ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Μνήμη τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τή Πηγῇ

Ημ. Εορτής: 9 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Τόν ναό τῆς Θεοτόκου ἀνήγειρε ὁ Μέγας Ἰουστινιανός, τό 560 μ.Χ., ὅπως ἀναφέρουν οἱ ἱστορικοί Προκόπιος καί Ἰωάννης Κεδρηνός.

Ὁ αὐτοκράτορας ἦταν ἀσθενής καί ἀντιμετώπιζε ἐπίμονη δυσκολία στήν οὔρηση, πάθηση πού τοῦ προκαλοῦσε φρικτούς πόνους. Οἱ είδικές ἀγωγές τῶν ἰατρῶν ἀπέτυχαν νά βελτιώσουν τήν κατάσταση καί ἔτσι ὁ θάνατος φαινόταν ἀναπόφευκτος, μέχρι πού ἡ Θεοτόκος ἐμφανίσθηκε στόν ὕπνο τοῦ αὐτοκράτορος καί τόν προέτρεψε νά πιεῖ νερό ἀπό τήν πηγή της.

Ἡ ἐκκλησία πού ἐνηγέρθη πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου, θεωρήθηκε ἀφιέρωση τοῦ αὐτοκράτορος ὡς εὐχαριστία γιά τήν ἴασή του. Τόν ναό ἀνοικοδόμησε ἐκ νέου, λόγῳ σεισμικῆς καταστροφῆς, ἡ αὐτοκράτειρα Εἰρήνη ἡ Ἀθηναία.
  • banner

  • banner

  • banner