ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Μάμας

Στὴ Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ κάθε ἡλικία ἔχει νὰ ἐπιδείξει τοὺς ἀντιπροσώπους της. Γιατί κάθε ἡλικία ἔχει προ&s ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Νηστευτὴς

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Νηστευτὴς, ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἀπὸ μικρός, &d ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Διομήδης ὁ Μάρτυρας

Μαρτύρησε, ἀφοῦ θανατώθηκε σπαθιζόμενος.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἰουλιανὸς ὁ Μάρτυρας

Θανατώθηκε ἀφοῦ τὸν χτύπησαν μὲ ξύλο στὸ κεφάλι καὶ ἔτσι ἔνδοξα μαρτύρησε.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Φίλιππος (ἢ Θεόδοτος ἢ Θεόδωρος) ὁ Μάρτυρας

Μαρτύρησε διὰ ξίφους.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Εὐτυχιανὸς ὁ Μάρτυρας

Μαρτύρησε, ἀφοῦ τὸν ἕψησαν ζωντανὸ πάνω σὲ σχάρα.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἡσύχιος ὁ Μάρτυρας

Μαρτύρησε δι’ ἀπαγχονισμοῦ.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Λεωνίδης ὁ Μάρτυρας

Μαρτύρησε διὰ πυρός.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Εὐτύχιος ὁ Μάρτυρας

Μαρτύρησε διὰ σταυρικοῦ θανάτου.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Φιλάδελφος ὁ Μάρτυρας

Οἱ Συναξαριστὲς γιὰ τὸν τρόπο τοῦ μαρτυρίου του ἀναφέρουν: «λίθῳ τὸν τράχηλον βαρυνθεῖς τελειούται».
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Μελάνιππος ὁ Μάρτυρας

Μαρτύρησε διὰ πυρός.
περισσότερα...

Ἡ Ἁγία Παρθαγάπη ἡ Μάρτυς

Μαρτύρησε διὰ πνιγμοῦ μέσα στὴ θάλασσα.
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Ἐλεάζαρ καὶ Φινεὲς οἱ Δίκαιοι Ἱερεῖς

Ἦταν ἱερεῖς τῶν Ἑβραίων. Ὁ μὲν Ἐλεάζαρ ἦταν τρίτος γιὸς τοῦ Ἀαρῶν, ὁ δὲ Φινεὲς ἦταν γιὸς μὲν τοῦ Ἐλεάζαρ, ἐγγονὸς δὲ τοῦ Ἀαρῶν. &Kapp ...
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Ἀειθαλᾶς καὶ Ἄμμων (ἢ Ἀμμοῦν) οἱ Μάρτυρες

Ἦταν ἀπὸ τὴν Ἀδριανούπολη τῆς Θρᾴκης καὶ ἐργάζονταν μὲ θερμότατο ζῆλο γιὰ τὴν ἐξάπλωση τῆς πίστης τοῦ Ἰησοῦ Χρίστου. & ...
περισσότερα...  • banner

  • banner

  • banner