ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν





  • banner

  • banner

  • banner


Ὁ Ἅγιος Πομπιανός ὁ Μάρτυρας

Ημ. Εορτής: 22 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Μαρτύρησε διὰ πνιγμοῦ στὴ θάλασσα.
Πιθανότατα νὰ εἶναι ὁ ἴδιος μ' αὐτὸν τῆς 22ας  Ἰουνίου.






  • banner

  • banner

  • banner