ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος ὁ Μάρτυρας

Ημ. Εορτής: 12 Δεκεμβρίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος ἔζησε γύρω στὰ τέλη τοῦ 2ου αἰώνα μ.Χ. καὶ μέχρι τὰ μέσα τοῦ 3ου αἰώνα μ.Χ. Συνδύαζε μὲ τὴν εὐσέβεια ποὺ τὸν διακατεῖχε καὶ μία μεγάλη ἐπιθυμία γιὰ μάθηση, γι’ αὐτὸ χρημάτισε μαθητὴς τοῦ Κλημέντου τοῦ Ἀλεξάνδρεως. Διέπρεψε στὶς σπουδές του καὶ διακρίθηκε στὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου.

Ἀργότερα χρίστηκε ἐπίσκοπος Φλανιάδος στὴν Καππαδοκία. Ἐπειδὴ ὁ ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, ὁ ὁποῖος ὀνομαζόταν Νάρκισσος, ἦταν ὑπερήλικας ἀλλὰ μεγάλης ἀρετῆς προσέλαβε σὰν βοηθό του τὸν Ἀλέξανδρο τὸν ὁποῖο καὶ προόριζε γιὰ διάδοχό του. Ὁ Νάρκισσος στέφει ὑπὸ μαρτυρικοῦ τέλους καὶ τότε ὁ Ἀλέξανδρος ἀνῆλθε στὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο τῶν Ἱεροσολύμων. Ἀγωνίστηκε γιὰ τὴν πίστη, ἵδρυσε μάλιστα καὶ μία βιβλιοθήκη στὰ Ἱεροσόλυμα, στὴν ὁποία συγκέντρωσε πολλὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ θεολογικὰ συγγράμματα.
Στὸν διωγμὸ τοῦ Δεκίου συνελήφθηκε καὶ ἐπειδὴ δὲν ἀρνήθηκε, παρὰ τὶς πιέσεις, τὴν πίστη του διατάχτηκε νὰ τὸν ρίξουν στὰ λιοντάρια. Ὡς ἐκ θαύματος ὅμως τὰ ἄγρια θηρία τὸν ἄφησαν ἀνέγκικτο. Τελείωσε ἀπὸ τὶς πληγὲς ποὺ ὑπέστη ἀπὸ τὰ φρικτὰ βασανιστήρια.


  • banner

  • banner

  • banner