ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Ὁ Ἅγιος Φαῦστος ὁ Μάρτυρας

Ημ. Εορτής: 16 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Φαῦστος εἶναι ἄγνωστο ἀπό ποῦ καταγόταν.

Ἄθλησε στά χρόνια τοῦ αὐτοκράτορος Δεκίου (249 – 251 μ.Χ.). Ἐξ αἰτίας τῆς δράσεώς του συνελήφθη, ἀρνήθηκε νά ἀποκηρύξει τόν Χριστό, βασανίσθηκε σκληρά καί καθηλώθηκε στόν σταυρό. Τό μαρτύριό του διήρκεσε γιά πέντε ἡμέρες καί μετά ἀπό αὐτές εὐλογώντας καί εὐχαριστώντας τόν Θεό, παρέδωσε τό πνεῦμα του πρός Αὐτόν, τόν Κύριο καί Θεό του.


  • banner

  • banner

  • banner