ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Ὁ Ἅγιος Ἑρμαγόρας ὁ Ἱερομάρτυρας ὁ Ἐπίσκοπος Ἀκουϊληίας

Ημ. Εορτής: 12 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως: 305 μ.Χ.
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυρας Ἑρμαγόρας ἦταν Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Ἀκουϊληίας καί μαρτύρησε σέ ἀρχαία περιοχή κοντά στό Βελιγράδι, περί τό 305 μ.Χ., κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.).

Σύμφωνα μέ μιά τοπική παράδοση θεωρεῖται μαθητής τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου καί πρῶτος Ἐπίσκοπος τῆς Ἀκουϊληίας, τῆς ὁποίας εἶναι προστάτης, τόν ὁποῖο τοποθέτησε ὁ Ἀπόστολος Πέτρος.

Ὁ Ἅγιος Ἑρμαγόρας τιμᾶται ἰδιαίτερα στήν Σλοβακία καί στήν Αὐστρία.


  • banner

  • banner

  • banner