ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Ἅγιοι ἀπὸ "Ἐγκαίνια Ναοῦ"

Ἐγκαίνεια τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου πλησίον τοῦ Ταύρου

Ημ. Εορτής: 24 Ιανουαρίου
Πρόκειται περὶ τῆς ἑορτῆς τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ τοῦ Προδρόμου στὸν Ταῦρο. Σὲ ἄλλα παλαιὰ μηναῖα ἀναγράφεται ἐσφ&a ...
περισσότερα...

Ἐγκαίνια Ναοῦ τῆς Θεοτόκου ἐν τοὶς Καλλιστράτου

Ημ. Εορτής: 18 Ιουλίου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἀναστάσεως

Ημ. Εορτής: 13 Σεπτεμβρίου
Πρόκειται γιὰ τὸν Ναὸ τοῦ Παναγίου Τάφου, ποὺ ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἀνήγειρε στὸν τόπο τοῦ Γολγοθᾶ καὶ τὸ Ναὸ αὐτὸ ...
περισσότερα...

Ἐγκαίνια ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου πλησίον τῆς ἁγιοτάτης Μεγάλης Ἐκκλησίας

Ημ. Εορτής: 2 Αυγούστου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονὸς.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Θεοτόκου τῆς Ἐλεούσης

Ημ. Εορτής: 11 Αυγούστου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος στὴν Κωνσταντινούπολη

Ημ. Εορτής: 4 Αυγούστου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ τῆς Ἁγίας Θέκλας ἐν τῷ ὄρει Ποσαλέως

Ημ. Εορτής: 13 Φεβρουαρίου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια Ναοῦ Ἁγίου Τρύφωνα πλησίον τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, ἀρχαίας καὶ νέας

Ημ. Εορτής: 1 Δεκεμβρίου
Δὲν ἔχουμε περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου

Ημ. Εορτής: 8 Αυγούστου
Τῇ αὕτῃ ἡμέρα ἡ ἀνάμνησις τῶν ἐγκαινίων τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, ἐν τῷ περιτειχίῳ, τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ &Epsilon ...
περισσότερα...

Ἐγκαίνια ναοῦ Θεοδώρου Τήρωνος ἐν τοῖς Σφωρακίου

Ημ. Εορτής: 5 Νοεμβρίου
Ἡ μνήμη αὐτὴ ἀναφέρεται στὸν Πατμιακὸ Κώδικα 266, ὅπου ἀντὶ Σφωρακίου γράφεται "Σπαρακίου".
περισσότερα...

Ἐγκαίνια Ναοῦ Θεοτόκου ἐν Ἱερουσαλύμοις

Ημ. Εορτής: 8 Αυγούστου
Σύμφωνα μὲ τὸν Λαυριωτικὸ Κώδικα Γ 74 (φ. 100β). Δὲν ἔχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια Ναοῦ Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τοὶς Διακονίσσης

Ημ. Εορτής: 28 Ιουλίου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια Ναοῦ Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τὸ Δεύτερον ἐν τῷ οἴκῳ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης (κατ’ ἄλλους Ἁγίας Ἄννης)

Ημ. Εορτής: 6 Σεπτεμβρίου
Δὲν ἔχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια Ναοῦ Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τοῖς Κουράτορος

Ημ. Εορτής: 7 Δεκεμβρίου
Ἀναφέρεται στὸν Πατμιακὸ Κώδικα 266. Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια Ναοῦ Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς Πούσγην

Ημ. Εορτής: 12 Φεβρουαρίου
Τὸ γεγονὸς τῶν ἐγκαινίων ἀναφέρεται στὸν Παρισινὸ Κώδικα 1590 καὶ στὸν Κώδικα 787 τῆς Μαρκιανῆς Βιβλιοθήκης. Τὰ ἐγκ&alp ...
περισσότερα...

Ἐγκαίνια Ναοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ πέραν ἐν Σκάλλαις

Ημ. Εορτής: 26 Ιουλίου
Δὲν ἔχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια Ναοῦ Ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ «ἐν Σκάλλαις» (ἢ Χάλλαις)

Ημ. Εορτής: 23 Ιουλίου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονὸς αὐτό.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια Ναοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἐν Ἀρμουλαδῇ

Ημ. Εορτής: 1 Φεβρουαρίου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐν τῷ Κυπαρίσσῳ (ἢ Κυπαρισσίῳ)

Ημ. Εορτής: 26 Νοεμβρίου
Ἀναφέρεται στὸν Πατμιακὸ Κώδικα 266, Ἀπριλίου 24. Δὲν ἔχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Μάρκου πλησίον τοῦ Ταύρου

Ημ. Εορτής: 11 Ιανουαρίου
Ἡ μνήμη τῶν ἐγκαινίων ἀναφέρεται καὶ στὸν κώδικα 68 τῆς Μονῆς Παντοκράτορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἑορτάζεται στὶς 24 Ἰ& ...
περισσότερα...

