ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Ὁ Ἅγιος Γεράσιμος ὁ Νέος ὁ Καρπενησιώτης

Ημ. Εορτής: 3 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως: 3 / 7 / 1812
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος: Καρπενησίου
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Τ Καρπενήσι, κα συγκεκριμένα τ χωρι Μέγα, εναι τόπος που γεννήθηκε νέος σιομάρτυρας Γεράσιμος, κα κατ κόσμον Γεώργιος.

νδεκα χρονν, πγε στν Κωνσταντινούπολη κα παρέμεινε κοντ σὲ ναν παντοπώλη. Κάποια μέρα, μετέφερε πάνω στ κεφάλι του να χάλκινο δίσκο, πο εχε  πινάκια γεμάτα πηγμένο γάλα. Σ κάποια στιγμ μως γλίστρησε, το πεσε δίσκος μ τ πινάκια κα το σπασαν λα. Κα ν κλαιγε μέσα στ δρόμο γι τ δυστυχία πο τν βρκε, τν πρε κοντ της μι πίσημη θωμανίδα κυρία, πο τν παρηγόρησε. Στὴν συνέχεια μ διάφορες περιποιήσεις, τν ξεγέλασε κα κατάφερε ν τν ξισλαμίσει.

Μετ π πολλ χρόνια Γεώργιος, κατάλαβε τ μάρτημά του κα φυγε γι τν πατρίδα του. ργότερα πγε στ γιο ρος, κάρη μοναχς κα νομάστηκε Γεράσιμος. πιθυμώντας μως τ μαρτύριο, πέστρεψε στ βασιλεύουσα κα ποκήρυξε τν σλαμισμό.

Κατόπιν μπροστ στν πρώην κύριό του, κήρυξε μ θάρρος τν πίστη του στν Χριστό. Παρ τς κολακεες κα τ βασανιστήρια, Γεράσιμος μεινε μετακίνητος στν πίστη του. Τότε, στς 3 ουλίου 1812 τν ποκεφάλισαν στ Μπαμπ Χουμάϊ τς Κωνσταντινούπολης. Τότε ταν 25 χρονν.

Τ λείψανο το γίου, νταφιάστηκε στν ρχ στ νησ Πρώτη. ργότερα μεταφέρθηκε στ Μον το Πυρσο στ Καρπενήσι.
Εκόνα το γίου βρίσκεται τυπωμένη στν κολουθία του.


Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Τοῦ Μεγάλου Χωρίου ἔνθεον βλάστημα, Εὐρυτανίας δὲ γέρας καὶ ἐγκαλλώπισμα, καταισχύνας τὸν ἐχθρὸν στερρᾷ ἀθλήσει σου, Ὁσιομάρτυς τοῦ Χριστοῦ, ἀνεδείχθης ἀληθῶς Γεράσιμε Ἀθλοφόρε. Διὸ μὴ παύσῃ πρεσβεύων, ὑπὲρ τῶν πίστει εὐφημούντων σε.


Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ὡς ἀστὴρ νεόφωτος τὴν Ἐκκλησίαν, καταυγάζεις Ἅγιε, ἀθλητικαῖς μαρμαρυγαῖς, Ὁσιομάρτυς Γεράσιμε, καταπαλαίσας ἐχθρὸν τὸν ἀλάστορα.


Μεγαλυνάριον.
Ἤθλησας νομίμως ὑπὲρ Χριστοῦ, καὶ διπλῶν βραβείων, ἠξιώθης περιφανῶς· ἐντεῦθεν τὸ Μέγα, Χωρίον ἡ πατρίς σου, ἐν σοὶ Ὁσιομάρτυς, χαίρει Γεράσιμε.  • banner

  • banner

  • banner