ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Ὁ Ἅγιος Μιρδάτος ὁ Μάρτυρας ὁ ἐκ Γεωργίας

Ημ. Εορτής: 8 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως: 410 μ.Χ.
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Ὁ Ἅγιος Μάρτυρας Μιρδάτος Δ’ ἦταν δευτερότοκος υἱός τοῦ βασιλέως τῆς ἀνατολικῆς Γεωργίας Βαράζ Μπακούρ Β’ (380 – 394 μ.Χ.) καί μαρτύρησε, τό 410 μ.Χ., ἀπό τούς Πέρσες ἀρνούμενος νά ἀσπασθεῖ τήν εἰδωλολατρική θρησκεία τοῦ Ζωροάστρου.
  • banner

  • banner

  • banner