ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Οἱ Ἅγιοι Ἰννοκέντιος καί Σεβαστία οἱ Μάρτυρες καί οἱ σύν αὐτοῖς Μαρτυρήσαντες

Ημ. Εορτής: 4 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἰννοκέντιος καί Σεβαστία μαρτύρησαν μαζί μέ ἄλλους τριάντα Χριστιανούς στήν πόλη τοῦ Σιρμίου τῆς Ἰταλίας.
  • banner

  • banner

  • banner