ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Οἱ Ἅγιοι Βασίλειος, Παῦλος, Σέργιος, Νικόλαος, Λέοντας, Πέτρος, Ἰγνάντιος, Ἰωάννα οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ σῦν αὐτοῖς μαρτυρήσαντες ἐν Πολωνία

Ημ. Εορτής: 5 Ιουνίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Κατὰ τήν διάρκεια τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Πολωνία συστάθηκαν ἀπὸ ὑποχθόνια στοιχεῖα, ποὺ ἤταν ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τῆς Ῥωμαιοκαθολικὴς Ἐκκλησίας, ψευδοστρατιωτικὲς ὁμάδες μὲ σκοπὸ τὴν ἐκκαθάριση τοῦ Ὀρθοδόξου ποιμνίου τῆς Πολωνίας. Οἱ ἐκκαθαρίσεις αὐτές, ἐθνικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ χαρακτῆρα γίνονταν κατὰ τήν διάρκεια τῆς νύχτας σὲ ὅλα τὰ χωρία τῆς Ἀνατολικῆς Πολωνίας. Χιλιάδες ἄνθρωποι κατακρεουργήθηκαν, εἴτε γιατὶ ἤταν πολίτες Οὐκρανοὶ (περίπου 12.000), εἴτε γιατὶ ἤταν Ὀρθόδοξοι (περίπου 1.200 Μάρτυρες). Στις 8 Ἰουνίου 2003 μ.Χ., ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας κατέταξε μὲ Συνοδικὴ Ἀπόφαση αὐτῆς στο Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἑπτὰ κληρικούς, τὸν Πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Martysz, τὸν ἱερέα Παῦλο Szwajko, τὸν ἱερέα Σέργιο Zacharczuk, τὸν ἱερέα Νικόλαο Holz, τὸν ἱερέα Λέοντα Κorobczna, τὸν ἱερέα Πέτρο Οhryzko, τὸ μοναχὸ Ἰγνάτιο τῆς Jableczna, τὴν Πρεσβυτέρα Ἰωάννα Szwajko καὶ ὅλους ἐκείνους που μαρτύρησαν για τὴν ὀρθόδοξη πιστὴ μαζὶ μὲ αὐτούς ποὺ τοὺς γνωρίζει ὁ Θεός.
  • banner

  • banner

  • banner