ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Οἱ Ὅσιοι Γεράσιμος καί Ἀκάκιος οἱ Νέοι Ἀσκητες

Ημ. Εορτής: 12 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Οἱ Ὅσιοι Γεράσιμος καί Ἀκάκιος διέλαμψαν στήν ἱερά μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων τῆς Κρήτης τὀν 17ο αἰῶνα μ.Χ.

Ὁ Ὅσιος Γεράσιμος γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στά λεγόμενα Ὑψωμάθεια, ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς. Συναναστράφηκε στήν πατρίδα του μέ σοφούς ἄνδρες, ἦλθε στήν Πάτμο, ὅπου μαθήτευσε κοντά στόν πιό σοφό δάσκαλο τοῦ Γένους, τόν Ὅσιο Μακάριο τόν Καλογερᾶ, στήν περιώνυμη Πατμιάδα Σχολή καί ἀνέλαβε τήν καθοδήγησή της μετά τήν Ὁσιακή κοίμηση τοῦ Ὁσίου Μακαρίου. Ἀφοῦ ἀπομακρύνθηκε ἀπό τίν βιοτικές μέριμνες, ἔγινε μοναχός στήν βασιλική καί πατριαρχική μονή τοῦ Ευαγγελισμοῦ καί Θεολόγου Ἰωάννου στήν Πάτμο, στήν ὁποία καί χειροτονήθηκε ἱερέας. Λόγῳ ἀσθενείας μετέβη στήν Σμύρνη καί ἀπό ἐκεῖ στήν Κρήτη, ὅπου καί κατέλυσε τόν βίο του στήν μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὅταν οἱ μοναχοί τῆς Πάτμου ἔμαθαν τήν κοίμηση αὐτοῦ, πῆγαν στην Κρήτη, γιά νά παραλάβουν τό ἱερό λείψανό του. Οἱ Κρῆτες ἀρνοῦνταν καί κατά τήν διάρκεια τῆς ἀγρυπνίας, τήν ὥρα πού ψαλλόταν ὁ χερουβικός ὕμνος, ἀποκόπηκε μέ θαυμαστό τρόπο ἡ δεξιά χείρ τοῦ Ἁγίου, τήν ὁποία λάβοντες οἱ μοναχοί μετέφεραν στήν Πάτμο, ὅπου καί σώζεται.

Ὁ Ὅσιος Ἀκάκιος, ἀφοῦ ἔζησε ἀσκητικά μέ βαθειά ταπείνωση καί μεγάλη ἀρετή στήν μονή, κοιμήθηκε μέ εἰρήνη.

Τά ἱερά λείψανα τῶν Ὁσίων σώζονται στήν μονή μέχρι τούς χρόνους τῆς ἐπαναστάσεως κατά τῶν Ἀγαρηνῶν, ὅταν, τό 1720, ἔγιναν παρανάλωμα τοῦ

πυρός.
  • banner

  • banner

  • banner