ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Ὁ Ὅσιος Ἀστίος ὁ Ἐπίσκοπςο Δυρραχίου

Ημ. Εορτής: 6 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως: 98 μ.Χ.
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Ὁ Ὅσιος Ἄστιος καταγόταν ἀπό τό Δυρράχιο και ἄθλησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Τραϊανοῦ (98 – 117 μ.Χ.). Ἀφοῦ καταγγέλθηκε στόν ἡγεμόνα τοῦ Δυρραχίου Ἀγρίκολλα γιά τήν δράση του ὑπέρ τῆς Χριστιανικῆς πίστεως, συνελήφθη πιεζόμενος νά θυσιάσει στά εἴδωλα καί ἐπειδή ἀρνήθηκε νά ὑπακούσει, μαστιγώθηκε σκληρά μέ μαστίγιο πού ἔφερε στά ἄκρα τπου μολύβδινες σφαῖρες. Παραμένοντας παρά ταῦτα ἀκλόνητος στήν Χριστιανική πίστη του, σταυρώθηκε σέ ξύλο κοντά στό τεῖχος τῆς πόλεως καί ἀλείφθηκε μέ μέλι. Ἔτσι ἐκτεθειμένος στίς καυστικές ἀκτίνες τοῦ ἡλίου καί στά δαγκώματα ἀπό τίς σφῆκες καί τίς μέλισσες πού ἕλκονταν ἀπό τό μέλι, παρέδωσε τό πνεῦμα του ἐν μέσῳ φρικτῶν πόνων, τό 98 μ.Χ. Τό Τίμιο λείψανό του παραλήφθηκε ἀπό Χριστιανούς καί ἐνταφιάσθηκε μέ φόβο Θεοῦ καί εὐλάβεια.
  • banner

  • banner

  • banner