ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Οἱ Ἅγιοι Μάρκος καί Μωκιανός οἱ Μάρτυρες

Ημ. Εορτής: 3 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Μάρκος καί Μωκιανός εἶναι ἄγνωστο ἀπό ποῦ κατάγονταν καί πότε ἄθλησαν.

Κατηγορήθηκαν στόν ἔπαρχο Μάξιμο ὡς Χριστιανοί, συνελήφθησαν καί ὁδηγήθηκαν ἐνώπιόν του, ἐνῶ πιέζονταν νά θυσιάσουν στά εἴδωλα. Ἀρνήθηκαν νά συμμορφωθοῦν καί καταδικάσθηκαν στό θάνατο δι’ ἀποκεφαλισμοῦ.

Ἐνῶ ὁδηγοῦνταν στόν τόπο τῆς ἐκτελέσεώς τους, ἀκολουθοῦσαν τά τέκνα καί οἱ σύζυγοι θρηνώντας, παρά ταῦτα ὅμως αὐτοί παρέμειναν ἀκλόνητοι στήν ὁμολογία τους, εἶχαν δε τό θάρρος νά παρηγοροῦν καί νά συμβουλεύουν αὐτούς.

Μετά τήν ἐκτέλεση, ἡ σύζυγος τοῦ Μάρκου, σηκώνοντας τήν κεφαλή τοῦ συζύγου της, τήν ἀσπάσθηκε καί εὐχαρίστησε τό Θεό, διότι τήν καταξίωσε νά εἶναι σύζυγος τοῦ Μάρτυρος.
  • banner

  • banner

  • banner