ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Ἅγιοι ἀπὸ "Σύναξις Θεοτόκου"

Μνήμη εμφάνισης εικόνας Θεοτόκου στο Άγιον Όρος

Ημ. Εορτής: 31 Μαρτίου
Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονός.
περισσότερα...

Μνήμη Παναγίας Ναυπακτιώτισσας

Ημ. Εορτής: 7 Οκτωβρίου
Στὶς 7 Ὀκτωβρίου ἢ τὴν πρώτη Κυριακὴ μετὰ τὶς 7 Ὀκτωβρίου, ἑορτάζεται στὴ Ναύπακτο ἡ Παναγία τῆς Ναυπάκτου, εἰς μνή&m ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου «τῆς τῶν Ἁμαρτωλῶν Ἐγγυήσεως» ἐν Ορλώβ Ρωσίᾳς

Ημ. Εορτής: 7 Μαρτίου
Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας «Ἡ τῶν Ἁμαρτωλῶν Ἐγγύησις» βρισκόταν παλαιότερα στὴ μονὴ τοῦ Ὀρντίσκ τῆς ἐπαρχίας Ὀρλώφ, ὅπου καὶ ἔγινε ὀνομαστὴ γιὰ τὰ θαύματα ποὺ ἐπιτελοῦσε. Ἕνα ἀντίγραφο αὐτῆς τῆς ἱερᾶς εἰκόνος φυλασσόταν στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Χαμώνβικ τῆς Μόσχας. Ἡ εἰκόνα κάθε βράδυ ἀκτινοβολοῦσε ἀπὸ θεϊκὸ φῶς. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἐπιγραφὴ ποὺ εἶχε χαραχθεῖ στὴν εἰκόνα: «Ἐγὼ εἶμαι ἡ ἐγγύηση τῶν ἁμαρτωλῶν πρὸς τὸν Υἱό». Ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας ἑορτάζει, ἐπίσης, στὶς 29 Μαΐου.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Γιαροσλάβλ ἐν Ρωσίᾳ

Ημ. Εορτής: 8 Ιουνίου
Ἡ ἱερὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Γιαροσλάβλ ἀνῆκε στοὺς ἱεροὺς πρίγκιπες Βασίλειο καὶ Κωνσταντίνο καὶ πρὸς τιμήν της ὑπάρχει εὐκτήριος οἶκος στὴν πόλη τοῦ Γιαροσλάβλ.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Νεάμτς Ρουμανίας

Ημ. Εορτής: 26 Ιουνίου
Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Νεὰμτς προσφέρθηκε ὡς δῶρο ἀπὸ τὸ βυζαντινὸ αὐτοκράτορα Μανουὴλ Β’ Παλαιολόγο (1391 – 1425) στὸν ἡγεμόνα τῆς Μολδαβίας Ἀλέξανδρο τὸ 1399 καὶ τοποθετήθηκε στὸ μοναστήρι τοῦ Νεὰμτς τῆς Ρουμανίας.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Τριχερούσης

Ημ. Εορτής: 28 Ιουνίου
Ἡ ἱερὴ εἰκόνα, μία ἀπὸ τὶς ἀποδιδόμενες κατὰ τὴν παράδοση στὸν Εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ, ἀνήκει στὸν εἰκονογραφικὸ τύπο τῆς Ὁδηγήτριας. Ἡ Παναγία κρατάει ὅμως τὸν Χριστὸ στὸ δεξιό της χέρι. Εἶναι ἑπομένως μία Δεξιοκρατοῦσα, τῆς ὁποίας τὸ πρωτότυπο εὑρισκόταν στὸν προσκυνηματικὸ ναὸ τῶν Ἀβραμιτῶν στὴν Κωνσταντινούπολη, μὲ τὸ ὄνομα Ἀχειροποίητη. Ἡ πολύτιμη εἰκόνα φυλάσσεται στὴν ἱερὰ μονὴ Χιλανδαρίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τὰ ἀντίγραφα αὐτῆς εἶναι ἀμέτρητα, κυρίως στὴ Σερβία, στὰ Βαλκάνια καὶ στὴ Ρωσία, ὅπ ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Κασπερώφ

Ημ. Εορτής: 29 Ιουνίου
Ἡ ἱερὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Κασπερὼφ προέρχεται κατὰ τὴν παράδοση ἀπὸ τὴν Τρανσυλβανία καὶ εἶχε ἐμφανισθεῖ σὲ ἕνα Σέρβο μοναχὸ στὴ Χερσώνα περὶ τὰ τέλη τοῦ 16ου αἰῶνος μ.Χ. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου στὴν Κριμαία (1853 – 1856) ἡ εἰκόνα λιτανεύθηκε στὴν Ὀδησσό, ὡς οἱ Βυζαντινοὶ ἐλιτάνευαν τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, ὄταν ἀντιμετώπιζαν κινδύνους ἀπὸ ἐχθρούς.Ἡ εἰκόνα ἑορτάζει, ἐπίσης, τὴν 1η Ὀκτωβρίου καὶ τὴν Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γλυκοφιλούσης

Ημ. Εορτής: 29 Ιουνίου
Ἡ Σύναξις της Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γλυκοφιλούσης, τὴν ἡμέρα αὐτή, πραγματοποιεῖται στὴν Κριμαία τῆς Ρωσίας.Δὲν ἔχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Βαλικίν, ἐν Τσέρνιγκωφ Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 30 Ιουνίου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Χρυσαφιτίσσης

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἡ Χρυσαφίτισσα ἐξαίρετον χάριν καὶ ἴασιν παρέχει εἰς τοὺς πάσχοντας ἐκ νευρολογικῶν καὶ ψυχολογικῶν προβλημάτων καὶ θλίψεων. Αὕτης τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος ἡ Σύναξις ἑορτάζεται τὴν Δευτέραν τοῦ Θωμᾶ. Ἡ χάρις καὶ ἡ σκέπη καὶ βοήθειά Της μετὰ πάντων τῶν ἐπικαλουμένων τὴν ἀντίληψίν της.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Κορωνιωτίσσης ἢ Δακρυρροούσης

Ημ. Εορτής: 31 Ιανουαρίου
Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Κορωνιώτισσας ἢ Δακρυροούσας φυλάσσεται στὴν ὁμώνυμη μονὴ τοῦ Ληξουρίου τῆς νήσου Κεφαλληνίας. Ἡ Παναγία κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτὴ διέσωσε τὴ μονὴ ἀπὸ τὸν ἰσχυρὸ σεισμὸ τοῦ ἔτους 1867.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ἀπεκοῆς

Ημ. Εορτής: 2 Φεβρουαρίου
Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἀπεκοῆς (Ὑπακοῆς) φυλάσσεται στὸ ναὸ τῆς Ὑπαπαντῆς τῆς νήσου Καλύμνου.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γουμενίσσης

Ημ. Εορτής: 2 Φεβρουαρίου
Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γουμενίσσης φυλάσσεται στὴν ὁμώνυμη μονὴ τῆς πόλεως τῆς Γουμένισσας.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Κακιᾶς Μέλισσας

Ημ. Εορτής: 2 Φεβρουαρίου
Ἡ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Κακιᾶς Μέλισσας φυλάσσεται στὸ χωριὸ Λειβάδι Κυθήρων. Ἔχει τὴν προσωνυμία αὐτή, γ&io ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ὑπαπαντῆς

Ημ. Εορτής: 2 Φεβρουαρίου
Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ὑπαπαντῆς φυλάσσεται στὸν ὁμόνυμο ναὸ τῆς Καλαμάτας.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Φλεβαριωτίσσης ἢ Λιβύης

Ημ. Εορτής: 2 Φεβρουαρίου
Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Φλεβαριωτίσσης ἢ Λιβύης (καλεῖται ἔτσι ἐπειδὴ ἔχει χρῶμα σκοῦρο) φυλάσσεται στὴ& ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Φλεβαριωτίσσης

Ημ. Εορτής: 2 Φεβρουαρίου
Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Φλεβαριώτισσας φυλάσσεται στὸ ναὸ Ἀμπελακίων Σαλαμῖνος καὶ ὀνομάζεται ἔτσι, ἐπ&epsi ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Χρυσαλινιωτίσσης

Ημ. Εορτής: 2 Φεβρουαρίου
Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Χρυσαλινιώτισσας ἢ Ἀλινιώτισσας φυλάσσεται στὸν ὁμόνυμο ἐνοριακὸ ναὸ τῆς Λευκ&om ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ἀναζητήσεως τῶν ἀπολωλότων, ἐν Ρωσίᾳ

Ημ. Εορτής: 5 Φεβρουαρίου
Ἡ θαυματουργὸς καὶ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας, ποὺ ὀνομάζεται «Ἡ τῶν ἀπολωλότων ἀναζήτησις», τιμᾶται ἤδη ἀπὸ τὸν 6ο αἰῶ&n ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Σικελιωτίσσης ἐν Ντιβνογκὸρκ τῆς Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 5 Φεβρουαρίου
 Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Σικελιώτισσας φυλάσσεται στὴ μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ντιβνογκὸρκ τῆς Ρωσίας. Τὴν ἐπωνυμία «Σικελιώτισσα» ἔλαβε ἀπὸ τὸν τόπο προελεύσεώς της, ἐφόσον, κατὰ τὴν παράδοση, δυὸ εὐσεβεῖς Ἕλληνες μοναχοί, ὁ Ξενοφῶν καὶ ὁ Ἰωάννης, τὴ μετέφεραν ἀπὸ τὰ θεία ὑψώματα τῆς Σικελίας, πιθανῶς κατὰ τὰ τέλη τοῦ 15ου αἰῶνα μ.Χ. Οἱ δυὸ γέροντες ἵδρυσαν μονὴ κοντὰ στὸν ποταμὸ Δὸν καὶ ἔζησαν μέχρι τῆς ἀποπερατώσεώς της στὰ σπήλαια τῶν ἀσβεστογενῶν βράχων τῆς λοφώδους ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ἐλεούσης ἐν Τσέρνιγκωφ τῆς Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 5 Φεβρουαρίου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὴν εἰκόνα αὐτὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τοῖς Ἀρεοβίνδου

