ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Οἱ Ἁγίες Ἀρόα καί Λουκία οἱ Μάρτυρες

Ημ. Εορτής: 4 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Οἱ Ἁγίες Μάρτυρες Ἀρόα καί Λουκία κατάγονταν ἀπό τήν Κυρήνη καί ἄθλησαν ἐπί αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Ἀφοῦ ἀσπάσθηκαν τό Χριστιανισμό καί βαπτίσθηκαν ἀπό τόν Ἱερομάρτυρα Θεόδωρο, τόν διακονοῦσαν μαζί μέ τήν φίλη τους Κυπρίλλα, ὅταν αὐτός βρισκόταν στή φυλακή. Μετά τό μαρτυρικό θάνατο τῆς Κυπρίλλας, παρέλαβαν τό ἱερό λείψανο καί ἀφοῦ τό καθάρισαν, τό ἐνταφίασαν. Ἐξ αἰτίας αὐτοῦ, ἀφοῦ συνελήφθησαν καί ὁμολόγησαν τήν πίστη πρός τό Χριστό, μέ διαταγή τοῦ ἡγεμόνος Διγνιανοῦ, ὑπέστησαν τό μαρτυρικό θάνατο δι’ ἀποκεφαλισμοῦ.
  • banner

  • banner

  • banner