ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Ἡ Ὁσία Ἀμαλία ἡ ἐν Βραβάνδῃ

Ημ. Εορτής: 10 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως: 640 μ.Χ.
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Ἡ Ὁσία Ἀμαλία ἔζησε τόν 7ο αἰῶνα μ.Χ. καί ἦταν συγγενής τοῦ Ἁγίου Πεπίνου ( 21 Φεβρουαρίου). Πρίν ἐγκαταλείψει τά ἐγκόσμια καί ἀποσυρθεῖ, γιά νά μονάσει, νυμφεύθηκε καί ἀνέθρεψε τά παιδιά της Γουδούλα ( 8 Ἰανουαρίου, πολιοῦχος Βρυξελλῶν), Ἐμεβέρτιο ( 15 Ἰανουαρίου), Ραϋνάλδο ( 16 Ἰουλίου) μέ παιδεία καί νουθεσία Κυρίου. Γι’ αὐτό χαριτώθηκαν ὡς Ἅγιοι. Ἀσκήτεψε στήν γυναικεία μονή τοῦ Maubeuge καί κοιμήθηκε μέ εἰρήνη τό ἔτος 640 μ.Χ.
  • banner

  • banner

  • banner