ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Ἅγιοι ἀπὸ "Η"

Ὁ Ἅγιος Ἠλίας Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης

Ημ. Εορτής: 25 Ιουλίου
Ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Ε’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ ἔπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στὶς ἐνέργειες γιὰ τὴ &s ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἠλίας ὁ Νέος Ὁσιομάρτυρας τοῦ Ἀρδούνη

Ημ. Εορτής: 31 Ιανουαρίου
Ὁ Ἅγιος Ὁσιομάρτυρας Ἠλίας γεννήθηκε στὴν Καλαμάτα ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς. Ἦταν στὸ ἐπάγγελμα κουρέας καὶ τύγχανε μεγάλης ὑπολήψεως ἀπὸ τοὺς προεστῶτες τῆς πόλεως. Κάποτε, ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς πρόκριτους τῆς Καλαμάτας, τοὺς προέτρεψε νὰ ἐνεργήσουν μὲ κάθε τρόπο, γιὰ νὰ ἐλαφρυνθοῦν οἱ Χριστιανοὶ ἀπὸ τὴν ἐπιβαλλόμενη βαριὰ φορολογία τῶν Τούρκων, ἐπειδὴ ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος νὰ ἀρνηθοῦν τὴν πατρογονικὴ πίστη. Γενομένης λογομαχίας κατὰ τὴν συζήτηση αὐτή, ὁ Ἠλίας προσῆλθε στὸν κριτὴ καὶ ἀπέπτυσε τὴν χ ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἠλίας ὁ Μεγαλομάρτυρας

Ημ. Εορτής: 1 Φεβρουαρίου
Ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Ἠλίας, μαρτύρησε στὴν Ἠλιούπολη τοῦ Λιβάνου τὸ ἔτος 799 μ.Χ.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἠλίας ὁ Ἱερομάρτυρας

Ημ. Εορτής: 16 Φεβρουαρίου
Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ἠλίας (Νικολάγιεβιτς) γεννήθηκε σὲ κάποιο χωριὸ τῆς Μόσχας κατὰ τὸν 19ο αἰώνα μ.Χ. Σπούδασ&ep ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἠλίας ὁ Νεομάρτυρας

Ημ. Εορτής: 27 Φεβρουαρίου
Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Ἠλίας καταγόταν ἀπὸ τὸ Κρυονέρι Τραπεζούντας καὶ ἦταν υἱὸς τοῦ ἱερέως Κωνσταντίνου. Συν&epsil ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἠλίας ὁ Ὁμολογητής ἐκ Ρουμανίας

Ημ. Εορτής: 24 Απριλίου
Ὁ Ἅγιος Ἠλίας, ὁ Ὁμολογητής, γεννήθηκε τὸ ἔτος 1600 στὴν Τρανσυλβανία καὶ καταγόταν ἀπὸ πτωχὴ καὶ εὐσεβὴ οἰκογένεια. Ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία ἀγάπησε τὸν μοναχισμὸ καὶ ἔγινε μοναχὸς στὴ μονὴ Πούτνα. Λόγω τῆς θεοφιλοῦς πολιτείας του, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μητροπολίτη Τρανσυλβανίας Γενναδίου († 3 Σεπτεμβρίου 1640) καὶ μὲ τὴ συγκατάθεση τοῦ βοεβόδα τῆς Μολδαβίας Βασιλείου Λούπου, ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Τρανσυλβανίας. Ὁ Ἅγιος ὑπερασπίσθηκε, ὡς Ἐπίσκοπος, τὴν ὀρθόδοξη πίστη μὲ ὅλη του τὴ δύναμη. Γι’ αὐτὸ φυλακί ...
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἠλίας ὁ Νέος

Ημ. Εορτής: 17 Αυγούστου
Ἱδρυτὴς Μονῆς, ἀναχωρητής. Καταγόταν ἀπὸ τὴ Σικελία. Προφήτευσε τὴν ἅλωση τῆς Θεσσαλονίκης. Ταξίδεψε στὴν &Pi ...
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἠλίας

Ημ. Εορτής: 3 Νοεμβρίου
Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἠλίας

Ημ. Εορτής: 27 Μαΐου
Ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἠλία, ἐκ Ρωσίας, στὶς 7 Δεκεμβρίου.
περισσότερα...