Ημ. Εορτής: 10 Φεβρουαρίου
Ὁ ναὸς αὐτὸς ὑπῆρχε ἀπέναντι τῆς βασιλικῆς πύλης (Μπαλατᾶ), στὸ σημερινὸ Χάσκιοϊ τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ κτί&sig ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ἰβηριτίσσης

Ημ. Εορτής: 12 Φεβρουαρίου
Ἡ ἐπωνυμία τῆς ἱερᾶς εἰκόνας τῆς Παναγίας, Ἰβηρίτισσα, ὀφείλεται στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπου ἡ ἱερὴ εἰ&ka ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Βιλὲνσκ

Ημ. Εορτής: 15 Φεβρουαρίου
Ἡ εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Βιλένσκ, θεωρεῖται εἰκόνα ἀχειροποίητος καὶ εἰκονίζει τὴν Ὑπεραγία Θ&ep ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Δαλματίᾳ

Ημ. Εορτής: 15 Φεβρουαρίου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Βένσκ

Ημ. Εορτής: 15 Φεβρουαρίου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Κύπρῳ

Ημ. Εορτής: 16 Φεβρουαρίου
Δὲν ἔχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὴν εἰκόνα αὐτὴ τῆς Θεοτόκου μας.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Κοζελσλὰνκ τῆς Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 21 Φεβρουαρίου
Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, μεταφέρθηκε στὴν Ρωσία ἀπὸ τὴν Ἰταλία κατὰ τοὺς χρόνους τῆς αὐτοκράτειρ&alp ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Κιέβῳ Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 26 Φεβρουαρίου
Ἡ θαυματουργικὴ εἰκόνα τῆς Ὑεραγίας Θεοτόκου τοῦ Μεζχέτσκ βρέθηκε στὸ Κίεβο τὸ ἔτος 1492.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ἐνθρόνου

Ημ. Εορτής: 2 Μαρτίου
Ἡ ἱερὰ εἰκόνα ἀνακαλύφθηκε στὶς 2 Μαρτίου 1917 στὸ χωριὸ Κολομσκόϊυ, κοντὰ στὴν Μόσχα, κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς ἀναγκαστικῆς & ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Βολοκολὰμσκ ἐν Ρωσίᾳ

Ημ. Εορτής: 3 Μαρτίου
Ἡ Ἱερὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Βολοκολαμσκ εἶναι ἀντίγραφο τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τοῦ Βλαντιμὶρ καὶ φυλά ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Τσζεστόκοβα ἐν Ρωσίᾳ

Ημ. Εορτής: 6 Μαρτίου
Δὲν ἔχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Οὐρανίου Χαρᾶς ἐν Μόσχᾳ

Ημ. Εορτής: 6 Μαρτίου
Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς «Οὐρανίου Χαρᾶς» φυλάσσεται στὸ παρεκκλήσι τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὸν κα&the ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου «τῆς τῶν Ἁμαρτωλῶν Ἐγγυήσεως» ἐν Ροβένσκ Ρωσίᾳς

Ημ. Εορτής: 7 Μαρτίου
Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου «τῶν Ἀδελφῶν τοῦ Κιέβου»

Ημ. Εορτής: 3 Ιουνίου
Ἡ εἰκόνα αὐτὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου βρίσκεται στὸ Κίεβο – Μπράτσκ τῆς Ρωσίας. Ἑορτάζεται κυρίως στὶς 10 Μαΐου, ἀλλὰ ἐπαναλαμβάνεται, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν σημερινὴ ἡμέρα, και τὴν Ε’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ἰγκὸρ ἐν Κιέβῳ

Ημ. Εορτής: 5 Ιουνίου
Σὲ αὐτὴ τὴν ἱερὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γλυκοφιλούσης, τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ, προσευχόταν ὁ Ἅγιος Ἰγκὸρ († 19 Σεπτεμβρίου), ἡγεμόνας τοῦ Κιέβου, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν τελευταίων στιγμῶν τῆς ζωῆς του. Ἡ εἰκόνα, ἡ ὁποία ἦταν ἑλληνική, ἐφυλασσόταν στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὸν καθεδρικὸ ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου καὶ εἶχε ἐπὶ αὐτῆς ἐπιγραφή, στὴν ὁποία ἀναγραφόταν ὅτι ἀνῆκε στὸν Ἅγιο Ἰγκόρ. Ἡ σύναξή της ἑορτάζεται τὴν ἴδια ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία τὰ ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Καμαριώτισσας

Στο χωριό Καμαριώτισσα της Σαμοθράκης, το λιμάνι του νησιού και στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας της Καμαριωτίσσης. Η μνήμη της τιμάται κάθε χρόνο την Πέμπτη της Διακαινησίμου Εβδομάδος. Στα χρόνια της εικονομαχίας αν και δε γνωρίζουμε την ακριβή χρονική στιγμή, αλλά στα μέσα της Άνοιξης και μάλιστα την Πέμπτη της Διακαινησίμου εκείνης της χρονιάς, συνέβη το θαυμαστό γεγονός της εύρεσης της ιεράς εικόνας της Παναγίας στο νησί της Σαμοθράκης.Το ιστορικό ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παλαιοκαστρίτισσας στὴν Κέρκυρα

Τὸ Μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Παλαιοκαστρίτισσας πῆρε τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας ποὺ εἶχε βρεθεῖ στὸν ἀπέναντι λόφο ποὺ λεγόταν Παλαιὸ Κάστρο. Τὸ Μοναστήρι σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση καὶ τὶς λίγες γραπτὲς μαρτυρίες πρέπει νὰ κτίστηκε τὸ 1228 μ.Χ. Πανηγυρίζει τὴν Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου, τῆς Ζωοδοόχου Πηγῆς καὶ ἀνήκει στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Κερκύρας.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ποιμένος ἐν Ρωσίᾳ

Ημ. Εορτής: 6 Ιουνίου
Ἡ ἱερὴ εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ὀνομάζεται «τοῦ Ποιμένος», ἐπειδὴ τὴν ἔφερε ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη στὴ Ρωσία, τὸ 1381, ὁ Μητροπολίτης Μόσχας Ποιμήν. Ἀπὸ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας ἔτρεχε μύρο, τὸ ὁποῖο ἐθεράπευε πολλοὺς ἀσθενεῖς ποὺ προσεύχονταν μὲ ἀληθινὴ πίστη καὶ ἐπικαλοῦνταν τὴ χάρη της.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ταμπὺνσκ ἐν Ρωσία

Ημ. Εορτής: 10 Ιουνίου
Ἡ θαυματουργικὴ εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ταμπύνσκ, εὑρέθηκε τὸ 1957, κοντὰ στὸ Ταμπύνσκ, σὲ ἀπόσταση δώδεκα χιλιομέτρων ὅπου εὑρίσκεται τὸ ἐρημητήριο Πρεσιστένκαγια. Τὴν εἰκόνα ηὗρε ὁ εὐλαβὴς ἱεροδιάκονος Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος περνώντας ἀπὸ μία πηγή, ἄκουσε καθαρὰ τὴ φωνὴ τῆς Παναγίας νὰ τοῦ λέγει: «Πάρε τὴν εἰκόνα μου». Ὁ διάκονος ἐφοβήθηκε καὶ ἐθεώρησε μᾶλλον ὅτι ἡ φωνὴ ποὺ ἀκουσε δὲν ἦταν πραγματικότητα, ἀλλὰ αὐταπάτη. Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ γιὰ τρίτη φορά. Τότε ὁ ἱεροδιάκονος Ἀμβρόσιος ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ «Ἄξιόν Ἐστιν» ἐν Ἁγίῳ Ὄρει

Ημ. Εορτής: 11 Ιουνίου
Ἡ ἱερὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ «Ἄξιόν Ἐστιν» φυλάσσεται στὸ ναὸ τοῦ Πρωτάτου τοῦ Ἅγίου Ὄρους, στὶς Καρυές. Ὁ ναὸς αὐτὸς ἐκτίσθηκε τὸ 843 μ.Χ., ἐμεγάλωσε ἀπὸ τὸν Ὅσιο Ἀθανάσιο τὸν Ἀθωνίτη καὶ ἁγιογραφήθηκε κατὰ τὸν 13ο αἰώνα μ.Χ. ἀπὸ τὸν περίφημο ἁγιογράφο Ἐμμανουὴλ Πανσέληνο. Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, κάποιος μοναχός, ὁ ὁποῖος ἐζοῦσε κοντὰ στὶς Καρυὲς μὲ ἕναν νεαρὸ ὑποτακτικό, ἔφυγε ἕνα βράδυ ἀπὸ τὸ κελί, διότι ἔπρεπε νὰ πάει στὴν ἐκκλησία τοῦ Πρωτάτου, γιὰ νὰ συμμετάσχει σὲ μιὰ ἀγρυπνία. Ὅτα ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου πέραν ἐν τοῖς Μαρανικίου ἢ Μαρινακίου

Ημ. Εορτής: 15 Ιουνίου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Δοκιαναῖς (ἢ πέραν ἐν Εὐδοκιαναῖς)

Ημ. Εορτής: 16 Ιουνίου
Ὁ Μανουὴλ Γεδεὼν ἀναφέρει ὅτι πρόκειται περὶ παραφθορᾶς τοῦ «Ἰουκουνδιαναῖς» καὶ εἰκάζει ὅτι πρόκειται περὶ τοῦ ναοῦ τῆς Θεοτόκου «τῶν Μαρνακίου» ἢ «Μαρανακίου».
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Μπογκολιούμπσκϊυ Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 18 Ιουνίου
Τὸ προσωνύμιο τῆς ἱερῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου, Παναγία τοῦ Μπογκολιούμπσκϊυ, ὀφείλεται στὸ ὄνομα τοῦ πρίγκιπος Ἀνδρέου Μπογκολιούμπσκϊυ († 4 Ἰουλίου), ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τὴν ἐπιθυμία νὰ ἁγιογραφηθεῖ ἡ Θεοτόκος, σὲ ἀνάμνηση τῆς παρουσίας τῆς Θεομήτορος σ’ αὐτὸν κατὰ τὸ 12ο αἰώνα μ.Χ. Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ἀνήγειρε πρὸς τιμὴν τῆς Θεοτόκου ναὸ καὶ τὴ μονὴ τῶν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου. Κοντὰ στὸ μοναστήρι ἐδημιουργήθηκε ἕνα χωριό, τὸ ὁποῖο ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ πρίγκιψ ὀνόμασε Μπογκολιούμπσκϊυ (= ἀγαπημένο ἀπὸ ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς «Μοντένᾳ» ἐν Ρωσία

