ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Οἱ Ἁγίες Κυπρίλλα ἡ Μάρτυς

Ημ. Εορτής: 4 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Ἡ Ἁγία Μάρτυς Κυπρίλλα καταγόταν ἀπό τήν Κυρήνη καί ἄθλησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Ἔπασχε ἀπό χρόνια κεφαλαλγία καί ἀφοῦ θεραπεύθηκε ἀπό τόν Ἱερομάρτυρα Θεόδωρο, προσῆλθε στό Χριστιανισμό καί βαπτίσθηκε ἀπό αὐτόν. Κατά τή σύλληψη καί τή φυλάκιση τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου, ἀπό εὐγνωμοσύνη πρός αὐτόν, προσῆλθε μέ τίς φίλες της Ἀρόα καί Λουκία καί τόν διακονοῦσαν. Μετά τό μαρτυρικό του θάνατο, ἡ Κυπρίλλα παρουσιάσθηκε στόν ἡγεμόνα Διγνιανό, τόν ἤλεγξε γιά τό ἀνόσιο ἔγκλημά του καί ὁμολόγησε τήν πίστη της στο Χριστό. Κατόπιν αὐτοῦ, ἀφοῦ συνελήφθη, δέχθηκε ἄγρια χτυπήματα καί ὁδηγήθηκε μπροστά στό βωμό, γιά νά θυσιάσει στά εἴδωλα. Ὅταν ἀρνήθηκε νά συμμορφωθεῖ, γιά νά τήν ἐξαναγκάσουν σέ αὐτό, ἔβαλαν πάνω στήν παλάμη της ἀναμμένα κάρβουνα, πλήν ὅμως ἡ Κυπρίλλα προτίμησε νά ὑπομείνει ἀγόγγυστα τά ἐγκαύματα παρά νά ἀρνηθεῖ τό Χριστό. Μπροστά στήν ἐμμονή αὐτή διατάχθηκε ὁ σκληρότερος βασανισμός της. Μέ αὐτό τόν τρόπο, κρεμάσθηκε, καταγδάρθηκαν οἱ σάρκες της μέ σιδερένια νύχια καί ἐν μέσῳ φρικτῶν βασανιστηρίων παρέδωσε τό πνεῦμα.


  • banner

  • banner

  • banner