Ἐγκαίνια Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου τοῦ ἐν Πλακιδιαναῖς

Ημ. Εορτής: 11 Ιανουαρίου
Ὁ ναὸς ἦταν ἀφιερωμένος στὸν Πρωτομάρτυρα Στέφανο καὶ πιθανότατα τὴν ἡμέρα αὐτὴ νὰ ἐτελεῖτο ἡ ἑορτὴ τῶν κτητόρων αὐτοῦ. Ἡ & ...
περισσότερα...

Ἐγκαίνια Ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς Μονῆς Στουδίου

Ημ. Εορτής: 20 Ιουλίου
Δεν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονὸς.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια Ναοῦ τῆς Θεοτόκου ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις

Ημ. Εορτής: 18 Δεκεμβρίου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια Ναοῦ τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχερναὶς καὶ Προεόρτια Προόδου Τιμίου Σταυροῦ

Ημ. Εορτής: 31 Ιουλίου
Ο Σ. Εὐστρατιάδης γιὰ τὸ γεγονὸς αὐτὸ γράφει τὰ ἕξης: «Κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην ἐξήγετο ἐκ τοῦ σκευοφυλακίου τῆς &m ...
περισσότερα...

Ἐγκαίνια ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου Παντανάσσης στὴ νῆσο τῆς Ἁγίας Γλυκερίας

Ημ. Εορτής: 13 Μαΐου
Ἡ μικρὴ νῆσος τῆς Ἁγίας Γλυκερίας κεῖται πρὸ τοῦ Νικητιάτου, δηλαδὴ πρὸ τῆς σημερινῆς πόλεως τῶν Τούζλων. Ἡ μονὴ σωζόταν τὸ 1158 καὶ ὑπὲρ αὐτῆς ἐξέδωσε χρυσόβουλλο ὁ αὐτοκράτορας Μανουὴλ ὁ Κομνηνός.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια Νοαῦ Ἁγίου Πέτρου ἐν τῷ Ἀθηρᾷ

Ημ. Εορτής: 5 Σεπτεμβρίου
Μᾶλλον πρόκειται περὶ ἐγκαινίων ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου στὸ συγκεκριμένο τόπο. Δὲν ἔχουμε λεπτομέρε&io ...
περισσότερα...

Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ Ἁγίων Τεσσαράκοντα πλησίον τοῦ Χαλκοῦ Τετραπύλου

Ημ. Εορτής: 29 Δεκεμβρίου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ πέραν ἐν Χάλδαις

Ημ. Εορτής: 26 Ιουλίου
Δὲν ἔχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ἐν τῇ μονῇ τοῦ Ψαμαθία

Ημ. Εορτής: 6 Μαΐου
Ὁ ναὸς αὐτὸς σωζόταν πρὶν τὸν 9ο αἰώνα μ.Χ. καὶ ἑόρταζε τὴν ἡμέρα αὐτὴ τὴ μνήμη τῶν ἐγκαινίων του.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ζαχαρία ἐν Κωνσταντινουπόλῃ

Ημ. Εορτής: 24 Ιανουαρίου
Ἡ Μονὴ ἀνοικοδομήθηκε ἀπὸ τὴν Ὁσία Δομνίκη († 8 Ἰανουαρίου), ἡ ὁποία μόνασε ἐκεῖ.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης «ἀρχαίας καὶ νέας»

Ημ. Εορτής: 27 Απριλίου
Ἡ ἑορτὴ τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, ἀναφέρεται στὸν Πατμιακὸ Κώδικα.Δὲν ἔχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Εὐφημίας ἐν Δεξιοκρατιαναῖς

Ημ. Εορτής: 30 Μαΐου
Ἡ ἑορτὴ ἀναφέρεται στὸν Πατμιακὸ Κώδικα 266 καὶ πρόκειται μᾶλλον περὶ ἐγκαινίων ναοῦ πλησίον τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Λαυρεντίου.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς Θεοτόκου ἐν τοῖς Κύρου

Ημ. Εορτής: 5 Μαΐου
Στὸ Λαυριωτικὸ Κώδικα διαβάζουμε ὅτι κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτὴ τελεῖται ἀνάμνηση τῆς γενόμενης ἡλιακῆς ἐκλείψεως, ἡ ὁποία ἔγινε τὸ 1369 καὶ ἦταν θαυμαστή, ὥστε νὰ φαίνονται τὰ ἄστρα καὶ ἡ ἡμέρα νὰ τραπεῖ σὲ νύχτα.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Κάρραις τῆς Συρίας

Ημ. Εορτής: 24 Μαΐου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Ἐγκαίνια τοῦ Πατριάρχου Εὐκτηρίων

Ημ. Εορτής: 31 Οκτωβρίου
Μᾶλλον γιὰ ἐγκαίνια ναοῦ πρόκειται, κατὰ τὸν Πατμιακὸ Κώδικα.
περισσότερα...