Ημ. Εορτής: 20 Ιουνίου
Ἡ ἱερὴ εἰκόνα τῆς Θεομήτορος, στὴν ὁποία ἡ Παναγία διακρίνεται ὁλόσωμη, ἔχει δύο προσωνύμια: πρῶτον, τῆς Μοντένα, τῆς Ἰταλικῆς πόλεως ἀπὸ τὴν ὁποία τὸ 1717 ὁ Ρῶσος στρατηγὸς Βόρις Πέτροβιτς Σερεμέτιεφ τὴν πῆρε γιὰ νὰ τὴ μεταφέρει στὴν πατρίδα του, καὶ δεύτερον, τοῦ Κοζίνο, δηλαδὴ τῆς ὁμωνύμου κωμοπόλεως στὰ περίχωρα τῆς Μόσχας, ὅπου φυλάσσεται.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Βλαδιμήρου ἐν Κιέβῳ

Ημ. Εορτής: 23 Ιουνίου
Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Βλαδιμήρου τιμᾶται τὴν 21η Μαΐου, ὅπου καὶ οἱ λεπτομέρειες. Ἄγνωστο γιατὶ ἐπαναλαμβάνεται σήμερα.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Τρυφερῆς

Ημ. Εορτής: 23 Ιουνίου
Ἡ Σύναξις τπης Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ἐπιλεγομένης «Τρυφερῆς», ἐτελεῖτο ἐν τῇ Λαύρᾳ τῶν Σπηλαίων τοῦ Πσκὼφ τῆς Ρωσίας.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Φανερωμένης στην Λευκάδα

Λίγα χιλιόμετρα ἔξω ἀπὸ τή Λευκάδα, σ’ ἕνα μαγευτικὸ τοπίο, πάνω σ’ ἕνα καταπράσινο λόφο, βρίσκεται κτισμένο τὸ μοναστῆρι τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης.   Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, στό μέρος αὐτὸ παλαιότερα ἤταν χτισμένος ὁ ναὸς τῆς θέας Ἀρτέμιδος, στον ὁποῖο ὁ μαθητὴς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Ἠρωδίωνας, γονατιστός, προσευχήθηκε μὲ πιστὴ στο Θεὸ καὶ τὸ εἴδωλο τῆς Ἀρτέμιδας ἔπεσε κάτω καὶ ἔγινε θρύψαλα.   Στή θέση αὐτὴ οἱ χριστιανοὶ ἔχτισαν ἕνα μικρὸ ναὸ ἀφιερωμένο στην Παναγία. Τὸ 332 ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γαλακτοτροφούσης

Ημ. Εορτής: 3 Ιουλίου
Ἡ εἰκόνα της, πάντα σύμφωνα μὲ προφορικὲς παραδόσεις ποὺ βρίσκονται στὴ Μονὴ Χιλανδαρίου, βρισκόταν στὴ Λαύρα τοῦ Ὅσιου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου. Πρὶν πεθάνει ὁ Ὅσιος Σάββας εἶπε σ' αὐτοὺς ποὺ ἦταν γύρω ἀπὸ τὸ κρεβάτι του, ὅτι κάποτε θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴ Λαύρα κάποιο βασιλοπαῖδι, Σάββας ὀνομαζόμενος καὶ αὐτός. Νὰ τοῦ δοθεῖ λοιπὸν ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας Γαλακτοτροφούσης σὰν εὐλογία. Γεγονὸς ποὺ ἔγινε τὸν 13ο αἰῶνα, ὅταν τὴ Λαύρα ἐπισκέφθηκε ὁ Ἅγιος Σάββας ὁ Σέρβος, κτήτορας τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου τοῦ ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Κόνεβ Ρωσσίας

Ημ. Εορτής: 10 Ιουλίου
Ἡ ἱερά εἰκόνα τῆς Θεομήτορος μεταφέρθηκε στήν πόλη Κόνεβ τῆς Ρωσσίας ἀπό τόν Ὅσιο Ἀρσένιο († 12 Ἰουνίου), ὁ ὁποῖος τήν ἔφερε ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος, τό ἔτος 1393. Τήν εἰκόνα τοῦ τήν χάρισε ἕνας ἡγούμενος Ἁγιορείτικης μονῆς, ὁ ὁποῖος τοῦ προανήγγειλε ὅτι θα ἦταν ὁ ἱδρυτής μονῆς καί πνευματικός ὁδηγός πολλῶν Χριστιανῶν. Ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό τῆς εἰκόνος εἶναι ὅτι ὁ Χριστός κρατάει στο ἀριστερό χέρι ἕνα περιστέρι. Ἡ εἰκόνα σήμερα φυλάσσεται στή νέα Μονή Βαλαάμ στή Φιλανδία
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Ρζέφσκ τῆς Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 11 Ιουλίου
Ἡ ἱερά εἰκόνα τῆς Παναγίας βρέθηκε τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, στίς 26 Μαΐου 1539, κοντά στήν πόλη Τβέρ στόν ποταμό Βυρυσνύα ἐπάνω σέ ἕνα δένδρο ἀπό τόν μοναχό Στέφανο, πού εἶδε ξαφνικά ἕνα ὑπέρκοσμο φῶς νά λάμπει ἐκεῖ πού ἦταν κρυμμένη ἡ εἰκόνα. Τόν Ἰανουάριο τοῦ 1541, ἡ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου μεταφέρθηκε ἐπίσημα στήν Μόσχα μέχρι τίς 11 Ἰουλίου. Κατ’ ἐκείνη τήν ἡμέρα ἡ εἰκόνα μετακομίσθηκε μέ ἐπισημότητα καί συνοδευόμενη ἀπό τόν τσάρο Ἰβάν Δ’ Βασίλιεβιτς (τον Τρομερό) στήν πόλη το ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Μπορκολαμπώφ τῆς Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 11 Ιουλίου
Ἡ ἱερά εἰκόνα τῆς Παναγίας βρέθηκε ἀπό τόν πρίγκηπα Συμεών Ποζάρδκιϋ κατά τήν διάρκεια τῶν ἐχθροπραξιῶν τοῦ τσάρου Ἀλεξίου Μιχαήλοβιτς στήν ἐπικράτεια τοῦ Μεγάλου Δουκάτου τῆς Λιθουανίας καί ἀφιερώθηκε στή Μονή Μπορκολαμπώφ, τό 1584.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Κολώχ τῆς Ρωσσίας

Ημ. Εορτής: 9 Ιουλίου
Ἡ Θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας βρέθηκε στό χωριό Κολώχ τῆς περιοχῆς τοῦ Σμολένσκ, τό ἔτος 1413, ἀπό ἕναν ἀγρότη ὀνομαζόμενο Λουκᾶ.Ἀργότερα, ἡ εἰκόνα μετακομίσθηκε στήν Μόσχα καί ἐπέστρεψε στό Μοζαΐνσκ, ὅπου ἀνηγέρθη μονή πρός τιμήν της.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τοὶς Ἀρματίου

Ημ. Εορτής: 21 Ιουλίου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τοὶς Ἀρματίου

Ημ. Εορτής: 17 Αυγούστου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῷ Πυρσῷ τῆς Εὐρυτανίας

Ημ. Εορτής: 22 Αυγούστου
Πρόκειται γιὰ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Προυσιώτισσας, ποὺ βρίσκεται στὸ Μοναστῆρι τοῦ Προυσοῦ. Τὴ θαυμ&al ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γαλακτοτροφούσης

Ημ. Εορτής: 12 Ιανουαρίου
Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γαλακτοτροφούσης βρισκόταν ἀρχικὰ στὴ Λαύρα τοῦ Ὁσίου Σάββα στὰ Ἱεροσόλυμα. & ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ἀκαθίστου

Ημ. Εορτής: 12 Ιανουαρίου
Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου φυλάσσεται στὸ Καθολικό της ἱερᾶς μονῆς Χιλανδαρίου τ& ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ὅρους τοῦ Συννέφου, ἐν Τβὲρ τῆς Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 24 Μαρτίου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Βάτου, ἐν τῷ ὄρει Σινᾶ

Ημ. Εορτής: 25 Μαρτίου
Ἡ εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Βάτου τιμᾶται στὴ μονὴ τοῦ ὄρους Σινᾶ. Ἡ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου σύλληψη τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν Ἁγία Παρθένο, ἀποτελεῖ ὑπόθεση ποὺ ὑπερβαίνει τὰ λεκτικὰ σχήματα, γι’ αὐτὸ τὸ «σημεῖον» εἶναι ἀληθινὰ παράδοξο καὶ ὑπερμεγέθες. Τὸ μυστήριο τῆς ἄφθορης γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο δὲν νοεῖται ὡς μεμονωμένη καὶ ἀποκομμένη πραγματικότητα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἀντίθετα, ἀποτελεῖ ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας τοῦ τύπου, στὸν ὁποῖο πίστεψαν καὶ πάνω στὸν ὁποῖο στη ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Εὐαγγελίστριας

Ημ. Εορτής: 25 Μαρτίου
Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Εὐαγγελίστριας, φυλάσσεται στὴν ὁμώνυμη μονὴ τοῦ Ἁλιάρτου Βοιωτίας.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῶν Κηπουραίων

