ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Σύναξις πάντων τῶν Ὁσίων καί Θεοφόρων Πατέρων τῶν ἐν τῇ ἱερᾷ Μεγίστη Λαύρα τοῦ Βατοπεδίου καί ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς, ἀσκήσει καί ἀθλήσει διαλαμψάντων

Ημ. Εορτής: 10 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Οἱ τιμώμενοι Βατοπεδινοί Ἅγιοι εἶναι οἱ:

-        Ὅσιος Σάββας ὁ Βηματάρης καί διάκονος, προσμονάριος τῆς Βηματαρίσσης

-  Ὅσιοι Νικόλαος Καθηγούμενος, Αθανάσιος καί Ἀντώνιος αὐτάδελφοι ἐξ Ἀνδριανουπόλεως, κτήτορες τῆς Μονῆς

-    Ἅγιος Σάββας Ἀρχιεπίσκοπος Σερβίας καί ὁ κατά σάρκα πατήρ αὐτοῦ Συμεών Νεμάνια, βασιλεύς τῆς Σερβίας, οἱ μετέπειτα κτήτορες τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου

-  Ὁσιομάρτυς Εὐθύμιος, ἡγούμενος τῆς Μονῆς, μετά δώδεκα ἐκ τῶν Μοναχῶν, μη ὑποκύψαντες εἰς τάς ἀξιώσεις τῶν λατινοφρόνων Ἰωάννου Βέκκου, Πατριάρχου, καί Μιχαήλ τοῦ Παλαιολόγου

-   Ὁσιομάρτυς Κοσμᾶς ὁ Πρῶτος, ἀδελφός τῆς Μονῆς τοῦ Βατοπεδίου, ἀπηγχονίσθη μετά ἄλλων ἐν Καριαῖς Ὁσιομαρτύρων ὑπό τῶν αὐτῶν λατινοφρόνων

-        Ὅσιος Σάββας, ὁ καί διά Χριστός σαλός, μετά τοῦ ὡσαύτος Ὁσιωτάτου Γέροντός του

-        Ἅγιος Φιλόθεος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

-        Ὅσιος Νικόδημος, διδάσκαλος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

-        Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς

-        Ὅσιος Ἰωάσαφ ὁ Μετεωρίτης

-        Ὅσιος Γεννάδιος, ἡγούμενος τῆς Μονῆς Βατοπεδίου

-        Ὅσιος Νεόφυτος, ὁ Προσμονάριος τῆς Παναγίας τῆς Παραμυθίας

-        Ἅγιος Θεοφάνης, Ἐπίσκοπος Περιθεωρίου

-        Ἅγιος Γεννάδιος ὁ δοχειάρης, καί οἱ δύο ἀντάξιοι μαθηταί του Ἀγάπιος καί Νικόδημος

-        Ὅσιος Μακάριος ὁ Μακρῆς

-        Ἅγιος Μάξιμος ὁ Βατοπεδινός

-        Ἅγιος Αθανάσιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

-        Ὁσιομάρτυς Μακάριος, μαθητής τοῦ Ἁγίου Νήφωνος, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

-        Ὁσιομάρτυς Θεοφάνης ὁ Νέος, μαρτυρήσας ἐν Κωνσταντινουπόλει

-        Ὅσιος Ἀγάπιος μετά τοῦ Γέροντος αὐτοῦ καί τῶν τριῶν Ἀγαρηνῶν

-        Ὁσιομάρτυς Διονύσιος

-        Ὅσιος Εὐδόκιμος

 

Βατοπέδιον χόρευε ἡ Μάνδρα ἡ Μεγίστη

Πληθύν βλαστῶν σου βλέπουσα

ἐν δόξῃ τῇ ὑψίστῃ

  • banner

  • banner

  • banner