Ὁ Προφήτης Ἠλίας

Ημ. Εορτής: 20 Ιουλίου
Ὁ Προφήτης Ἠλίας, υἱός τοῦ Σαβώκ ἀπό τήν φυλή τοῦ Ἀαρών, ἦταν Ἰσραηλίτης καί ἔδρασε στό βόρειο βασίλειο τοῦ Ἰσραήλ κατά τήν διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ Ἀχαάβ (875 – 854 π.Χ.) καί τοῦ Ὀχοζία (854 – 853 π.Χ.). Ἡ πρώτη του ἐμφάνιση καλύπτεται ἀπό μυστήριο, τό ὁποῖο διατηρεῖται καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ζωῆς του. Ὑπάρχει μόνο μία σύντομη ἀναφορά στήν καταγωγή του: «Καί εἶπεν Ἠλιού ὁ προφήτης ὁ θεσβίτης ἐκ Θέσβης τῆς Γαλαάδ…», πού ὅμως καί αὐτή ἀμφισβητεῖται. Κάποιοι ὑποστηρίζουν, στηριζόμενοι στό ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἠλίας ὁ Δίκαιος ὁ Νεομάρτυρας

Ημ. Εορτής: 20 Ιουλίου
Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Ἠλίας καταγόταν ἀπό τήν Γεωργία καί ἀνῆκε στήν εὐγενῆ οἰκογένεια Χαβχαβάντζε. Γεννήθηκε, στίς 27 Ὀκτωβρίου 1837, στό χωριό Κουαρέλι στό Καχέτι καί ἀνατράφηκε μέ παιδεία καί νουθεσία Κυρίου. Ἡ μητέρα του τόν ἔμαθε ἀνάγνωση καί γραφή καί τοῦ δίδαξε νά προσεύχεται καί νά ἐφαρμόζει τόν νόμο τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ἔφθασε σέ ἡλικία ὀκτώ ἐτῶν, ὁ Ἠλίας στάλθηκε νά μορφωθεῖ κοντά στόν ἀρχιδιάκονο Νικόλαο Σεπασβίλι τοῦ Κουαρέλι. Τά χρόνια πού πέρασε ἐκεῖ ἄφησαν ἀνεξίτηλη μνήμη στήν ζωή του γι ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἠλίας Α’ ὁ Ὁμολογητής ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

Ημ. Εορτής: 20 Ιουλίου
Ὁ Ἅγιος Ἠλίας γεννήθηκε περί τό 430 μ.Χ., ἀπό γονεῖς Ἄραβες καί ἀνατράφηκε σέ μοναστήρι τῆς Νιτρίας. Ἡ στάση ὅμως τοῦ μονοφυσίτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Τιμοθέου τοῦ Αἰλούρουμτόν ἀνάγκασε νά ἀποσυρθεῖ στήν Παλαιστίνη. Ἐκεῖ διέμεινε στήν Λαύρα τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου μέχρι τό 473 μ.Χ., ὅταν ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Ἀναστάσιος Α’ τόν κάλεσε καί τόν χειροτόνησε πρεσβύτερο. Τότε ἐγκαταστάθηκε σέ κελλί κοντά στήν Ἱεριχώ, τό ὁποῖο ἔγινε ἀπαρχή τῆς ἱδρύσεως δύο μονῶν. Διετέλεσε, ἐπίσης, ἐφημέριος τοῦ Να ...
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἠλιοὺ ὁ Θαυματουργός

Ημ. Εορτής: 12 Ιανουαρίου
Ὁ Ὅσιος Ἠλιοὺ ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγάλους διδασκάλους καὶ καθηγητὲς τῆς ἐρήμου. Εἶδε τὴν πείνα καὶ δὲν τὴν λ ...
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἡλιοῦ Μουρόμας ὁ Θαυματουργός ὁ ἐν τῷ Σπηλαίῳ (Ρῶσος)

