ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Οἱ Ἅγιοι Μαρῖνος καί Μάρθα καί τά τέκνα αὐτῶν Αβδιφάξ καί Ἀββακούμ οἱ Μάρτυρες καί οἱ σύν αὐτοῖς Κυρῖνος, Βαλεντῖνος καί Ἀστέριος μαρτυρήσαντες

Ημ. Εορτής: 6 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως: 269 μ.Χ.
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Μαρῖνος καί Μάρθα κατάγονταν ἀπό τήν Περσία καί ἀνῆκαν σέ εὔπορη καί ἀρχοντική οἰκογένεια. Ἦσαν Χριστιανοί καί μαζί μέ τά παιδία τους Ἀβδιφάξ καί Ἀββακούμ ἦλθαν στήν Ρώμη γιά νά προσκυνήσουν τοῦς τάφους τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου. Ἐκεῖ συνελήφθησαν ἀπό τόν ἔπαρχο Μαρκιανό καί τελειώθηκαν μαρτυρικά μαζί μέ τούς Κυρῖνο, Βαλεντῖνο τόν πρεσβύτερο καί Ἀστέριο, ἐπί αὐτοκράτορος Κλαυδίου Β’ (268 – 270 μ.Χ.), τό 269 μ.Χ.
  • banner

  • banner

  • banner