ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Ὁ Ἅγιος Φώτιος ὁ Μητροπολίτη Μόσχας

Ημ. Εορτής: 2 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης: 1350 μ.Χ.
Ημ. Κοιμήσεως: 1431 μ.Χ.
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Ὁ Ἅγιος Φώτιος γεννήθηκε στήν Πελοπόννησο, τό 1350, ὅπου σέ νεαρά ἡλικία ἔγινε μοναχός. Γνώριζε ἄριστα τίς σλαβικές γλώσσες καί γι’ αὐτό ἀπεστάλη ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς Μητροπολίτης τῆς Ἀρκτώας Ρωσσίας. Σοφός καί ἐνάρετος, ἐπέδειξε μεγάλο ζῆλο πρός ἀνάκτηση τῆς διαρπαγείσης ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, γι’ αὐτό καί πολλοί ἡγεμόνες ἀντέδρασαν κατ’ αὐτοῦ, ὡς καί τοῦ πνευματικοῦ βίου.

Διαδέχθηκε στό θρόνο τόν ἀποθανόντα, τό 1408, Μητροπολίτη Μόσχας Κυπριανό καί ἐπί τῆς βασιλείας τοῦ μεγάλου ἡγεμόνος τῆς Ρωσίας Βασιλείου Δημητρίεβιτς διεδραμάτισε σπουδαῖο ρόλο στήν πολιτική καί ἐκκλησιαστική  ἱστορία τῆς χώρας.

Ὁ Ἅγιος Φώτιος κοιμήθηκε μέ εἰρήνη, τό 1431.
  • banner

  • banner

  • banner