ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Δ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4

1 Μετὰ τατα εδον, κα δο θρα νεγμνη ν τ οραν, κα φων πρτη ν κουσα ς σλπιγγος λαλοσης μετ᾿ μο, λγων· νβα δε κα δεξω σοι δε γενσθαι μετ τατα.

2 Κα εθως γενμην ν πνεματι· κα δο θρνος κειτο ν τ οραν, κα π τν θρνον καθμενος,

3 μοιος ρσει λθ ἰάσπιδι κα σαρδίῳ· κα ρις κυκλθεν το θρνου, μοως ρασις σμαραγδνων.

 

ρασις το ορανο

 

4 Κα κυκλθεν το θρνου θρνοι εκοσι τσσαρες, κα π τος θρνους τος εκοσι τσσαρας πρεσβυτρους καθημνους, περιβεβλημνους ν ματοις λευκος, κα π τς κεφαλς ατν στεφνους χρυσος.

5 Κα κ το θρνου κπορεονται στραπα κα φωνα κα βροντα· κα πτ λαμπδες πυρς καιμεναι νπιον το θρνου, α εσι τ πτ πνεματα το Θεο·

6 κα νπιον το θρνου ς θλασσα αλνη, μοα κρυστλλ· κα ν μσ το θρνου κα κκλ το θρνου τσσαρα ζα γμοντα φθαλμν μπροσθεν κα πισθεν·

7 κα τ ζον τ πρτον μοιον λοντι, κα τ δετερον ζον μοιον μσχ, κα τ τρτον ζον χον τ πρσωπον ς νθρπου, κα τ τταρτον ζον μοιον ετ πετομν.

8 Κα τ τσσαρα ζα, ν καθ᾿ ν ατν χον ν πτρυγας ξ, κυκλθεν κα σωθεν γμουσιν φθαλμν, κα νπαυσιν οκ χουσιν μρας κα νυκτς λγοντες· γιος, γιος, γιος Κριος Θες παντοκρτωρ, ν κα ν κα ρχμενος.

9 Κα ταν δσι τ ζα δξαν κα τιμν κα εχαρισταν τ καθημν π το θρνου, τ ζντι ες τος αἰῶνας τν αἰώνων,

10 πεσονται ο εκοσι τσσαρες πρεσβτεροι νπιον το καθημνου π το θρνου, κα προσκυνσουσι τ ζντι ες τος αἰῶνας τν αἰώνων, κα βαλοσι τος στεφνους ατν νπιον το θρνου λγοντες·
11 ξιος ε, Κριος κα Θες μν, λαβεν τν δξαν κα τν τιμν κα τν δναμιν, τι σ κτισας τ πντα, κα δι τ θλημ σου σαν κα κτσθησαν.