ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Οἱ Ἅγιοι Λουκία ἡ Παρθενομάρτυς καί Ρῆξος ὁ Βικάριος ὁ Μάρτυρας καί οἱ σύν αὐτοῖς μαρτυρήσαντες ἐν Καμπανίᾳ

Ημ. Εορτής: 6 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως: 310 μ.Χ.
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες: Ἀνατόλιος, Ἀντωνίνος, Ἀντώνιος, Ἄπαμος, Ἀπολλώνιος ὁ Γερουσιαστής, Βίκτωρ, Διόδωρος, Δίων, Κοττύϊος, Λυκία, Λύσιος, Νέα, Ὄρων, Παπιανός, Πάπικος, Σάτυρος, Σερῖνος καί ἄλλοι ἐννέα
Εορταζόμενο όνομα:

Ἡ Ἁγία Λουκία μαρτύρησε στήν Καμπανία, τό ἔτος 310 μ.Χ. Διακρινόταν γιά τήν ὡραιότητα τοῦ σώματος, τήν παιδεία καί τήν θερμή πίστη της πρός τόν Χριστό. Ὅταν καταγγέλθηκε ὡς Χριστιανή στόν ἐπιτετραμένο τοῦ ἐπάρχου Ρῆξο καί συνελήφθη, ὁμολόγησε τόν Χριστό. Πιεζόμενη νά θυσιάσει στά εἴδωλα, ὄχι μόνο ἀρνήθηκε ἀλλά ἐξ αἰτίας τῆς θαυμάσιας ἀπολογίας της προσέλκυσε στόν Χριστιανισμό καί αὐτόν τόν ἴδιο τόν Ρῆξο, ὁ ὁποῖος προέτρεψε καί πολλούς ἀπό τούς παριστάμενους νά τόν μιμηθοῦν καί νά ἀσπασθοῦν τήν ἀληθινή πίστη στόν Χριστό. Ταυτόχρονα ἀπελευθέρωσε  τήν Λουκία, ἡ ὁποία ἀφοῦ ἐπέστρεψε στό σπίτι της, πέρασε τήν ζωή της μέ νηστεῖες καί προσευχές. Ἀργότερα, ἀφοῦ πόθησαν καί οἱ δύο τό μαρτύριο, μετέβησαν στήν Καμπανία, παρουσιάσθηκαν ἐνώπιον τοῦ διοικητοῦ της, τοῦ Ρήξου καί ἀφοῦ ὁμολόγησαν τήν πίστη τους, ἀποκεφαλίσθηκαν μαζί  μέ τούς ἀκόλουθπυς πού ἐπίστεψαν, τόν Ἀνατόλιο, τόν Ἀντωνίνο, τόν Λύκιο, τήν Νέα, τόν Σερῖνο, τόν Διόδωρο, τόν Δίωνα, τόν Ἀπολλώνιο, τόν Ἄπαμο, τόν Παπιανό, τόν Κοττύϊο, τόν Ὄρωνο, τόν Πάπικο, τόν Σάτυρο, τόν Βίκτωρα καί ἄλλους ἐννέα.
  • banner

  • banner

  • banner