ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Οἱ Ἅγιοι Ἀρίστων, Κρήσκης, Εὐτυχιανός, Οὐρβανός, Βιτάλιος, Ἰούστος, Φηλικίσσιμος, Φήλικας, Μαρκίας καί Συμφορόσση οἱ Μάρτυρες

Ημ. Εορτής: 2 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Οἱ Ἅγιοι αὐτοί Μάρτυρες μαρτύρησαν στήν Καμπανία ἐπί αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.) καί ἐνταφιάσθηκαν στό ναό τοῦ Ἁγίου Λαυρεντίου.
  • banner

  • banner

  • banner