Ημ. Εορτής: 19 Δεκεμβρίου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο τοῦ Ὁσὶου.
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Οἱ Ἅγιοι Ἠλιόφωτοι οἱ Ὁσιομάρτυρες οἱ ἐν Κύπρῳ

Ημ. Εορτής: 13 Ιουλίου
Στοιχεῖα γιά τούς Ἁγίους Ὁσιομάρτυρες ἦλθαν στό φῶς ἀπό τήν βυζαντινή ἀσματική Ἀκολουθία τους, πού ἐντοπίσθηκε σέ Σιναϊτικό χειρόγραφο τοῦ 11ου αἰῶνος (Κώδ. Sin. Gr. 627). Ὁ Ὅσιος Ἡλιόφωτος, καθώς καί οἱ συνασκητές του, Ὅσιοι Αὐξουθένιος, Ἐπαφρόδιτος καί Εὐσθένιος, κατάγονταν ἀπό την Φοινίκη τῆς Παλαιστίνης, ἤκμασαν δέ κατά τόν 5ο αἰῶνα. Τυγχάνοντες ἀνδρεῖοι καί ρωμαλέοι, κατετάγησαν στόν στράτευμα τοῦ αὐτοκράτορος Θεοδοσίου Β’ τοῦ Μικροῦ (408 – 450 μ.Χ.). Ἡ Ρωμαϊκή αὐτοκρατορία διεξήγαγε τό ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἡράκλειος Ἐπίσκοπος Σένς

Ημ. Εορτής: 8 Ιουνίου
Ὁ Ἅγιος Ἡράκλειος ἔζησε κατὰ τὸν 5ο καὶ 6ο αἰώνα μ.Χ. Ἦταν ὁ 14ος Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Σὲνς τῆς Γαλλίας καὶ ἦταν παρὼν κατὰ τὴ βάπτιση τοῦ βασιλέως Κλόβις, ποὺ ἔγινε, τὸ 496 μ.Χ., στὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ρίμς. Ὁ Ἅγιος ἀνήγειρε τὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ στὴν πόλη Σένς, ὅπου καὶ ἐνταφιάσθηκε. Ἐκοιμήθηκε μὲ εἰρήνη, τὸ 515 μ.Χ.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἡράκλειος

Ημ. Εορτής: 14 Ιουλίου
Ὁ Ἅγιος Ἡράκλειος ἦταν Ἐπίσκοπος στήν Ἀλεξάνδρεια περί τά τέλη τοῦ 1ου καί τά μέσα τοῦ 2ου αἰῶνος μ.Χ. καί εἶχε διακριθεῖ γιά τήν ἁγιότητα τοῦ βίου του σέ τέτοιο σημεῖο, πού κίνησε τό ἐνδιαφέρον τοῦ ἱστορικοῦ τῆς ἐποχῆς Σέξτου Ἰούλιου τοῦ Λίβυου ἤ Ἀφρικανοῦ, γιά νά τόν ἐπισκεφθεῖ. Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἡράκλειος ὁ Νέος

Ημ. Εορτής: 14 Ιουλίου
Τελειώθηκε, ἀφοῦ χτυπήθηκε διά ροπάλων. Δέν ἔχουμε λεπτομέρειες γιά τόν βίο τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἡρωδίων ὁ Ἀπόστολος Ἐπίσκοπος Ταρσοῦ

Ημ. Εορτής: 28 Μαρτίου
Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἡρωδίων ἀνῆκε στὸν κύκλο τῶν Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου. Στὴν συνέχεια χειροτονήθηκε ἀπὸ αὐτοὺς Ἐπίσκοπος Ταρσοῦ καὶ ἀκολούθησε τὸν Ἀπόστολο Πέτρο στὴν Ρώμη. Ἐκεῖ τελειώθηκε μαρτυρικά, ἀφοῦ ἀποκεφαλίσθηκε, ἐπὶ αὐτοκράτορος Νέρωνος (54 – 68 μ.Χ.), μετὰ τοῦ Ὀλυμπᾶ († 10 Νοεμβρίου).
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἤρων ὁ φιλόσοφος

