ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Μνήμη ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτυρησάντων

Ημ. Εορτής: 5 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἰουλιανός καταγόταν ἀπό τήν Αἴγυπτο καί διέμενε στήν Ἀντινοούπολη κατά τούς χρόνους τοῦ Διοκλητιανοῦ καί Μαρκιανοῦ, ἡγεμόνος τῆς Ἀντινοουπόλεως τῆς Αἰγύπτου. Νυμφεύθηκε τήν Ἁγία Βασίλισσα ἀλλά στή συνέχεια ἔγιναν καί οἱ δύο μοναχοί. Ὁ Ἅγιος ἔγινε ἡγούμενος στή μονή πού ἐμόναζε καί εἶχε ὑπό τήν πνευματική του φροντίδα δύο χιλιάδες μοναχούς πού αὐξήθηκαν λόγῳ τοῦ διωγμοῦ κατά τῶν Χριστιανῶν καί τῆς παραμονῆς στή μονή πολλῶν Ἐπισκόπων καί μοναχῶν πού κατέφυγαν ἐκεῖ γιά νά σωθοῦν. Ὁ Μαρκιανός, ὅταν ἔμαθε γι’ αὐτό, ἔκαψε τή μονή καί συνέλαβε τόν Ἅγιο Ἰουλιανό. Ἀφοῦ τόν βασάνισε μέ ἄλλους κληρικούς, τοῦ ἀπέκοψε τήν κεφαλή. Μαζί μέ τόν Μάρτυρα μαρτύρησαν καί εἴκοσι δεσμοφύλακες πού πίστεψαν στό Χριστό. Ἡ Σύναξη αὐτῶν ἐτελεῖτο στό Μαρτύριο αὐτῶν, πού ἦταν πλησίον τοῦ Φόρου καί ἑορτάζεται στίς 8 Ἰανουαρίου. Σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν ἀνάμνηση τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ.
  • banner

  • banner

  • banner