Ημ. Εορτής: 25 Μαρτίου
Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῶν Κηπουραίων, φυλάσσεται στὴν ὁμώνυμη μονὴ τῆς νήσου Κεφαλληνίας.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ἀμαράντου Ρόδου

Ημ. Εορτής: 3 Απριλίου
Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Ἀμαράντου Ρόδου τιμᾶται στὴ Μόσχα, στὸ Βορονὲζ καὶ σὲ ἄλλες πόλεις τῆς Ρωσίας, ὅπου φυλάσσονται ἀντίγραφα αὐτῆς. Στὴν εἰκόνα ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος κρατᾶ τὸ Θεῖο Βρέφος στὸ δεξί της χέρι καὶ στὸ ἀριστερό της χέρι ὑπάρχει ἕνα μπουκέτο ἀπὸ κρίνους. Αὐτὸ τὸ μπουκέτο συμβολικὰ δηλώνει τὸ ἀμάραντο ἄνθος τῆς παρθενίας τῆς Ἀειπαρθένου.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γεροντίσσης

Ημ. Εορτής: 4 Απριλίου
Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς «Γεροντίσσης» φυλάσσεται μὲ εὐλάβεια στὴ μονὴ Παντοκράτορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Εἶναι ἀντίγραφο τῆς ψηφιδωτῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας Γοργοεπηκόου, ποὺ βρισκόταν στὴ μονὴ Παντοκράτορος τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ ἐπωνυμία «Γερόντισσα» ἀποδόθηκε ὕστερα ἀπὸ ἕνα θαῦμα τῆς Παναγίας. Τὴν ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία ἐπιτελέσθηκε τὸ θαῦμα, ὁ ἡλικιωμένος ἡγούμενος ποὺ μετροῦσε τὶς τελευταῖες ὧρες τῆς ζωῆς του, ζήτησε νὰ κοινωνήσει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Γι’ αὐτὸ παρακάλεσε τὸν ἱερέα ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Μούρωμ Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 12 Απριλίου
Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Μούρωμ μεταφέρθηκε στὴν πόλη αὐτὴ ἀπὸ τὸν Ἅγιο Κωνσταντίνο τὸν Πρίγκιπα († 3 Ἰουλίου), στὶς ἀρχὲς τοῦ 12ου αἰῶνος μ.Χ., ὅταν οἱ κάτοικοί της ἦταν ἀκόμη εἰδωλολάτρες. Ὁ Ἅγιος Κωνσταντίνος προσπαθοῦσε νὰ τοὺς διδάξει τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ κηρύξει τὸ Εὐαγγέλιο, ἀλλὰ αὐτοὶ δὲν πίστευαν μέχρι ποὺ ἀποφάσισαν νὰ τὸν φονεύσουν. Ὁ Ἅγιος τότε προσευχήθηκε θερμὰ στὴν εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἄκουσε τὴν ἱκεσία του καὶ φώτισε τὶς καρδιὲς τῶν κατοίκων τοῦ ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Μπελινὶτς τῆς Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 12 Απριλίου
Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου φυλασσόταν ἀρχικὰ σὲ μία ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες τῆς περιοχῆς τοῦ Μογκίλεβ τῆς Ρωσίας. Μὲ τὴν ἐπικράτηση τῆς Οὐνίας, τὸ ἔτος 1596, αὐτὴ περιῆλθε στὰ χέρια τῶν Οὐνιτῶν καὶ τοποθετήθηκε σὲ μία ἐκκλησία τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ μοναστηριοῦ τοῦ Μπελινίτς, τὸ ὁποῖο ἱδρύθηκε κατὰ τὰ ἔτη 1622 – 1624 ἀπὸ τὸν στρατηγὸ τῆς Μεγάλης Λιθουανίας Λὲβ Σαπέγκα στὶς ἐκβολὲς τοῦ ποταμοῦ Ντρούτα, 45 χιλιόμετρα ἀπὸ τὸ Μογκίλεβ. Μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ εἰκόνα ἀποδόθηκε στοὺς Ὀρθοδόξους, τὸ ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Βιλὲνσκ Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 14 Απριλίου
Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας μεταφέρθηκε στὸ Βιλὲνκ τῆς Ρωσίας τὸ ἔτος 1465. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἑορτάζεται στὶς 15 Φεβρουαρίου.Ἡ παράδοση θεωρεῖ ὅτι ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Θεομήτορος εἶναι ἔργο τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καὶ μεταφέρθηκε ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη στὴ Ρωσία, τὸ ἔτος 1472, ὡς δῶρο τῆς Σοφίας Παλαιολογίνας, συζύγου τοῦ μεγάλου πρίγκιπα τῆς Μόσχας Ἰβὰν Γ’ (1462 – 1505). Τὸ ἔτος 1495, ὁ μεγάλος πρίγκιπας εὐλόγησε μὲ αὐτὴ τὴν εἰκόνα τὴν θυγατέρα του Ἑλένη, πρὶν ἐκείνη νυμφευθεῖ τὸν βασιλέα τῆς Λιθ ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γεθσημανῆ ἐν Ρωσίᾳ

Ημ. Εορτής: 16 Απριλίου
Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ὁδηγήτριας, ἀποτελεῖ ἀντίγραφο τῆς ἐκόνας τῆς Παναγίας τοῦ Τσέρνιγκωφ, ἡ ὁποία ἁγιογραφήθηκε τὸ ἔτος 1685 ἀπὸ τὸν Γρηγόριο Ντουμπένσυ, ποὺ ἀργότερα ἔγινε μοναχὸς μὲ τὸ ὄνομα Γεννάδιος. Ἔγινε ὀνομαστὴ τὸ ἔτος 1869, ὅταν βρισκόταν στὴ σκήτη Γεθσημανῆ τῆς Λαύρας τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ τοῦ Ἁγίου Σεργίου στὴ Μόσχα. Ἕνα ἀπὸ τὰ θαύματα τῆς ἱερῆς εἰκόνος εἶναι ἡ θεραπεία ἑνὸς παραλυτικοῦ ἀπὸ τὴν περιοχὴ Τόλγκα, μετὰ ἀπὸ τὴν ὁλόθερμη ἱκεσία του πρὸς τὴν Θεοτόκο ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ταμπὼφ ἐν Ρωσίᾳ

Ημ. Εορτής: 16 Απριλίου
Ἡ θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου φυλάσσεται στὸν κοιμητηριακὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου τοῦ Ταμπώφ. Ἡ Παναγία ἐμφανίσθηκε τὸ ἔτος 1692 καὶ θεράπευσε ἕναν ἀσθενὴ ποὺ ἐπικαλέσθηκε τὴν χάρη της.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Μαξίμου

Ημ. Εορτής: 18 Απριλίου
Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τοῦ Μαξίμου ἁγιογραφήθηκε κατὰ τὸ ἔτος 1299, ἐξαιτίας ἐνὸς ὁράματος ποὺ εἶδε ὁ Ἅγιος Μάξιμος, Μητροπολίτης Βλαντιμὶρ († 6 Δεκεμβρίου), ὅταν ἔφθασε στὸ Βλαντιμὶρ ἀπὸ τὸ Κίεβο. Στὸ ὅραμα ἡ Θεοτόκος ἐμπιστεύεται τὸ ὠμοφόριο σὲ αὐτόν, λέγοντας: «Δοῦλε, Μάξιμε, εἶναι καλὸ ποὺ ἔχεις ἔλθει νὰ ἐπισκεφθεῖς τὴν πόλη μου. Πᾶρε αὐτὸ τὸ ὠμοφόριο καὶ ποίμανε τὸ ποίμνιο τῆς πόλεως αὐτῆς». Ὅταν ὁ Ἅγιος ξύπνησε, τὸ ὠμοφόριο ποὺ τοῦ ἔδωσε ἡ Παναγία, ἦταν ἁπλωμένο στὰ χέρια του. Γι’ α ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Μοζντὸκ τῆς Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 21 Απριλίου
Ἡ ἱερὴ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τοῦ Μοζντὸκ εἶναι ἀντίγραφο τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Ἰβηριτίσσης († 12 Φεβρουαρίου). Ἀπεστάλη κατὰ τὸν 13ο αἰώνα μ.Χ. ἀπὸ τὴν Ἁγία βασίλισσα Ταμάρα († 1 Μαΐου) ὡς δῶρο πρὸς τοὺς νεοφώτιστους Χριστιανοὺς τοῦ χωριοῦ Ὀσέτιαν Ὂλ τοῦ Μάργιαμ – Κάντου. Τὸ ἔτος 1768, ἡ εἰκόνα θαυματουργικὰ ἐμφανίσθηκε στὶς ἐκβολὲς τοῦ ποταμοῦ Τέρεκ, κοντὰ στὸ Μοζντόκ. Ὁ Ἐπίσκοπος Γάιος ἔκτισε ἕναν μικρὸ ναὸ πρὸς τιμὴν τῆς εἰκόνος. Κατὰ τὰ ἔτη 1796 – 1797 στὴ θέση τοῦ παρεκκλησίου ἀνεγέ ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Μόλχᾳ τῆς Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 24 Απριλίου
Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, τῆς Μόλχα, ἐμφανίσθηκε στὶς 18 Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 1405 στὸν βαλτότοπο τῆς Μόλχα, κοντὰ στὴν περιοχὴ τοῦ Πούτιβ. Στὴν ἀρχὴ βρισκόταν στὸ μοναστήρι τῆς ἐρήμου στὴ Μόλχα, στὸ Σοφρώνιεφ, ἀλλὰ μετὰ μεταφέρθηκε στὸ μοναστήρι τοῦ Πούτιβλ, στὶς 24 Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 1605.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ἀνδρονίκου ἐν Ρωσίᾳ

Ημ. Εορτής: 1 Μαΐου
Τὸ γεγονὸς ἐπαναλαμβάνεται καὶ ἑορτάζεται τὴν 22α Ὀκτωβρίου.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ἀπροσδοκήτου Χαρᾶς ἐν Ρωσίᾳ

