ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Ἡ Ἁγία Ἐπιφανία ἡ Παρθενομάρτυς

Ημ. Εορτής: 12 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Ἡ Ἁγία Παρθενομάρτυς Ἐπιφανία μαρτύρησε στήν πόλη τῶν Λεοντίνων τῆς Σικελίας κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Ἐπιδή ἦταν Χριστιανή, συνελήφθη καί ὁδηγήθηκε ἐνώπιον τοῦ ἐπάρχου Τέρτιλλου, ὁ ὁποῖος διέταξε τήν θανάτωσή της διά τῆς ἀποκοπῆς τῶν μαστῶν.


  • banner

  • banner

  • banner