ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Οἱ Ἅγιοι Πατερμούθιος, Κόπριος καί Ἀλέξανδρος ὁ Στρατιώτης οἱ Μάρτυρες

Ημ. Εορτής: 9 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Πατερμούθιος, Κόπριος καί Ἀλέξανδρος ἦταν Χριστιανοί γεμάτοι εὐσέβεια καί ζῆλο. Αφοῦ βασανίσθηκαν, αποκεφαλίσθηκαν μέ ἐντολή τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου (361 – 363 μ.Χ.), ὅταν αὐτός ἐκστράτευε κατά τῶν Περσῶν.

Ὁ Κόπρις, ὡς πιο νεαρός, δείλιασε λίγο στήν ἀρχή. Ὅμως ὁ Πατερμούθιος τόν ἐνίσχυσε μέ τά θερμά του λόγια.

Καί οἱ τρεῖς δέ, ὑπέστησαν τόν μαρτυρικό θάνατο, ψάλλοντες ὕμνους πρός τόν Χριστό.
  • banner

  • banner

  • banner