Ημ. Εορτής: 1 Μαΐου
Τὸ γεγονὸς ἐπαναλαμβάνεται καὶ ἑορτάζεται τὴν 9η Δεκεμβρίου.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Τσαρεβοκοκσάισκ Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 1 Μαΐου
Ἡ ἱερὴ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τοῦ Τσαρεβοκοκσάισκ, ἡ Μυροβλύζουσα, ἐμφανίσθηκε στὸν χωρικὸ Ἀνδρέα Ἰβάνοφ, τὴν 1η Μαΐου τοῦ 1647 κοντὰ στὴν Μπολσάγια Κουζνέτσα, δεκαπέντε χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν πόλη Τσαρεβοκοκσάισκ στὴν περιοχὴ τοῦ Καζάν. Δουλεύοντας στὸ χωράφι, ὁ Ἀνδρέας βρῆκε μία εἰκόνα πεσμένη στὸ ἔδαφος καὶ προσπάθησε νὰ τὴν σηκώσει. Ἡ εἰκόνα ἐξαφανίσθηκε. Ὁ ἔκπληκτος χωρικός, κοιτάζοντας γύρω του παρατήρησε ὅτι ἡ εἰκόνα μὲ μία ἀόρατη δύναμη εἶχε τοποθετηθεῖ πάνω σὲ ἕνα δένδρο. Προσευχήθηκε καὶ π ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Πουτίβλ Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 2 Μαΐου
Ἡ ἱερὴ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τοῦ Πούτιβλ ἐμφανίσθηκε στὶς 2 Μαΐου τοῦ 1635 στὴν πόλη τοῦ Πουτίβλ, στὴν περιοχὴ τοῦ Κούρκ, στὶς εἰσόδους τοῦ Νικόλσκι. Σύμφωνα μὲ κάποιες ἄλλες πληροφορίες, ἡ εἰκόνα ἐμφανίσθηκε ἀρχικὰ τὸ 1238. Ἡ θαυματουργὴ εἰκόνα ἦταν γιὰ ἕνα μεγάλο χρονικὸ διάστημα στὶς εἰσόδους τῆς πόλεως καὶ ἦταν ξακουστὴ γιὰ τὰ πολυάριθμα θαύματα καὶ σημεῖα ποὺ ἐπιτελοῦσε.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῶν Σπηλαίων ἐν Κιέβῳ

Ημ. Εορτής: 3 Μαΐου
Ἡ ἱερὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου ἁγιογραφήθηκε ἀπὸ τὸν Ὅσιο Ἀλύπιο, τὸν εἰκονογράφο († 17 Αὐγούστου). Στὴν εἰκόνα ἡ Θεοτόκος ἀπεικονίζεται ἔνθρονη, κρατώντας στὰ γόνατά της τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ Βρέφος, καὶ στὶς δύο πλευρές της οἱ ἱδρυτὲς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, Ὅσιος Ἀντώνιος († 10 Ἰουλίου) καὶ ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος († 3 Μαΐου).
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς «Παλαιᾶς» ἐν Ρωσίᾳ

Ημ. Εορτής: 4 Μαΐου
Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θετόκου τῆς «Παλαιᾶς» ἐμφανίσθηκε τὸ 1570 στὴν περιοχὴ τοῦ Νόβγκοροντ. Ἡ εἰκόνα παρέμεινε στὴν πόλη Τιχβὶν μέχρι τὸ 1888 καὶ στὶς 18 Σεπτεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους ἀποδόθηκε στὴν πόλη Στάργια Ρούσα. Ἡ παλαιορωσικὴ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ὀνομάσθηκε ἔτσι ἐπειδὴ γιὰ ἀρκετὸ χρονικὸ διάστημα ἦταν στὴν Παλαιὰ Ρωσία, ὅπου τὴν εἶχαν φέρει Ἕλληνες ἀπὸ τὴν Ὀλβία κατὰ τὴν πρώτη περίοδο τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴ Ρωσία.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Θεοδώρου ἐν Ρωσίᾳ

Ημ. Εορτής: 14 Μαρτίου
Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, ὀνομάζεται «τοῦ Θεοδώρου», ἐπειδὴ κάποτε βρισκόταν στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τῆς πόλεως Γκοροντζὰ τῆς περιοχῆς τοῦ Νιζέγκοροντ. Κατὰ τὴν ἐπιδρομὴ τῶν Μογγόλων στὴν περιοχή, οἱ κάτοικοι ἔφυγαν χωρὶς νὰ προλάβουν νὰ πάρουν μαζί τους τὴν εἰκόνα, ἡ ὁποία βρέθηκε τὸ ἔτος 1239 μέσα σὲ ἕνα δάσος ἀπὸ τὸν πρίγκιπα τῆς Κοστρόμα, Βασίλειο Τζεορτζίεβιτς. Ἡ εἰκόνα ἑορτάζει καὶ στὶς 16 Αὐγούστου.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Τρυφερῆς, ἐν Σμόλενκ Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 19 Μαρτίου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Σιέρπουχωφ Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 5 Μαΐου
Ἡ ἱερὴ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου στὴν ἱερὰ Μονὴ Σιέρπουχωφ τῆς Ρωσίας κοντὰ στὴ Μόσχα εἶναι γνωστὴ γιὰ θαύματα ἀπεξάρτησης σὲ ἀλκοολικοὺς καὶ ἐξαρτημένους ἀπὸ τὰ ναρκωτικά.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Λιοῦμπεχ Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 7 Μαΐου
Ἡ ἱερὴ εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Λιοῦμπεχ ἔλαβε τὸ ὄνομά της ἀπὸ τὴν πόλη τοῦ Λιοῦμπεχ στὰ περίχωρα τοῦ Τσέρνιγκωφ. Ἡ εἰκόνα χρονολογεῖται ἀπὸ τὸν 11ο αἰώνα μ.Χ. Τὰ θαύματα αὐτῆς γράφηκαν ἀπὸ τὸν Ἅγιο Δημήτριο, Ἐπίσκοπο Ροστὼβ († 21 Σεπτεμβρίου). Τὸ 1653, ὅταν οἱ Πολωνοὶ ἐπρόκειτο νὰ ἐπιτεθοῦν κατὰ τοῦ Λιοῦμπεχ, οἱ Χριστιανοὶ φοβούμενοι ἔστειλαν τὴν εἰκόνα στὸ Κίεβο. Τὸ 1701, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως, ἡ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ἐπεστράφη στὴν πόλη τοῦ Λιοῦμπεχ καὶ τοποθετήθηκε στὸ ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Ζίροβιτς Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 7 Μαΐου
Ἡ ἱερὴ εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ζίροβιτς βρέθηκε μὲ θαυματουργικὸ τρόπο τὸ 1470 στὴν περιοχὴ Ζίροβιτς, στὰ σύνορα τοῦ Γκροῦνεγκ. Μέσα στὸ δάσος, τὸ ὁποῖο ἀνῆκε στὸν Ὀρθόδοξο Λιθουανὸ τιτλοῦχο Ἀλέξανδρο Σόλτον, οἱ βοσκοὶ ἀντίκρισαν ἕνα ὑπερφυσικὸ λαμπρὸ φῶς καὶ ὅταν πλησίασαν εἶδαν τὴν ἀκτινοβόλο εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ἐπάνω σὲ ἕνα δένδρο. Μὲ σεβασμὸ οἱ βοσκοὶ ἔδωσαν τὴν εἰκόνα στὸν Ἀλέξανδρο Σόλτον, ὁ ὁποῖος, χωρὶς νὰ δώσει ἰδιαίτερη σημασία, τὴν τοποθέτησε σὲ ἕνα προσκυνητάρι. Τὴν ἑπόμ ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου «τῶν ἀδελφῶν του Κιέβου» ἐν Ρωσίᾳ

Ημ. Εορτής: 10 Μαΐου
Ἡ ἱερὴ εἰκόνα τῆς Θεομήτορος ὀνομάζεται ἔτσι ἀπὸ τὴν πόλη τοῦ Κιέβου καὶ τὴν μονὴ στὴν ὁποία φυλασσόταν. Ἀρχικὰ βρισκόταν στὸ Βίσγκο – Ρὸντ καὶ ἀργότερα μετακομίσθηκε στὸ Κίεβο.Τὸ 1662, ὅταν οἱ Τάταροι εἰσέβαλαν στὴν πόλη τοῦ Βίσγκο – Ρόντ, κατέστρεψαν τὸ ναὸ στὸν ὁποῖο ἐτιμᾶτο ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας καὶ ἔριξαν στὸ ποτάμι τὴν εἰκόνα. Αὐτή, ἐπιπλέοντας ἐπάνω στὸ νερό, ἔφθασε μέχρι τὸ μοναστήρι Μπράτσκϊυ (=τῶν Ἀδελφῶν). Οἱ Πατέρες τῆς μονῆς μὲ πνευματικὴ χαρὰ βρῆκαν τὴν εἰκόνα καὶ μὲ εὐλάβεια τὴ ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Ἰαροσλάβλ

Ημ. Εορτής: 14 Μαΐου
Ἡ ἱερὴ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰαροσλάβλ (Πετσέρκ) ὑπῆρχε στὴν ὁμώνυμη πόλη. Ἡ Ἀλεξάνδρα Ντομπίτσκινα, ποὺ ὑπέφερε τρομακτικὰ γιὰ δεκαεπτὰ χρόνια ἀπὸ ψυχικὴ καὶ σωματικὴ ἀσθένεια, εἶδε τὸ 1823 σὲ ὅραμα μία ἐκκλησία μὲ τὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου. Ἀποφάσισε νὰ ψάξει γιὰ ὁ ναὸ τοῦ Ἰαροσλάβλ καὶ τὴν εἰκόνα ποὺ εἶχε δεῖ στὸ ὅραμα. Ὅταν εἰσῆλθε στὸ ναό, ἡ λυπημένη Ἀλεξάνδρα εἶδε στὸν τοῖχο τὴν ἀπεικόνιση τῆς Θεοτόκου τῶν Σπηλαίων. Ξαφνικὰ εἶχε μία ἰσχυρὴ κρίση πυρετοῦ, μετὰ τὴν ὁποία ἦλθε ἡ ἀνακούφιση ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Βλαδιμήρου

