ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Ὁ Ἅγιος Σεραπίων ὁ Νέος ὁ Μάρτυρας

Ημ. Εορτής: 12 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Εἶναι ἄγνωστο ἀπό ποῦ καταγόταν ὁ Ἅγιος Μάρτυς Σεραπίων ὁ Νέος.

Ἄθλησε στά χρόνια τοῦ βασιλέως Σεβήρου (193 – 210 μ.Χ.). Ἦταν Χριστιανός εὐσεβής καί χριστός κατά τούς τρόπους. Συληφθείς ὑπό τοῦ ἄρχοντος Ἀκύλα καί ἐρωτηθείς περί τῆς πίστεώς του, ὁμολόγησε ὅτι ἦταν Χριστιανός.

Παραδόθηκε στην πυρά καί ἔτσι βρῆκε μαρτυρικό τέλος.


  • banner

  • banner

  • banner