ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑ' ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Γ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3

Σζυγοι

 

1 Ὁμοίως α γυνακες ποτασσμεναι τος δοις νδρσιν, να κα ε τινες πειθοσι τ λγ, δι τς τν γυναικν ναστροφς νευ λγου κερδηθσονται,

2 ποπτεσαντες τν ν φβ γνν ναστροφν μν.

3 ν στω οχ ξωθεν μπλοκς τριχν κα περιθσεως χρυσων νδσεως ματων κσμος,

4 λλ' κρυπτς τς καρδας νθρωπος ν τ φθρτ το πραος κα συχου πνεματος, στιν νπιον το Θεο πολυτελς.

5 Οτω γρ ποτε κα α γιαι γυνακες α λπζουσαι π τν Θεν κσμουν αυτς, ποτασσμεναι τος δοις νδρσιν,

6 ς Σρρα πκουσε τ βραμ, κριον ατν καλοσα· ς γενθητε τκνα· γαθοποιοσαι κα μ φοβομεναι μηδεμαν πτησιν.

7 Ο νδρες μοως συνοικοντες κατ γνσιν, ς σθενεστρ σκεει τ γυναικείῳ πονμοντες τιμν, ς κα συγκληρονμοι χριτος ζως, ες τ μ γκπτεσθαι τς προσευχς μν.

 

μοιβαα συμπθεια τν χριστιανν

 

8 Τ δ τλος πντες μφρονες, συμπαθες, φιλδελφοι, εσπλαγχνοι, φιλφρονες,

9 μ ποδιδντες κακν ντ κακο λοιδοραν ντ λοιδορας, τοναντον δ ελογοντες, εδτες τι ες τοτο κλθητε, να ελογαν κληρονομσητε.

10 γρ θλων ζων γαπν κα δεν μρας γαθς παυστω τν γλσσαν ατο π κακο κα χελη ατο το μ λαλσαι δλον,

11 κκλιντω π κακο κα ποιηστω γαθν, ζητηστω ερνην κα διωξτω ατν.

12 τι φθαλμο Κυρου π δικαους κα τα ατο ες δησιν ατν, πρσωπον δ Κυρου π ποιοντας κακ.

 

σοι ποφρουν δκως. Τ παρδειγμα το Χριστο

 

13 Κα τς κακσων μς, ἐὰν το γαθο μιμητα γνησθε;

14 λλ' ε κα πσχοιτε δι δικαιοσνην, μακριοι. τν δ φβον ατν μ φοβηθτε μηδ ταραχθτε,

15 Κριον δ τν Θεν γισατε ν τας καρδαις μν, τοιμοι δ ε πρς πολογαν παντ τ ατοντι μς λγον περ τς ν μν λπδος μετ πρατητος κα φβου,

16 συνεδησιν χοντες γαθν, να ν καταλαλοσιν μν ς κακοποιν, καταισχυνθσιν ο πηρεζοντες μν τν γαθν ν Χριστ ναστροφν.

17 Κρεττον γρ γαθοποιοντας, ε θλοι τ θλημα το Θεο, πσχειν κακοποιοντας.

18 τι κα Χριστς παξ περ μαρτιν παθε, δκαιος πρ δκων, να μς προσαγγ τ Θε, θανατωθες μν σαρκ, ζωοποιηθες δ πνεματι·

19 ν κα τος ν φυλακ πνεμασι πορευθες κρυξεν,

20 πειθσασ ποτε, τε πεξεδχετο το Θεο μακροθυμα ν μραις Νε κατασκευαζομνης κιβωτο, ες ν λγαι, τοτ' στιν κτ ψυχα, διεσθησαν δι' δατος.

21 νττυπον νν κα μς σζει βπτισμα, ο σαρκς πθεσις ρπου, λλ συνειδσεως γαθς περτημα ες Θεν, δι' ναστσεως ησο Χριστο,
22 ς στιν ν δεξι το Θεο πορευθες ες ορανν, ποταγντων ατ γγλων κα ξουσιν κα δυνμεων.