ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Οἱ Ἅγιοι Ἰοῦστος καί Φορτουνάτος οἱ Μάρτυρες

Ημ. Εορτής: 2 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Ὁ Ἅγιος Μάρτυρας Ἰοῦστος ἔζησε τόν 3ο αἰῶνα μ.Χ. καί συνάθλησε μαζί μέ τόν Ρωμαῖο Μάρτυρα Φορτουνᾶτο καί τόν Μάρτυρα Ὀρόντη ἤ Ἀρόντιο στήν Ἰταλία ( 2 Ἰουλίου). Τό Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο ἀναφέρει ὅτι ὁ Μάρτυς Φορτουνᾶτος ἦταν ἀδελφός τῶν Μαρτύρων Ὀρόντου ἤ Ἀροντίου, Ὀνωράτου καί Σαβινιανοῦ.

Μαρτύρησαν στή Λουκανία ἐπί αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ τοῦ Θρακός (235 – 238 μ.Χ.) καί ἑορτάζουν στις 27 Αὐγούστου. Αὐτοί οἱ τέσσερις ἦταν παιδιά τῶν Μαρτύρων Βονιφατίου καί Θέκλας ( 1 Σεπτεμβρίου).
  • banner

  • banner

  • banner