ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Οἱ Ἁγίες Ρουφίνη καί Σεκούνδη οἱ Μάρτυρες

Ημ. Εορτής: 10 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Ἡ Ἁγία Μάρτυς Ρουφίνη, καταγόταν ἀπό ἐπιφανῆ οἰκογένεια τῆς Ρώμης. Κατά τόν διωγμό τῶν Χριστιανῶν ἐπί αύτοκρατόρωνΟὐαλεριανοῦ (253 – 259 μ.Χ.) καί Γαλλιηνοῦ (259 – 268 μ.Χ.) κατέφυγε στήν Ἐτρουρία μετά τῆς ἀδελφῆς της Σεκούνδης, ὅπου συνελήφθη καί ὑπέστη μετ’ αὐτῆς τόν διά ξίφους θάνατο.

Τά ἱερά λείψανα αὐτῶν φυλάσσονται στή βασιλική τοῦ Λατερανοῦ, στήν Ρώμη.
  • banner

  • banner

  • banner