ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Ὁ Ἅγιος Ἰώβ ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν

Ημ. Εορτής: 2 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Ὁ Ἅγιος Ἰώβ εἶναι ὁ πρῶτος Πατριάρχης τῆς Ρωσσίας (1536 – 1607). Διετέλεσε Ἀρχιεπίσκοπος Ροστώβ καί ἐξελέγη Μητροπολίτης Μόσχας. Στίς 23 Ἰανουαρίου 1589, ὁ τσάρος, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἱερεμίας Β’ καί ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀνήγαγαν τόν Ἅγιο Ἰώβ στήν ἐκκλησία τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στό θρόνο τοῦ Βλαδιμήρ, τῆς Μόσχας καί πάσης τῆς Ρωσσίας, ἡ δε χειροτονία του ἔγινε στίς 26 Ἰανουαρίου, κατά τήν ὁποία ὁ Πατριάτρχης Ἱερεμίας εὐλόγησε τόν Ἰώβ ὡς σύνθρονο τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Χριστιανικῆς πίστεως. Κατά τήν πατριαρχεία του ἀντιπρόσωπος τοῦ Πάπα Κλήμεντος Η’ μετέβη δύο φορές στή Μόσχα, τό 1595 καί 1597, ἀλλά ὁ Πατριάρχης Ἰώβ ἦταν ἀσάλευτος πρός τήν ἐπιδιωκόμενη πολιτική καί ἐκκλησιαστική συμμαχία τῆς Ρώμης μέ τήν Ρωσσία. Τό 1605, ὅταν ἀνακηρύχθηκε  ὁ Ψευδοδημήτριος τσάρος, οἱ συνωμότες ἐξέβαλαν ἀπό τό θρόνο τόν Πατριάρχη Ἰώβ κατά τή στιγμή πού αὐτός τελοῦσε στήν ἐκκλησία τῆς Κοιμήσεως τή Θεία Λειτουργία. Εἰσέβαλαν μέ ξίφη στό ναό καί ὅρμησαν στό ἱερό βῆμα, ὅπου συνέλαβαν τόν Ἅγιο, τόν πῆραν καί τοῦ ἔβγαλαν τά ἀρχιερατικά του ἄμφια. Ἐνδύσαντες δε αὐτόν μέλανα χιτώνα, τόν περιήγαγαν μέ χλευασμούς στήν ἀγορά καί τόν ἐνέκλεισαν στό μοναστήρι τῆς Σταρίτσης. Ἀνατρέποντος τοῦ ψευδοδημητρίου κλήθηκε ὁ Πατριάρχης Ἰώβ στό θρόνο, ἀλλ’ ἐκεῖνος δε θέλησε νά ἐπανέλθει στή Μόσχα. Ὁ Πατριάρχης Ἰώβ, καταβεβλημένος ἀπό τά γηρατειά καί τίς συγκινήσεις, τυφλωθείς δε ἀπό τά δάκρυα, παρέδωσε τήν ἁγία του ψυχή στό Θεό, στό κελλί του.
  • banner

  • banner

  • banner