Ημ. Εορτής: 10 Αυγούστου
Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἡσαΐας ὁ Θαυματουργός Ἐπίσκοπος Ροστώβ

Ημ. Εορτής: 15 Μαΐου
Ὁ Ἅγιος Ἡσαΐας γεννήθηκε στὴ γῆ τοῦ Κιέβου ἀπὸ εὐγενεῖς καὶ φιλόθεους γονεῖς, ποὺ τοῦ ἔδωσαν χριστιανικὴ ἀγωγή. Ἀπὸ τὰ νεανικά του χρόνια ἀγάπησε τὸν Χριστό, περιφρόνησε ὅλες τὶς κοσμικὲς ἀπολαύσεις καὶ ἦλθε στὴ μονὴ τῶν Σπηλαίων, γιὰ νὰ γίνει μοναχός. Ἡγούμενος ἦταν τότε ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος, ποὺ διεῖδε μὲ τὴν χαρισματική του διάνοια τὴν μελλοντικὴ ἐξέλιξη τοῦ νέου καὶ τὸν ἔνδυσε μὲ τὸ μοναχικὸ ἔνδυμα. Ἀπὸ τότε ὁ Ἡσαΐας ἀφιερώθηκε «ψυχή τε καὶ σώματι» στὸν Νυμφίο Χριστὸ καὶ ἄρχισε μία αὐστηρὴ ἀ ...
περισσότερα...

Ὁ Προφήτης Ἡσαΐας

Ημ. Εορτής: 9 Μαΐου
Ὁ Προφήτης Ἡσαΐας, υἱὸς τοῦ Ἀμώς, γεννήθηκε στὰ Ἱεροσόλυμα περὶ τὸ 774 π.Χ. Ὑπῆρξε ὁ πρῶτος μεταξὺ τῶν τεσσάρων μεγάλων Προφητῶν, ὁ λαμπρότερος καὶ μεγαλοφωνότερος ἀπὸ αὐτούς. Τὸ ὄνομα Ἡσαΐας, ἑβραϊστὶ Γιασιαγιάχου, σημαίνει «ὁ Θεὸς σώζει». Κατὰ ἀρχαία ραββινικὴ παράδοση, ὁ πατέρας του ἦταν ἀδελφὸς τοῦ βασιλέως τῶν Ἰουδαίων Ἀμασίου, ἡ δὲ θυγατέρα του λέγεται ὅτι εἶχε νυμφευθεῖ τὸν βασιλέα Μανασσῆ. Οἱ παραδόσεις αὐτές, θρῦλοι μᾶλλον καὶ ὄχι ἱστορικὲς ἀλήθειες, ὑποδηλώνουν πάντως τὴν εὐγενὴ κα ...
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἡσαΐας ὁ Θαυματουργός

Ημ. Εορτής: 15 Μαΐου
Ὁ Ὅσιος Ἡσαΐας ἔζησε κατὰ τὸν 10ο καὶ 11ο αἰώνα μ.Χ. καὶ ἀσκήτεψε στὴ Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου. Κοιμήθηκε ὁσίως μὲ εἰρήνη τὸ 1115.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἡσαΐας

Ημ. Εορτής: 8 Ιανουαρίου
Ὁ Ὅσιος Ἡσαΐας ἀσκήτεψε στὴν Μονὴ τοῦ Βάλαμο τῆς Φιλανδίας καὶ κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη τὸ ἔτος 1914.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἡσύχιος ὁ Ὁμολογητής

Ημ. Εορτής: 10 Μαΐου
Ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἡσυχίου τοῦ Ὁμολογητοῦ τιμᾶται τὴν 6η Μαρτίου, ὅπου καὶ ὁ Βίος του. Ἄγνωστο γιατί επαναλαμβάνεται καὶ σήμερα.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἡσύχιος ὁ Θαυματουργός

