ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Ἡ Ἁγία Δομινίκη ἡ Παρθενομάρτυς ἡ ἐν Καμπανίᾳ

Ημ. Εορτής: 6 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Ἡ Ἁγία Παρθενομάρτυς Δομινίκη ἔζησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.).

Ἀρνήθηκε νά προσκυνήσει τά εἴδωλα καί τήν ἔριξαν στά ἄγρια θηρία, τά ὁποῖα τήν σεβάσθηκαν καί δέν τήν πείραξαν. Ἔτσι διατάχθηκε ὁ ἀποκεφαλισμός της.

Τό ἱερό λείψανό της μεταφέρθηκε στήν πόλη Tropea τῆς Καλαβρίας.
  • banner

  • banner

  • banner