Ημ. Εορτής: 21 Μαΐου
Ἡ παράδοση ἀποδίδει τὴν ἱστόρηση τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας τοῦ Βλαδιμήρου στὸν Εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ, τῆς ὁποίας ἀντίγραφο τοῦ πρωτοτύπου βρισκόταν στὸ ναὸ τῆς Ἐλεούσας Κωνσταντινουπόλεως, ποὺ κτίσθηκε ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἰωάννη Β’ Κομνηνὸ (1118 – 1143). Ἡ εἰκόνα μεταφέρθηκε ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη στὸ Κίεβο, περὶ τὸ 1131, ὡς γαμήλιο δῶρο στὸ μεγάλο πρίγκιπα Βλαδίμηρο. Ἡ εἰκόνα εἶναι μία Βρεφοκρατούσα τοῦ τύπου τῆς Ἐλεούσας. Ἀρχικὰ τὴν τιμοῦσαν στὴ γυναικεία μονὴ τοῦ Βόσγκοροντ. Τὸ 1155, σ ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Τρυφερῆς

Ημ. Εορτής: 21 Μαΐου
Ἡ ἱερὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Τρυφερῆς βρέθηκε τὸ 1521 στὴ μονὴ τῶν Σπηλαίων καὶ μεταφέρθηκε στὴν πόλη τοῦ Πσκὼφ ἀπὸ τοὺς εὐλαβεῖς Χριστιανοὺς Βασίλειο καὶ Θεόδωρο. Τιμᾶται ἰδιαίτερα, ἀφοῦ θεωρεῖται προστάτιδα τῆς πόλεως κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πολιορκίας αὐτῆς ἀπὸ τὸν Πολωνὸ βασιλέα Στέφανο Μπάθορυ (1533-1586).Ἡ εἰκόνα τιμᾶται, ἐπίσης, καὶ στὶς 7 Ὀκτωβρίου, ἡμέρα τῆς ἀπελευθέρωσης τοῦ Πσκὼφ ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ τοῦ Ναπολέοντα, τὸ 1812.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Σοφιανοῖς

Ημ. Εορτής: 22 Μαΐου
Δεν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Γκαλίτς τῆς Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 28 Μαΐου
Ἡ ἱερὴ εἰκόνα τῆς Θεομήτορος ἐμφανίσθηκε τὸ 1350, στὸν Ὅσιο Ἀβράμιο τοῦ Γκαλίτς. Ὅταν ὁ Ὅσιος στεκόταν προσευχόμενος στὶς ἀκτὲς τῆς λίμνης Γκαλίτς, κοντὰ στὸ βουνό, εἶδε ξαφνικὰ μέσα στὸ πυκνὸ δάσος ἕνα ὑπέρλαμπρο φῶς καὶ ἄκουσε τὴν φωνὴ τοῦ Κυρίου, ὁ Ὁποῖος τὸν καλοῦσε νὰ ἀνέλθει στὸ ὄρος καὶ νὰ εὕρει τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας Μητέρας Του. Πράγματι ὁ Ὅσιος ἀνῆλθε στὸ ὄρος, ὅπου βρῆκε τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας μὲ τὸν Χριστὸ στὴν τρυφερὴ ἀγκάλη της. Μὲ συγκίνηση καὶ εὐλάβεια ὁ Ὅσιος παρέλαβε τὴν ε ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Κυρίας τῆς Εἰρήνης, ἐν Ρωσία

Ημ. Εορτής: 28 Μαΐου
Δεν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ «νοητοῦ τείχους», ἐν Ρωσία

Ημ. Εορτής: 28 Μαΐου
Δεν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου «ἡ Ἐγγύηση τῶν Ἁμαρτωλῶν»

Ημ. Εορτής: 29 Μαΐου
Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας «Ἡ τῶν Ἁμαρτωλῶν Ἐγγύησις» βρισκόταν παλαιότερα στὴ μονὴ τοῦ Ὀρντίσκ τῆς ἐπαρχίας Ὀρλώφ, ὅπου καὶ ἔγινε ὀνομαστὴ γιὰ τὰ θαύματα ποὺ ἐπιτελοῦσε. Ἕνα ἀντίγραφο αὐτῆς τῆς ἱερᾶς εἰκόνος φυλασσόταν στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Χαμώνβικ τῆς Μόσχας. Ἡ εἰκόνα κάθε βράδυ ἀκτινοβολοῦσε ἀπὸ θεϊκὸ φῶς. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἐπιγραφὴ ποὺ εἶχε χαραχθεῖ στὴν εἰκόνα: «Ἐγὼ εἶμαι ἡ ἐγγύηση τῶν ἁμαρτωλῶν πρὸς τὸν Υἱό».Ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας ἑορτάζει, ἐπίσης, στὶς 7 Μαρτίου.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου "τοῦ Σημείου"

Ημ. Εορτής: 8 Μαρτίου
Δὲν ἔχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου «τοῦ Ἔνσαρκου Λόγου» ἐν Ἀλμπαζὶν τῆς Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 9 Μαρτίου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ ἐν τῷ Σωσθενείῳ

Ημ. Εορτής: 8 Ιουνίου
Ὁ ναὸς τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὸ Σωσθένειον εἶχε εὐκτήριο οἶκο ἀφιερωμένο στὴ Θεοτόκο.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου Προδρομίτισσας Ἁγίου Ὄρους

Ημ. Εορτής: 12 Ιουλίου
Δέν ἔχουμε λεπτομέρειες γιά τό γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῶν ἑπτὰ Λιμνῶν ἐν Καζὰν Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 26 Ιουνίου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ἀνδρονίκου ἐν Ρωσσία

Ημ. Εορτής: 8 Ιουλίου
Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ἀνδρονίκου, ἑορτάζει ἐπίσης τήν 22α Ὀκτωβρίου. Ἄγνωστο γιατί ἐπεναλαμβάνεται καί αὐτή τήν ἡμέρα.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Σημείου ἐν Κούρσκ Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 10 Ιουνίου
Ἡ ἱερὴ εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Σημείου εὑρέθηκε μὲ θαυμαστὸ τρόπο, τὸ 1295, στὴ ρίζα ἑνὸς δένδρου στὴν ἀκτὴ τοῦ ποταμοῦ Τουσκάρ, στὴν περιοχὴ τοῦ Κούρσκ, ἀπὸ ἕνα κάτοικο τῆς πόλεως Ρίλσκ, ποὺ ἐκυνηγοῦσε στὸ δάσος. Ἡ εἰκόνα, ποὺ ὁμοίαζε μὲ τὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τοῦ Νόβγκοροντ, μεταφέρθηκε μὲ τιμὲς στὴν πόλη Ρίλσκ, ὅπου ὁ πρίγκιπας Σεμιάκα ἔκτισε ἕνα μεγαλοπρεπὴ ναὸ ἀφιερωμένο στὸ Γενέθλιο τῆς Θεοτόκου καὶ ἐναπέθεσε ἐκεῖ τὴν εἰκόνα. Ἀλλὰ ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας ἐπέστρεψε θαυματουργικὰ ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Σημείου ἐν Κοὺρσκ τῆς Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 8 Μαρτίου
Πρόκειται γιὰ ἀντίγραφο τῆς εἰκόνας τῆς Θεοτόκου τοῦ Σημείου στὸ Κοὺρκ τῆς Ρωσίας. Δὲν ἔχουμε περισσότε ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γλυκοφιλούσης ἐν Γιαροσλάβλ

Ημ. Εορτής: 3 Ιουνίου
Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Γιαροσλάβλ ὀφείλει τὸ ὄνομά της στὴν πόλη τοῦ Γιαροσλάβλ. Μεταφέρθηκε ἐκεῖ τὸν 13ο αἰώνα μ.Χ. ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Βασίλειο καὶ Κωνσταντίνο, πρίγκιπες τοῦ Γιαροσλάβλ († 3 Ἰουλίου).
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γοργοϋπηκόου

Ημ. Εορτής: 1 Οκτωβρίου
Ἡ θαυματουργὴ αὐτὴ εἰκόνα βρίσκεται στὴν Ἱερὰ Μονὴ Δοχειαρίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Λεπτομέρειες βλέπε στὸν ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Δακρυρροούσσης

Ημ. Εορτής: 2 Ιουλίου
Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Δακρυρροούσης φυλάσσεται στή Ἱερά Μονή Ὑπεραγίας Θεοτόκου Κορωνάτου τῆς νήσου Κεφαλληνίας καί ἑορτάζει κατά τήν ἡμέρα αὐτή, ἐπειδή ἑορτάζει καί ἡ μονή τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ὁδηγήτριας τοῦ Καζάν

Ημ. Εορτής: 8 Ιουλίου
Ἡ Ἱερά εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Καζάν βρέθηκε θαυματουργικά, τό ἔτος 1579. Ἡ Παναγία ἐμφανίσθηκε στό ὄνειρο τῆς εὐσεβοῦς ὀκτάχρονης Ματρώνας καί τήν καλοῦσε νά πληροφορήσει τόν Ἐπίσκοπο Γουρία, ὅτι ἔπρεπε νά ξεθάψουν τήν εἰκόνα της στό σημεῖο πού θα τούς ὑπεδείκνυε ἐκείνη καί νά τήν τιμήσουν. Μετά ἀπό δισταγμούς ἡ Ματρώνα, στίς 8 Ἰουλίου, βρῆκε τήν εἰκόνα ἀνάμεσα στά ἐρείπια ἑνός καμένου σπιτιοῦ καί ὁ Ἐπίσκοπος τήν μετέφερε πρῶτα στόν ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί ἔπειτα στόν Καθεδρικό ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ὁδηγήτριας ἐν Τιχβὶν Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 26 Ιουνίου
Ἡ ἱερὴ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τοῦ Τιχβὶν ἐφυλασσόταν ἀρχικὰ στὴν Ἀντιόχεια καὶ κατέληξε στὴν Κωνσταντινούπολη, στὴν ἐκκλησία τῶν Βλαχερνῶν. Τὸ 1383, τὴν ἐποχὴ τοῦ πρίγκιπος Δημητρίου Ντονσκόϊ, ἐμφανίσθηκε μέσα σ’ ἕνα λαμπερὸ φῶς νὰ μεταφέρεται ἀπὸ Ἀγγέλους στὴ λίμνη Ὀνέγκα καὶ εὑρέθηκε ἀπὸ τοὺς κατοίκους τοῦ Τιχβὶν σὲ βαλτώδη περιοχή. Ἐκεῖ ἀνήγειραν, πρὸς τιμὴν τῆς Θεοτόκου, ναὸ καὶ ἀργότερα ἵδρυσαν μονή. Ἀνάμεσα στὰ πολλὰ θαύματα τῆς εἰκόνος θεωρεῖται καὶ ἡ διάσωση τῆς πόλεως ἀπὸ τὴν ἐπιδρομὴ τ ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Καρδίας ἐν Σελτομέζᾳ τῆς Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 6 Μαρτίου
Δὲν ἔχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Μεσοπαντητίσσης ἐν Κρήτῃ

