ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Τὸ γεγονὸς τῆς Ὑπαπαντῆς, ποὺ ἐξιστορεῖ ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς στὸ β’ κεφάλαιο τὸ Εὐαγγελίου του, συνέβη σαράντα ἡμέρες μετὰ τὴν γέννηση τοῦ Ἰησοῦ. Σύμφωνα μὲ τὸν Μωσαϊκὸ Νόμο, ἂν τὸ πρῶτο παιδὶ τῆς οἰκογένειας ἦταν ἀγόρι, ἀφιερωνόταν στὸν Θεὸ καὶ συγχρόνως προσφερόταν γιὰ θυσία ἕνας ἀμνὸς ἢ ἕνα ζευγάρι τρυγόνια ἢ δυὸ μικρὰ περιστέρια. Τὸ γράμμα τῶν ἐντολῶν αὐτῶν πληροῦντες ὁ Ἰωσὴφ καὶ ἡ Παρθένος Μαρία, ἀνῆλθαν τὴν τεσσαρακοστὴ ἡμέρα ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ στὸ ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων, γιὰ ν ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἀγαθόδωρος ὁ Μάρτυρας

Ὁ Ἅγιος Ἀγαθόδωρος συνελήφθη σὲ νεαρὴ ἡλικία καὶ ὁδηγήθηκε στὸν ἄρχοντα τῆς πόλης τῶν Τυάνων τῆς Καππαδοκία ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἰορδάνης ὁ Νεομάρτυρας

Ὁ Ἅγιος Ἰορδάνης, καταγόταν ἀπὸ τὴν Καππαδοκία καὶ μετὰ τὸν γάμο του ἐγκαταστάθηκε στὸ Γαλατᾶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Σὲ κάποια διασκέδασή του μὲ Ὀθωμανοὺς συμπατριῶτες του καὶ κατὰ τὴν διάρκεια ἑνὸς παιχνιδιοῦ, κάποιος συμπαίκτης βλασφήμησε τὸν Ἅγιο Νικόλαο. Ἀμέσως ὁ Ἰορδάνης ἀπάντησε τὸ ἴδιο κοροϊδευτικὰ εἰς βάρος τοῦ Μωάμεθ. Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα, καταγγέλθηκε ὡς ὑβριστὴς τῆς μουσουλμανικῆς θρησκείας καὶ ὁδηγήθηκε στὸν βεζίρη, ὁ ὁποῖος τὸν πίεσε νὰ ἀλλαξοπιστήσει γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴν τιμωρία. Π ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Γαβριὴλ ὁ Ὁσιομάρτυρας

Ὁ Ἅγιος Ὁσιομάρτυρας Γαβριὴλ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀλλώνη τῆς Προικονήσου. Σὲ νεαρὴ ἡλικία ἔγινε μοναχὸς καὶ διακονοῦσε ὡς «κράκτης» τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Μετὰ ἀπὸ λογομαχία ποὺ εἶχε μὲ κάποιον Τοῦρκο, κατηγορήθηκε ὡς ὑβριστὴς τῆς Μουσουλμανικῆς θρησκείας, φυλακίσθηκε καὶ βασανίσθηκε. Παραμένοντας σταθερὸς καὶ ἀκλόνητος στὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, ἀποκεφαλίσθηκε τὸ ἔτος 1676 μ.Χ. Τὸ τίμιο λείψανό του οἱ Τοῦρκοι τὸ ἔριξαν στὴ θάλασσα.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος ἐκ Γεωργίας

Ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος (Κερεσελίντζε) καταγόταν ἀπὸ τὴν Γεωργία καὶ ἔζησε μεταξὺ τοῦ 19ου καὶ τοῦ 20ου αἰῶνα μ.Χ. Ἔγιν&epsi ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ἀπεκοῆς

Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἀπεκοῆς (Ὑπακοῆς) φυλάσσεται στὸ ναὸ τῆς Ὑπαπαντῆς τῆς νήσου Καλύμνου.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γουμενίσσης

Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γουμενίσσης φυλάσσεται στὴν ὁμώνυμη μονὴ τῆς πόλεως τῆς Γουμένισσας.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Κακιᾶς Μέλισσας

Ἡ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Κακιᾶς Μέλισσας φυλάσσεται στὸ χωριὸ Λειβάδι Κυθήρων. Ἔχει τὴν προσωνυμία αὐτή, γ&io ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ὑπαπαντῆς

Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ὑπαπαντῆς φυλάσσεται στὸν ὁμόνυμο ναὸ τῆς Καλαμάτας.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Φλεβαριωτίσσης ἢ Λιβύης

Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Φλεβαριωτίσσης ἢ Λιβύης (καλεῖται ἔτσι ἐπειδὴ ἔχει χρῶμα σκοῦρο) φυλάσσεται στὴ& ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Φλεβαριωτίσσης

Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Φλεβαριώτισσας φυλάσσεται στὸ ναὸ Ἀμπελακίων Σαλαμῖνος καὶ ὀνομάζεται ἔτσι, ἐπ&epsi ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Χρυσαλινιωτίσσης

Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Χρυσαλινιώτισσας ἢ Ἀλινιώτισσας φυλάσσεται στὸν ὁμόνυμο ἐνοριακὸ ναὸ τῆς Λευκ&om ...
περισσότερα...

Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Μαρουλιανῆς ἐν Οἴᾳ

Στό χωριό Οἴα τῆς Σαντορίνης, στόν οἰκισμό Φοινικιά ὑπάρχει ἡ ἐκκλησία τῆς «Παναγιᾶς τῆς Μαρουλιανῆς». Ἡ ἐκκλησία εἶναι ἀφιερωμένη στή γιορτή τῆς Ὑπαπαντῆς καί κάθε χρόνο στίς 2 Φεβρουαρίου ὅπου καί ἑορτάζει γίνεται ἕνα ἀπό τά ὡραιότερα καί μεγαλύτερα πανηγύρια τῆς Οἴας.   Ἡ προέλευση τοῦ ὀνόματος «Μαρουλιανῆ» στήν γιορτή τῆς Ὑπαπαντῆς φημολογεῖται ὅτι κρατᾶ ἀπό τή Μικρά Ἀσία καθώς ἀπό διηγήσεις γερόντων λέγεται ὅτι τά πολύ παλιά χρόνια (γύρω στά 1800 μ.Χ.) σέ ἀγροτικό προάστιο τῆς Σμύ ...
περισσότερα...

Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Θαλασσίτρας ἐν Μήλῳ

Ἡ Παναγιά ἡ Θαλασσίτρια βρίσκεται στό Κάστρο, ἀκριβῶς πάνω ἀπό τή Πλάκα, σέ μιά ἀπό τίς ὡραιότερες τοποθεσίες τῆς νήσου. Εἶναι ἡ προστάτρια τῶν ναυτικῶν. Χρονολογεῖται στά 1738 μ.Χ. καί κατά τή ἀνακαίνιση τῆς ἑνώθηκε μέ τό παρεκκλήσι τῆς Παναγίας Ἐλεούσσας.   Πάνω ἀπό τή πόρτα διακρίνεται τό οἰκόσημο τῶν Κρίσπι (Δοῦκες τῆς Νάξου). Οἱ περισσότερες εἰκόνες πού κοσμοῦν τήν ἐκκλησία εἶναι ἔργα τοῦ γνωστοῦ Μήλιου καλλιτέχνη Ἐμμανουήλ Σκορδίλη καί τῶν μαθητῶν του.
περισσότερα...

Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «ἡ Ἁγία Ὑπακοή» ἐν Πάρῳ

Ἡ ἐκκλησία τῆς Παναγίας «ἡ Ἁγία Ὑπακοή» («Ἁγία Πακοῦ» ἤ «Παναγιά ἡ Πακοῦ» ὅπως τήν ἀποκαλοῦν στήν καθομιλουμένη οἱ ντόπιοι) βρίσκεται στό χωριό Κῶστος τῆς Πάρου καί εἶναι ἀφιερωμένη στήν Ὑπαπαντή. Ἦταν ἄλλοτε μετόχι τῆς Μονῆς Χοζοβιώτισσας τῆς Ἀμοργοῦ καί ἀνακαινίστηκε τό 1609 μ.Χ. Τῆς ἔδωσαν τό προσωνύμιο «Ἁγία Ὑπακοή» τιμώντας τήν ὑπακοή τῆς Παναγίας στό θέλημα τοῦ Θεοῦ νά γεννήσει τό Υἱό Του, ὥστε σύμφωνα μέ αὐτό καί οἱ ἄνθρωποι νά ὑπακοῦν στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
περισσότερα...

Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Καρυδιανῆς ἐν Κρήτῃ

Ἡ Παναγία ἡ Καρυδιανή εἶναι μία μικρή μονή, μετόχι τῆς Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης, γιά τήν ὁποία καμία ἱστορική ἤ ἀρχειακή πληροφορία δέν εἶναι γνωστή πρίν ἀπό τά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα μ.Χ. Διατηροῦνται κάποια κτηριακά κατάλοιπα τοῦ μικροῦ μοναστηριακοῦ συγκροτήματος τό ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε ὡς τόπος θερινῆς διαμονῆς τῶν κατοίκων τῶν Μύθων κατά τόν προηγούμενο αἰώνα (Ψιλάκης 1993 Β, 539). Τό καθολικό ἀφιερωμένο στήν Θεοτόκο Ζωοδόχο Πηγή εἶναι ἕνας μικρός μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός μέ ἕνα ἐγ ...
περισσότερα...

Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Μπελώνια ἐν Σαντορίνῃ

Ἡ ἐκκλησία εἶναι ἀφιερωμένη στήν Ὑπαπαντή. Βρίσκεται στήν πρωτεύουσα τῆς Σαντορίνης τά Φηρᾶ, στή πλευρά τῆς καλντέρας στήν ἄκρη τοῦ ὑψώματος τῆς πλαγιᾶς πάνω στόν κεντρικό δρόμο. Εἶναι ὁ καθεδρικός ναός τῶν Φηρῶν καί ἡ παράλληλα ἡ ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θήρας, Ἀμοργοῦ καί μικρῶν νήσων (Θηρασίας, Ἴου, Ἀνάφης, Ἡρακλειᾶς, Δονοῦσας, Σχοινούσας καί Κουφονησίων). Ἔχει τό προσωνύμιο «Παναγιά τοῦ Μπελώνια» ἀπό τό ὄνομα τῶν κτητόρων, τήν οἰκογένεια Μπελώνια, οἱ ὁποῖοι ἀνοικοδόμησαν τό ναό τό 1827 ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου Κουτσουριώτισσας ἐν Ἐρατεινῇ

Τά Μοναστήρια μας εἶναι πρώτιστα τόπος ἀσκήσεως, προσευχῆς, περισυλλογῆς, πνευματικῆς καταρτίσεως καί τελειότητος. Τό πνεῦμα ξεκάθαρο ἀπό τήν καθημερινή πάλη, τούς θορύβους καί τίς μέριμνες, ἀπαλλαγμένο ἀπό τίς μικρότητες καί ἀδυναμίες ἀνεβαίνει ὅλο καί ψηλότερα στίς κορυφές τῆς ἀρετῆς καί ἁγιότητος.   Ἕνα τέτοιο Μοναστήρι ἦταν παλαιότερα καί εἶναι σήμερα ἡ Παναγία ἡ Κουτσουριώτισσα. Ἅς παρακολουθήσουμε τήν ἱστορική πορεία της. Ἡ Παναγία διάλεξε ἕνα βραχώδη, ἀπόκρημνο λόφο ὕψους 800 πε ...
περισσότερα...

Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Μεγαλομάτας ἐν Τήνῳ

Ὁ Ἱερός Ἐνοριακός Ναός τῆς Παναγίας τῆς «Μεγαλομάτας» βρίσκεται στό χωριό Κτικάδο τῆς Τήνου. Χαρακτηριστικό γνώρισμα τοῦ Ναοῦ εἶναι ἡ ἐπιβλητική μαρμάρινη εἴσοδός του.   Τόν 18ο αἰώνα μ.Χ., ἔφτασαν στό Κτικάδο Κρῆτες ἔποικοι οἱ ὁποῖοι μετέφεραν τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας Μεγαλομάτας. Ὁ ὁμώνυμος ναός ἦταν ἀρχικά ἀφιερωμένος στόν Ἅγιο Γεώργιο ἡ εἰκόνα τοῦ ὁποίου χρονολογεῖται τόν 17ο αἰώνα μ.Χ. Ἀπό τόν 18ο αἰώνα μ.χ. ξεκίνησαν ἐργασίες ἐπέκτασης ἐνῶ τοποθετήθηκαν μαρμάρινα θυρώματα πού ἀναπ ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ἀρκουδιώτισσας στά Χανιά

Ὁ Ἀρκουδοσπηλιός (ἤ ἀλλιῶς Σπήλαιο Παναγίας τῆς Ἀρκουδιώτισσας ἤ Ἀρκούδια, Ἀρκούδα ἤ Ἀρκούδαινα) βρίσκεται στό Ἀκρωτήρι Χανῖων, κοντά στή Μονή Γουβερνέτου. Ἀπό ἐκεῖ ξεκινάει τό μονοπάτι – μήκους περίπου δυό χιλιομέτρων, τό ὁποῖο διασχίζει τό Φαράγγι Αὐλάκι καί ὁδηγεῖ στήν εἴσοδο τοῦ σπηλαίου. Πολύ κοντά βρίσκεται καί ἡ Μονή Καθολικῶν.   Ὁ Ἀρκουδοσπηλιός πῆρε τό ὄνομά του ἀπό ἕναν σταλαγμίτη, πού μοιάζει μέ ἀρκούδα σκυμμένη ἕτοιμη νά πιεῖ νερό ἀπό τή μικρή λιμνούλα, ἡ ὁποία ἔχει δημιουρ ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Σεϊδανάγιας στήν Παλαιά Πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ

Ἡ ἱερά μονή τῆς Σεϊδανάγιας βρίσκεται στόν Ὀρθόδοξο χριστιανικό τομέα τῆς παλαιᾶς πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ στ' ἀριστερά τῆς ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου καί ὄχι μακρυά ἀπό τή μονή τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους. Βρίσκεται δίπλα στή Μονή τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου καί εἶναι γυναικεῖο μοναστήρι.   Ἡ μονή τῆς Σεϊδανάγιας ἀποτελεῖται ἀπό ἕνα συγκρότημα πολλῶν κτισμάτων (κελλίων) τά ὁποία ἀνοίγουν στήν ἐσωτερική αὐλή. Τό καθολικό της μονῆς πού βρίσκεται στό ἀνατολικό μέρος τοῦ συγκροτήματος εἶναι ἀφιερωμένο ...
περισσότερα...  • banner

  • banner

  • banner