ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Γ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3

Συνομιλα μ τν Νικδημον

 

1 Ἦν δ νθρωπος κ τν Φαρισαων, Νικδημος νομα ατ, ρχων τν ᾿Ιουδαων.

2 Οτος λθε πρς ατν νυκτς κα επεν ατ· ραββ, οδαμεν τι π Θεο λλυθας διδσκαλος· οδες γρ τατα τ σημεα δναται ποιεν σ ποιες, ἐὰν μ Θες μετ' ατο.

3 πεκρθη ησος κα επεν ατ· μν μν λγω σοι, ἐὰν μ τις γεννηθ νωθεν, ο δναται δεν τν βασιλεαν το Θεο.

4 Λγει πρς ατν Νικδημος· πς δναται νθρωπος γεννηθναι γρων ν; Μ δναται ες τν κοιλαν τς μητρς ατο δετερον εσελθεν κα γεννηθναι;

5 πεκρθη ησος· μν μν λγω σοι, ἐὰν μ τις γεννηθ ξ δατος κα Πνεματος, ο δναται εσελθεν ες τν βασιλεαν το Θεο.

6 Τ γεγεννημνον κ τς σαρκς σρξ στι, κα τ γεγεννημνον κ το Πνεματος πνεμ στι.

7 Μ θαυμσς τι επν σοι, δε μς γεννηθναι νωθεν.

8 Τ πνεμα που θλει πνε, κα τν φωνν ατο κοεις, λλ' οκ οδας πθεν ρχεται κα πο πγει· οτως στ πς γεγεννημνος κ το Πνεματος.

9 πεκρθη Νικδημος κα επεν ατ· πς δναται τατα γενσθαι;

10 πεκρθη ησος κα επεν ατ· σ ε διδσκαλος το σραλ κα τατα ο γινσκεις;

11 μν μν λγω σοι τι οδαμεν λαλομεν κα ωρκαμεν μαρτυρομεν, κα τν μαρτυραν μν ο λαμβνετε.

12 Ε τ πγεια επον μν κα ο πιστεετε, πς ἐὰν επω μν τ πουρνια πιστεσετε;

13 Κα οδες ναββηκεν ες τν ορανν ε μ κ το ορανο καταβς, υἱὸς το νθρπου ν ν τ οραν.

14 Κα καθς Μωυσς ψωσε τν φιν ν τ ρμ, οτως ψωθναι δε τν υἱὸν το νθρπου,

15 να πς πιστεων ες ατν μ πληται, λλ' χ ζων αἰώνιον.

16 Οτω γρ γπησεν Θες τν κσμον, στε τν υἱὸν ατο τν μονογεν δωκεν, να πς πιστεων ες ατν μ πληται, λλ' χ ζων αἰώνιον.

17 Ο γρ πστειλεν Θες τν υἱὸν ατο ες τν κσμον να κρν τν κσμον, λλ' να σωθ κσμος δι' ατο.

18 πιστεων ες ατν ο κρνεται, δ μ πιστεων δη κκριται, τι μ πεπστευκεν ες τ νομα το μονογενος υο το Θεο.

19 Ατη δ στιν κρσις, τι τ φς λλυθεν ες τν κσμον, κα γπησαν ο νθρωποι μλλον τ σκτος τ φς· ν γρ πονηρ ατν τ ργα.

20 Πς γρ φαλα πρσσων μισε τ φς κα οκ ρχεται πρς τ φς, να μ λεγχθ τ ργα ατο·

21 δ ποιν τν λθειαν ρχεται πρς τ φς, να φανερωθ ατο τ ργα, τι ν Θε στιν εργασμνα.

 

Ὁ Ἰωννης ξακολουθε ν μαρτυρ περ το ησο Χριστο

 

22 Μετ τατα λθεν ησος κα ο μαθητα ατο ες τν ουδααν γν, κα κε διτριβε μετ' ατν κα βπτιζεν.

23 ν δ κα ᾿Ιωννης βαπτζων ν Ανν γγς το Σαλεμ, τι δατα πολλ ν κε, κα παρεγνοντο κα βαπτζοντο·

24 οπω γρ ν βεβλημνος ες τν φυλακν ωννης.

25 γνετο ον ζτησις κ τν μαθητν ωννου μετ ουδαου περ καθαρισμο.

26 Κα λθον πρς τν ωννην κα επον ατ· ραββ, ς ν μετ σο πραν το ορδνου, σ μεμαρτρηκας, δε οτος βαπτζει κα πντες ρχονται πρς ατν.

27 πεκρθη ωννης κα επεν· ο δναται νθρωπος λαμβνειν οδν, ἐὰν μ δεδομνον ατ κ το ορανο.

28 Ατο μες μοι μαρτυρετε τι επον· οκ εμ γ Χριστς, λλ' τι πεσταλμνος εμ μπροσθεν κενου.

29 χων τν νμφην νυμφος στν· δ φλος το νυμφου, στηκς κα κοων ατο, χαρ χαρει δι τν φωνν το νυμφου. Ατη ον χαρ μ πεπλρωται.

30 κενον δε αξνειν, μ δ λαττοσθαι.

31 νωθεν ρχμενος πνω πντων στν. ν κ τς γς κ τς γς στι κα κ τς γς λαλε· κ το ορανο ρχμενος πνω πντων στ,

32 κα ἑώρακε κα κουσε, τοτο μαρτυρε, κα τν μαρτυραν ατο οδες λαμβνει.

33 λαβν ατο τν μαρτυραν σφργισεν τι Θες ληθς στιν.

34 ν γρ πστειλεν Θες, τ ρματα το Θεο λαλε· ο γρ κ μτρου δδωσιν Θες τ Πνεμα.

35 πατρ γαπ τν υἱὸν κα πντα δδωκεν ν τ χειρ ατο.
36 πιστεων ες τν υἱὸν χει ζων αἰώνιον· δ πειθν τ υἱῷ οκ ψεται ζων, λλ' ργ το Θεο μνει π' ατν.