ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Οἱ Ἅγιοι Φίλιππος, Ζωτικός, Ἄτταλος, Καμάσιος, Κουϊρίνος, Ἰούλιος, Εὐτύχιος, Γκαλδούνος, Νινίτα, Φορτούνιος οἱ Μάρτυρες καί οἱ συν αὐτοῖς Μαρτυρήσαντες

Ημ. Εορτής: 4 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως: 1971
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Τά ἱερά λείψανα τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ζωτικοῦ, Ἀττάλου, Καμασίου καί Φιλίππου ἀνακαλύφθηκαν στήν περιοχή Νικολιτσέλ τῆς Τούλτσεα τῆς Ρουμανίας τό ἔτος 1971. Μερικοί ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ τέσσερις Μάρτυρες ὑπέστησαν τό μαρτύριο κατά τήν περίοδο τῶν διωγμῶν τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ, κατά τά ἔτη 303 – 304 μ.Χ., ἐνῶ ἄλλοι ἰσχυρίζονται ὅτι μαρτύρησαν κατά τούς χρόνους τοῦ βασιλέως Λικινίου (319 – 324 μ.Χ.) Δυνάμεθα νά ἰσχυρισθοῦμε ὅτι οἱ Ἅγιοι Μάρτυρεςἴσως νά μαρτύρησαν κατά τήν ἔποχή τῶν διωγμῶν τοῦ βασιλέως τῶν Γότθων Ἀθαναρίχου, μεταξύ τῶν ἐτῶν 370 – 372 μ.Χ.

Σήμερα τά ἱερά λείψανα  τῶν Ἁγίων φυλάσσονται  στή μονή Κοκός τῆς Τούλτσεα.
  • banner

  • banner

  • banner