ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑ' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Γ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3

Ο πηρετοντες ες τν κκλησαν

 

1 Πιστὸς λγος· ε τις πισκοπς ργεται, καλο ργου πιθυμε.

2 Δε ον τν πσκοπον νεπληπτον εναι, μις γυναικς νδρα, νηφλιον, σφρονα, κσμιον, φιλξενον, διδακτικν,

3 μ προινον, μ πλκτην, μ ασχροκερδ, λλ' πιεικ, μαχον, φιλργυρον,

4 το δου οκου καλς προϊστμενον, τκνα χοντα ν ποταγ μετ πσης σεμντητος·

5 ε δ τις το δου οκου προστναι οκ οδε, πς κκλησας Θεο πιμελσεται;

6 Μ νεφυτον, να μ τυφωθες ες κρμα μπσ το διαβλου.

7 Δε δ ατν κα μαρτυραν καλν χειν π τν ξωθεν, να μ ες νειδισμν μπσ κα παγδα το διαβλου.

8 Διακνους σατως σεμνος, μ διλγους, μ ον πολλ προσχοντας, μ ασχροκερδες,

9 χοντας τ μυστριον τς πστεως ν καθαρ συνειδσει.

10 Κα οτοι δ δοκιμαζσθωσαν πρτον, ετα διακονετωσαν νγκλητοι ντες.

11 Γυνακας σατως σεμνς, μ διαβλους, νηφαλους, πιστς ν πσι.

12 Δικονοι στωσαν μις γυναικς νδρες, τκνων καλς προϊστμενοι κα τν δων οκων.

13 Ο γρ καλς διακονσαντες βαθμν αυτος καλν περιποιονται κα πολλν παρρησαν ν πστει τ ν Χριστ ησο.

14 Τατ σοι γρφω λπζων λθεν πρς σε τχιον·

15 ἐὰν δ βραδνω, να εδς πς δε ν οκ Θεο ναστρφεσθαι, τις στν κκλησα Θεο ζντος, στλος κα δραωμα τς ληθεας.
16 Κα μολογουμνως μγα στ τ τς εσεβεας μυστριον· Θες φανερθη ν σαρκ, δικαιθη ν Πνεματι, φθη γγλοις, κηρχθη ν θνεσιν, πιστεθη ν κσμ, νελφθη ν δξ.