ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Ὁ Ἅγιος Πλακίδας ὁ Μάρτυρας

Ημ. Εορτής: 10 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως: 600 μ.Χ.
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Ὁ Ἅγιος Πλακίδας ὑπῆρξε ἱδρυτής μονῆς στήν περιοχή τῆς Ἑλβετίας κατά τόν 6ο αἰῶνα καί ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο ἀπό τούς εἰδωλολάτρες περί τό 600 μ.Χ.
  • banner

  • banner

  • banner