ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Ὁ Ἅγιος Μαρτύριος ὁ Ἐπίσκοπος Γορτύνης

Ημ. Εορτής: 13 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Ὁ Ἅγιος Μαρτύριος, Ἐπίσκοπος Γορτύνης, ἔλαβε μέρος στήν Δ’ Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Χαλκιδόνος, τό 451 μ.Χ., μαζί μέ τούς Κρῆτες Ἐπισκόπους, Κνωσσοῦ Γεννάδιο, Λάμπης Δημήτριο, Συβρίτου Κύριλλο, Ἀπολλωνιάδος Εὐσέβιο, Ἐλευθερνῶν Εὐφράτη καί τόν Πρεσβύτερο Χρυσόγονο «ἐπέχοντα τόν τόπον Παύλου Κατάνων».

Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη.


  • banner

  • banner

  • banner