ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Ὁ Ἅγιος Τρανκουϊλλῖνος ὁ Ἱερομάρτυρας ὁ ἐν Ρώμῃ

Ημ. Εορτής: 6 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως: 286 μ.Χ.
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Τρανκουϊλλῖνος καταγόταν ἀπό τήν Ρώμη.

Πνευματικά συνδεδεμένος μέ τόν Ἅγιο Μάρτυρα Σεβαστιανό ( 18 Δεκεμβρίου), πού τόν προσείλκυσε στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ, χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Ρώμης Γάϊο (283 – 296 μ.Χ.) καί τελειώθηκε μαρτυρικά, τό 286 μ.Χ., ἐπί αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ, ὅταν τόν συνέλαβαν νά προσεύχεται στόν τάφο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.
  • banner

  • banner

  • banner