ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Οἱ Ἅγιοι Ναβώριος καί Φῆλιξ οἱ Μάρτυρες

Ημ. Εορτής: 12 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ναβώριος καί Φῆλιξ, μαρτύρησαν στό Μιλᾶνο, κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ (250 – 310 μ.Χ.).


  • banner

  • banner

  • banner