ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Ὁ Ὅσιος Ὀνούφριος ἐκ Πρεβέζης

Ημ. Εορτής: 12 Ιουνίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Ἐλάχιστες εἶναι οἱ πληροφορίες για τὸν Ἅγιο Ὀνούφριο κι αὐτὲς διασῴζονται ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῆς Κορωνησίας. «Θεοσεβέστατος καὶ ταπεινός» μόνασε σ’ ἕνα μοναστῆρι τοῦ «Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου» στην Κορωνησία. Ἡ ταπεινότητά του ἤταν τέτοιά που δυστυχῶς οἱ ἄλλοι μοναχοὶ μὴ μπορώντας να κατανοήσουν τὴν ἁγιότητά του, τὸν περιγελούσαν. Ἡ ἐμφάνιση ὅμως δύο θαυμάτων ἀπὸ τὸν Ἅγιο ἄλλαξε ἀμέσως τὴν εἰκόνα που εἴχαν οἱ ἄλλοι γι’ αὐτόν. Σύμφωνα μὲ τὸ πρῶτο θαῦμα ἔγινε ἀντιληπτὸς ἀπὸ τοὺς συμμοναχούς του ὅταν ἐπέστρεψε στο μοναστῆρι ἀπὸ ἔνα νησάκι, ποὺ λέγετε Βουβάλα, ποὺ μάζευαν ξυλεία ὅπου για ἀστεῖο τὸν ἄφησαν οἱ ἄλλοι μοναχοὶ καὶ αὐτὸς μετὰ ἀπὸ προσευχὴ ἔριξε τὸ ῥάσο του στην θάλασσα καὶ ταξίδεψε ἐπάνω του μέχρι τὸ νησὶ χρησιμοποιώντας το ὡς βάρκα. Κατὰ τὸ δεύτερο θαῦμα, ἔπειτα ἀπὸ προσευχή του ἀπέκτησε γενειάδα μέχρι τὸ ἔδαφος παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἤταν σπανός.

 

Δεν εἶναι ἀκριβῆς ὁ χρόνος τῆς κοίμησής του. Πάνω ἀπὸ τὸ τάφο του ἔκτισαν ναὸ πρὸς τιμὴν του.


πολυτκιον. χος γ΄. Θείας πίστεως.
σπερ κατον, τν σν χιτνα, ν τ δατι, ποιήσας πίστει, τς θαλάσσης σ διέπλεσας πέλαγος, σκητικος δ καμάτοις νούφριε, Κορωνησίας τν χθόνα γίασας, Πάτερ σιε, Χριστν τν Θεν κέτευε, δωρήσασθαι μν τ μέγα λεος.


Κοντκιον. χος γ΄.
Ε
ωδίαν ἄῤῥητον, σκητικν σου καμάτων, τος πιστος ξέπεμψας, νούφριε θεηγόρε· θεν, κα τν εράν σου μνήμην τελοντες μέλψωμεν, Κορωνησίας κλέϊσμα μέγα, παλαισμάτων σου τ πλθος, δι’ ν παρεδες, τ τς σαρκς σθενές.


Μεγαλυνριον
Πάθη τ
χαμαίζηλα παριδών, νεδείχθης Πάτερ, μοναζόντων πογραμμός, σπερ δ πυρφόρος, φωστρ λαμψας πάλαι, ν τ Κορωνησί, Πάτερ νούφριε.  • banner

  • banner

  • banner