Ημ. Εορτής: 6 Μαρτίου
Ὁ Ὅσιος Ἠσύχιος καταγόταν ἀπὸ τὴν ἀρχαία πόλη Ἄνδραπα τῆς Γαλατίας. Σὲ νεαρὴ ἡλικία, φλεγόμενος ἀπὸ πόθο γιὰ τὴ μον&alpha ...
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἡσύχιος ὁ Ἱεροσολυμίτης

Ημ. Εορτής: 28 Μαρτίου
Ὁ Ὅσιος Ἡσύχιος ἔζησε καὶ ἀσκήτεψε στὴν Παλαιστίνη κατὰ τὸν 5ο αἰώνα μ.Χ. καὶ διακρίθηκε στὴν συγγραφὴ πνευματικῶν κειμένων. Ὑπῆρξε γέννημα καὶ θρέμμα τῶν Ἱεροσολύμων. Ἀφοῦ μελέτησε σὲ βάθος τὴν Ἁγία Γραφή, πλούτισε σὲ γνώσεις γιὰ τὸν Θεό. Ἀκολούθως, ἀφοῦ ἀναχώρησε καὶ ἔγινε μοναχός, ζοῦσε στὴν ἔρημο ἐπισκεπτόμενος τοὺς Ὁσίους Πατέρες ποὺ εὑρίσκονταν ἐκεῖ καὶ συλλέγοντας ἀπὸ τὸν καθένα τὰ ἄνθη τῆς ἀρετῆς ὡς φιλόπονη μέλισσα. Ἐπειδὴ ὅμως δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ διαφύγει τῆς προσοχῆς, τόση ἀρετή, ἀ ...
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἠσύχιος ὁ Σιναΐτης

Ημ. Εορτής: 29 Μαρτίου
Ὁ Ὅσιος Ἠσύχιος ἔζησε τὸν 7ο αἰώνα μ.Χ. καὶ διετέλεσε ἡγούμενος τῆς μονῆς Σινᾶ. Κοιμήθηκε ὁσίως μὲ εἰρήνη.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἡσύχιος τῆς Βάτου

Ημ. Εορτής: 23 Ιουνίου
Ὁ Ὅσιος Ἡσύχιος ὁ Σιναΐτης ἦταν ἡγούμενος τῆς μονῆς τῆς φλεγομένης βάτου κατὰ τὸν 7ο αἰώνα μ.Χ. καί, ἀφοῦ διέλαμψε στὴν προσευχὴ καὶ τὴν ἄσκηση, ἐκοιμήθηκε μὲ εἰρήνη. Τούτου σώζεται ἔργο, ὑπὸ τὸν τίτλο: «Πρὸς Θεόδουλον λόγος ψυχωφελὴς περὶ νήψεως καὶ ἀρετῆς κεφαλαιώδης, τὰ λεγόμενα ἀτνιρρητικὰ καὶ εὐκτικά».
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἡσύχιος ὁ Συγκλητικὸς

Ημ. Εορτής: 2 Μαρτίου
Ὁ Ἅγιος Ἡσύχιος ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ (286 – 305 μ.Χ.) καὶ κατεῖχε τὸ ἀξίωμα τοῦ Συγκ ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἡσύχιος ὁ Μάρτυρας

Ημ. Εορτής: 15 Ιουνίου
Ὁ Ἅγιος Ἡσύχιος ἦταν στρατιώτης καὶ ἐμαρτύρησε ἐπὶ αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ, τὸ 297 μ.Χ., στὸ Δορύστολο, ἐπαρχία τῆς Κάτω Μοισίας. Αὐτὸς ἀσπάσθηκε ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἰούλιος († 27 Μαΐου), ὅταν ἐπορευόταν πρὸς τὸ μαρτύριο, λέγοντάς του νὰ ὑπομείνει μὲ θάρρος τὶς βασάνους καὶ νὰ μὴν ἐγκαταλείψει τὴν πατρώα εὐσέβεια.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἡσύχιος ὁ Μάρτυρας

Ημ. Εορτής: 2 Σεπτεμβρίου
Μαρτύρησε δι’ ἀπαγχονισμοῦ.
περισσότερα...  • banner

  • banner

  • banner