Ημ. Εορτής: 12 Ιανουαρίου
Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Μεσοπαντητίσσης μετακομίσθηκε στὴν Κρήτη ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη κατὰ τοὺς &chi ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Μυρτιωτίσσης τῆς «Ἐλπίδος τῶν ἀπηλπισμένων», ἐν Ἀκαρνανίᾳ

Ημ. Εορτής: 10 Ιουλίου
Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιωτίσσης, τῆς «Ἐλπίδος τῶν ἀπηλπισμένων», φυλάσσεται μέ εὐλάβεια στήν ἱερά μονή Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μυρτιᾶς τῆς Αἰτωλοακαρνανίας. Πιθανότατα εἶναι ἔργο τοῦ Ξένου Διγενῆ, ἐκ Μορέως, ὁ ὁποῖος τό ἔτος 1491 ἁγιογράφησε τό μικρό ἐκκλησάκι τῆς μονῆς.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Οδηγήτριας

Ημ. Εορτής: 20 Ιουνίου
Η Εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας, είναι ιστορικά η πρώτη εικόνα της Εκκλησίας, ιστορηθείσα από τον Ευαγγελιστή Λουκά, όπως μαρτυρεί και το σχετικό Μεγαλυνάριο του Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο: «Ἄλαλα τά χείλη τῶν ἀσεβῶν, τῶν μή προσκυνούντων τήν Εἰκόνα Σου τήν σεπτήν, τήν ἱστορηθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ ἱερωτάτου, τήν Ὁδηγήτριαν». Κατά την συναξαριστική παράδοση ο Ιερός Ευαγγελιστής φιλοτέχνησε την εικόνα ζώσης της Υπεραγίας Θεοτόκου και εκείνη την δέχθηκε μετά μεγάλης ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παραμυθίας

Ημ. Εορτής: 21 Ιανουαρίου
Τὸ ἔτος 807 μ.Χ. κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτὴ καὶ ἐνῶ ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου ἦταν μέσα στὸ ναό, ἄκουσε ξαφνικὰ μέσα ἀπὸ τὴν εἰ& ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παραμυθίας ἐν Ρωσίᾳ

Ημ. Εορτής: 25 Ιανουαρίου
Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Θεομήτορος τῆς Παραμυθίας μεταφέρθηκε στὴ Μόσχα τὸ ἔτος 1640 ἀπὸ τοὺς Κοζάκους. Ὑπάρχει γραπτὴ ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ρίζης τοῦ Ἰεσσαί

Ημ. Εορτής: 2 Ιουλίου
Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ρίζης τοῦ Ἰεσσαί φυλάσσεται στή νῆσο τῆς Ἄνδρου.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ὀρφανῆς

Ημ. Εορτής: 2 Ιουλίου
Ἡ Ἱερά εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ὀρφανής εἶναι ἡ ἐφέστιος εἰκόνα τῆς Ἱεράς Μονῆς Ἀγκαράθου Κρήτης. Κατά τό ἔτος 1650 ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας, μετακομίσθηκε στά Κύθηρα καί ἐπιστράφηκε στή Μονή στίς 29 Ἰουνίου 1970.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ρωμαίας ἐν Ρωσίᾳ

Ημ. Εορτής: 26 Ιουνίου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Τριχερούσης

Ημ. Εορτής: 12 Ιουλίου
Ἡ ἱερά εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης μεταφέρθηκε στήν Ἱερά Μονή Χιλανδαρίου ἀπό τόν Ἅγιο Σάββα, Ἀρχιεπίσκοπο Σερβίας († 28 Ἰουνίου). Ἡ εἰκόνα τῆς Τριχερούσης παρέμεινε στή Μονή Χιλανδαρίου μέχρι τό ἔτος 1347. Τότε ἔρχεται στό Ἅγιον Ὄρος, ὡς ἐπισκέπτης, ὁ Σέρβος Κράλης Δουσάν, ὁ ὁποῖος ἐπισκεφθείς τή Μονή Χιλανδαρίου, λαμβάνει ἀναχωρώντας γιά τήν Σερβία τήν Παναγία τήν Τριχεροῦσα, ὡς εὐλογία τῆς Μονῆς πρός αὐτόν. Καί ἔτσι ἔρχεται ἡ Παναγία στή Σερβία. Μέχρι τά τέλη του 14ου αἰῶνος μ.Χ. ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Τρυφερῆς εν Πσκοβ

Ημ. Εορτής: 19 Μαρτίου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου Χρυσοπηγῆς ἐν Σίφνῳ

Ημ. Εορτής: 2 Ιουνίου
Στό δρόμο πού ὁδηγεῖ στόν Πλατύ Γιαλό ξεπροβάλλει ὁ ἱερός βράχος τῆς Χρυσοπηγῆς. Πρόκειται γιά ἕνα ἀπό τά πιό ὡραία καί πιό φημισμένα τοπία τῆς Σίφνου: μιά μικρή γέφυρα συνδέει τή νησίδα μέ τήν ὑπόλοιπη Σίφνο ἐνῶ ἐπάνω στό βράχο δεσπόζει ἡ Μονή ἡ ὁποία εἶναι τοῦ 16ου μ.Χ. αἰώνα. Στό ἐσωτερικό της Μονῆς φυλάσσεται ἡ θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας Χρυσοπηγῆς.   Σύμφωνα μέ τήν λαϊκή παράδοση, τά χρόνια τῶν Κουρσάρων στό μοναστήρι τῆς Παναγιᾶς τῆς Χρυσοπηγῆς, ζοῦσαν καλόγριες οἱ ὁποῖες σ ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου Κουτσουριώτισσας ἐν Ἐρατεινῇ

Ημ. Εορτής: 2 Φεβρουαρίου
Τά Μοναστήρια μας εἶναι πρώτιστα τόπος ἀσκήσεως, προσευχῆς, περισυλλογῆς, πνευματικῆς καταρτίσεως καί τελειότητος. Τό πνεῦμα ξεκάθαρο ἀπό τήν καθημερινή πάλη, τούς θορύβους καί τίς μέριμνες, ἀπαλλαγμένο ἀπό τίς μικρότητες καί ἀδυναμίες ἀνεβαίνει ὅλο καί ψηλότερα στίς κορυφές τῆς ἀρετῆς καί ἁγιότητος.   Ἕνα τέτοιο Μοναστήρι ἦταν παλαιότερα καί εἶναι σήμερα ἡ Παναγία ἡ Κουτσουριώτισσα. Ἅς παρακολουθήσουμε τήν ἱστορική πορεία της. Ἡ Παναγία διάλεξε ἕνα βραχώδη, ἀπόκρημνο λόφο ὕψους 800 πε ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ἀρκουδιώτισσας στά Χανιά

Ημ. Εορτής: 2 Φεβρουαρίου
Ὁ Ἀρκουδοσπηλιός (ἤ ἀλλιῶς Σπήλαιο Παναγίας τῆς Ἀρκουδιώτισσας ἤ Ἀρκούδια, Ἀρκούδα ἤ Ἀρκούδαινα) βρίσκεται στό Ἀκρωτήρι Χανῖων, κοντά στή Μονή Γουβερνέτου. Ἀπό ἐκεῖ ξεκινάει τό μονοπάτι – μήκους περίπου δυό χιλιομέτρων, τό ὁποῖο διασχίζει τό Φαράγγι Αὐλάκι καί ὁδηγεῖ στήν εἴσοδο τοῦ σπηλαίου. Πολύ κοντά βρίσκεται καί ἡ Μονή Καθολικῶν.   Ὁ Ἀρκουδοσπηλιός πῆρε τό ὄνομά του ἀπό ἕναν σταλαγμίτη, πού μοιάζει μέ ἀρκούδα σκυμμένη ἕτοιμη νά πιεῖ νερό ἀπό τή μικρή λιμνούλα, ἡ ὁποία ἔχει δημιουρ ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Σεϊδανάγιας στήν Παλαιά Πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ

Ημ. Εορτής: 2 Φεβρουαρίου
Ἡ ἱερά μονή τῆς Σεϊδανάγιας βρίσκεται στόν Ὀρθόδοξο χριστιανικό τομέα τῆς παλαιᾶς πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ στ' ἀριστερά τῆς ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου καί ὄχι μακρυά ἀπό τή μονή τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους. Βρίσκεται δίπλα στή Μονή τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου καί εἶναι γυναικεῖο μοναστήρι.   Ἡ μονή τῆς Σεϊδανάγιας ἀποτελεῖται ἀπό ἕνα συγκρότημα πολλῶν κτισμάτων (κελλίων) τά ὁποία ἀνοίγουν στήν ἐσωτερική αὐλή. Τό καθολικό της μονῆς πού βρίσκεται στό ἀνατολικό μέρος τοῦ συγκροτήματος εἶναι ἀφιερωμένο ...
περισσότερα...

Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Μαρουλιανῆς ἐν Οἴᾳ

Ημ. Εορτής: 2 Φεβρουαρίου
Στό χωριό Οἴα τῆς Σαντορίνης, στόν οἰκισμό Φοινικιά ὑπάρχει ἡ ἐκκλησία τῆς «Παναγιᾶς τῆς Μαρουλιανῆς». Ἡ ἐκκλησία εἶναι ἀφιερωμένη στή γιορτή τῆς Ὑπαπαντῆς καί κάθε χρόνο στίς 2 Φεβρουαρίου ὅπου καί ἑορτάζει γίνεται ἕνα ἀπό τά ὡραιότερα καί μεγαλύτερα πανηγύρια τῆς Οἴας.   Ἡ προέλευση τοῦ ὀνόματος «Μαρουλιανῆ» στήν γιορτή τῆς Ὑπαπαντῆς φημολογεῖται ὅτι κρατᾶ ἀπό τή Μικρά Ἀσία καθώς ἀπό διηγήσεις γερόντων λέγεται ὅτι τά πολύ παλιά χρόνια (γύρω στά 1800 μ.Χ.) σέ ἀγροτικό προάστιο τῆς Σμύ ...
περισσότερα...

Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Θαλασσίτρας ἐν Μήλῳ

Ημ. Εορτής: 2 Φεβρουαρίου
Ἡ Παναγιά ἡ Θαλασσίτρια βρίσκεται στό Κάστρο, ἀκριβῶς πάνω ἀπό τή Πλάκα, σέ μιά ἀπό τίς ὡραιότερες τοποθεσίες τῆς νήσου. Εἶναι ἡ προστάτρια τῶν ναυτικῶν. Χρονολογεῖται στά 1738 μ.Χ. καί κατά τή ἀνακαίνιση τῆς ἑνώθηκε μέ τό παρεκκλήσι τῆς Παναγίας Ἐλεούσσας.   Πάνω ἀπό τή πόρτα διακρίνεται τό οἰκόσημο τῶν Κρίσπι (Δοῦκες τῆς Νάξου). Οἱ περισσότερες εἰκόνες πού κοσμοῦν τήν ἐκκλησία εἶναι ἔργα τοῦ γνωστοῦ Μήλιου καλλιτέχνη Ἐμμανουήλ Σκορδίλη καί τῶν μαθητῶν του.
περισσότερα...

Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «ἡ Ἁγία Ὑπακοή» ἐν Πάρῳ

Ημ. Εορτής: 2 Φεβρουαρίου
Ἡ ἐκκλησία τῆς Παναγίας «ἡ Ἁγία Ὑπακοή» («Ἁγία Πακοῦ» ἤ «Παναγιά ἡ Πακοῦ» ὅπως τήν ἀποκαλοῦν στήν καθομιλουμένη οἱ ντόπιοι) βρίσκεται στό χωριό Κῶστος τῆς Πάρου καί εἶναι ἀφιερωμένη στήν Ὑπαπαντή. Ἦταν ἄλλοτε μετόχι τῆς Μονῆς Χοζοβιώτισσας τῆς Ἀμοργοῦ καί ἀνακαινίστηκε τό 1609 μ.Χ. Τῆς ἔδωσαν τό προσωνύμιο «Ἁγία Ὑπακοή» τιμώντας τήν ὑπακοή τῆς Παναγίας στό θέλημα τοῦ Θεοῦ νά γεννήσει τό Υἱό Του, ὥστε σύμφωνα μέ αὐτό καί οἱ ἄνθρωποι νά ὑπακοῦν στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
περισσότερα...

Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Μπελώνια ἐν Σαντορίνῃ

Ημ. Εορτής: 2 Φεβρουαρίου
Ἡ ἐκκλησία εἶναι ἀφιερωμένη στήν Ὑπαπαντή. Βρίσκεται στήν πρωτεύουσα τῆς Σαντορίνης τά Φηρᾶ, στή πλευρά τῆς καλντέρας στήν ἄκρη τοῦ ὑψώματος τῆς πλαγιᾶς πάνω στόν κεντρικό δρόμο. Εἶναι ὁ καθεδρικός ναός τῶν Φηρῶν καί ἡ παράλληλα ἡ ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θήρας, Ἀμοργοῦ καί μικρῶν νήσων (Θηρασίας, Ἴου, Ἀνάφης, Ἡρακλειᾶς, Δονοῦσας, Σχοινούσας καί Κουφονησίων). Ἔχει τό προσωνύμιο «Παναγιά τοῦ Μπελώνια» ἀπό τό ὄνομα τῶν κτητόρων, τήν οἰκογένεια Μπελώνια, οἱ ὁποῖοι ἀνοικοδόμησαν τό ναό τό 1827 ...
περισσότερα...

Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Καρυδιανῆς ἐν Κρήτῃ

Ημ. Εορτής: 2 Φεβρουαρίου
Ἡ Παναγία ἡ Καρυδιανή εἶναι μία μικρή μονή, μετόχι τῆς Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης, γιά τήν ὁποία καμία ἱστορική ἤ ἀρχειακή πληροφορία δέν εἶναι γνωστή πρίν ἀπό τά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα μ.Χ. Διατηροῦνται κάποια κτηριακά κατάλοιπα τοῦ μικροῦ μοναστηριακοῦ συγκροτήματος τό ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε ὡς τόπος θερινῆς διαμονῆς τῶν κατοίκων τῶν Μύθων κατά τόν προηγούμενο αἰώνα (Ψιλάκης 1993 Β, 539). Τό καθολικό ἀφιερωμένο στήν Θεοτόκο Ζωοδόχο Πηγή εἶναι ἕνας μικρός μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός μέ ἕνα ἐγ ...
περισσότερα...

Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Μεγαλομάτας ἐν Τήνῳ

Ημ. Εορτής: 2 Φεβρουαρίου
Ὁ Ἱερός Ἐνοριακός Ναός τῆς Παναγίας τῆς «Μεγαλομάτας» βρίσκεται στό χωριό Κτικάδο τῆς Τήνου. Χαρακτηριστικό γνώρισμα τοῦ Ναοῦ εἶναι ἡ ἐπιβλητική μαρμάρινη εἴσοδός του.   Τόν 18ο αἰώνα μ.Χ., ἔφτασαν στό Κτικάδο Κρῆτες ἔποικοι οἱ ὁποῖοι μετέφεραν τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας Μεγαλομάτας. Ὁ ὁμώνυμος ναός ἦταν ἀρχικά ἀφιερωμένος στόν Ἅγιο Γεώργιο ἡ εἰκόνα τοῦ ὁποίου χρονολογεῖται τόν 17ο αἰώνα μ.Χ. Ἀπό τόν 18ο αἰώνα μ.χ. ξεκίνησαν ἐργασίες ἐπέκτασης ἐνῶ τοποθετήθηκαν μαρμάρινα θυρώματα πού ἀναπ ...
περισσότερα...

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου «Η Φροντίδα» εν Καζάν Ρωσίας

Ημ. Εορτής: 5 Μαρτίου
Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου εν Τσεστόχοβα Ρουμανίας

Ημ. Εορτής: 6 Μαρτίου
Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου "η Γοργοϋπήκοος"

Ημ. Εορτής: 9 Νοεμβρίου
Φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου, Αγίου Όρους.Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου "η Κυκκιώτισσα"

Ημ. Εορτής: 12 Νοεμβρίου
Φυλάσσεται στην Μονή Κύκκου της Κύπρου, και την φιλοτέχνισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς.Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου "η Κυκκιώτισσα"

Ημ. Εορτής: 27 Δεκεμβρίου
Εορτάζει επίσης την 12ην Νοεμβρίου.Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου "Παρηγοριά των Θλίψεων"

Ημ. Εορτής: 19 Νοεμβρίου
Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου "του Σημείου" στο Κουρσκ

Ημ. Εορτής: 27 Νοεμβρίου
Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονός
περισσότερα...

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου "του Σημείου" στο Νόβγκοροντ

Ημ. Εορτής: 27 Νοεμβρίου
Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονός
περισσότερα...

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου «Η Κατανόηση της Θλίψεως»

Ημ. Εορτής: 25 Ιανουαρίου
Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου Απροσδοκήτου Χαράς

Ημ. Εορτής: 9 Δεκεμβρίου
Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονός
περισσότερα...

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βηθλεέμ

Ημ. Εορτής: 26 Δεκεμβρίου
Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου εν Γιέλιτς του Τσέρνιγκοφ

Ημ. Εορτής: 11 Ιανουαρίου
Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου της Απροσδοκήτου Χαράς

Ημ. Εορτής: 25 Ιανουαρίου
Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου της Αχειροποιήτου εν Λύδδα

Ημ. Εορτής: 12 Μαρτίου
Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου της Γλυκοφιλούσας Αγίου Όρους

Ημ. Εορτής: 27 Μαρτίου
Η εικόνα φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Φιλοθέου Αγίου Όρους. Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου του Ακαθίστου

Ημ. Εορτής: 27 Μαρτίου
Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου του Αμπελώνος

Ημ. Εορτής: 1 Ιανουαρίου
Ανήμερα της εορτής του Αγίου Βασιλείου, μέσω της εικόνας αυτής της Θεοτόκου, θεραπεύθηκε ένας ανίατα άρρωστος άνθρωπος, ο οποίος δεν πίστευε στον Χριστό. Μετά την θεραπεία του, ο άνθρωπος αυτός πίστεψε και μετανόησε. Η Εικόνα αυτή της Θεοτόκου, ρέει μύρο και κάνει πολλά Θαύματα. Εορτάζει επίσης και στις 23 Μαΐου.
περισσότερα...

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρονίκου

Ημ. Εορτής: 22 Οκτωβρίου
Δεν Έχουμε πληροφορίες για το γεγονός.
περισσότερα...

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου του Βλαδιμήρου εν Ρωσία

Ημ. Εορτής: 7 Δεκεμβρίου
Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονός.
περισσότερα...  • banner

  • banner

  • banner