Μνήμη Ἐγκαινίων Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Σεργίου καὶ Βάκχου

Ημ. Εορτής: 29 Νοεμβρίου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Μνήμη ἐγκαινίων Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τριῶν Παίδων

Ημ. Εορτής: 9 Ιουλίου
Οἱ τρεῖς Ἁγιοι Παῖδες ἦταν οἱ Ἀνανίας, Ἀζαρίας καί Μισαήλ.Δέν ἔχουμε λεπτομέρειες γιά τό γεγονός.
περισσότερα...

Μνήμη Ἐγκαινίων ναοῦ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης

Ημ. Εορτής: 21 Ιανουαρίου
Κατὰ αὐτὴ τὴν ἡμέρα ἐτελεῖτο ἡ ἀνάμνηση τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης. Δὲν ἔχουμε περισσότερες λεπτομέρ&epsilon ...
περισσότερα...

Μνήμη ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτυρησάντων

Ημ. Εορτής: 5 Ιουλίου
Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἰουλιανός καταγόταν ἀπό τήν Αἴγυπτο καί διέμενε στήν Ἀντινοούπολη κατά τούς χρόνους τοῦ Διοκλητιανοῦ καί Μαρκιανοῦ, ἡγεμόνος τῆς Ἀντινοουπόλεως τῆς Αἰγύπτου. Νυμφεύθηκε τήν Ἁγία Βασίλισσα ἀλλά στή συνέχεια ἔγιναν καί οἱ δύο μοναχοί. Ὁ Ἅγιος ἔγινε ἡγούμενος στή μονή πού ἐμόναζε καί εἶχε ὑπό τήν πνευματική του φροντίδα δύο χιλιάδες μοναχούς πού αὐξήθηκαν λόγῳ τοῦ διωγμοῦ κατά τῶν Χριστιανῶν καί τῆς παραμονῆς στή μονή πολλῶν Ἐπισκόπων καί μοναχῶν πού κατέφυγαν ἐκεῖ γιά νά σωθοῦν. ...
περισσότερα...

Μνήμη Ἐγκαινίων τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ

Ημ. Εορτής: 8 Ιουλίου
Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἰουλιανοῦ, Βασιλίσσης, Κελσίου καί Ἀντωνίου στίς 8 Ἰανουαρίου. Σήμερα ἑορτάζεται ἡ ἀνάμνηση τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰουλιανοῦ.
περισσότερα...

Μνήμη Ἐγκαινίων τῆς Ἁγίας Σοφίας (562 μ.Χ.)

Ημ. Εορτής: 23 Δεκεμβρίου
Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Ἀναμνήσῃ τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ Νεομάρτυρα στο Ναύπλιο

Ημ. Εορτής: 4 Ιουνίου
Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ Νεομάρτυρα πανηγυριζόταν στον ἐν Ναυπλίω ἐνοριακὸ Ναὸ «Γενέσιον τῆς Θεοτόκου», ὅπου ὑπάρχει ἐλαιόδενδρό που κατὰ τὴν παράδοση συνδέεται μὲ τὴν ἄθληση τοῦ Νεομάρτυρος. Τὴν 1η Φεβρουαρίου τοῦ 1990 μ.Χ. θεμελιώθηκε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτῃ Ἀργολίδος κύριον Ἰάκωβο καὶ μὲ τῇ συνδρομῇ τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν καὶ τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ σύντομα ἀνηγέρθη περικαλλὴς Ναὸς στην παραλιακὴ ὀδὸ Ναυπλίου Νέας Κίου. Στις 4 Ἰουνίου τοῦ 1995 μ.Χ. – συνέπεσε ἐκείνη τῇ χρονίᾳ ἡ Κυρι ...
περισσότερα...

Μνήμη Ναοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου πλησίον τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων

Ημ. Εορτής: 12 Ιανουαρίου
Δὲν γνωρίζουμε σὲ ποιὸν ἀπὸ τοὺς ὁμώνυμους Ἁγίους ἦταν ἀφιερωμένος αὐτὸς ὁ ναός, ποὺ βρισκόταν κοντὰ στὸ ναὸ τῶν Ἁγίω& ...
περισσότερα...

Μνήμη τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τή Πηγῇ

Ημ. Εορτής: 9 Ιουλίου
Τόν ναό τῆς Θεοτόκου ἀνήγειρε ὁ Μέγας Ἰουστινιανός, τό 560 μ.Χ., ὅπως ἀναφέρουν οἱ ἱστορικοί Προκόπιος καί Ἰωάννης Κεδρηνός. Ὁ αὐτοκράτορας ἦταν ἀσθενής καί ἀντιμετώπιζε ἐπίμονη δυσκολία στήν οὔρηση, πάθηση πού τοῦ προκαλοῦσε φρικτούς πόνους. Οἱ είδικές ἀγωγές τῶν ἰατρῶν ἀπέτυχαν νά βελτιώσουν τήν κατάσταση καί ἔτσι ὁ θάνατος φαινόταν ἀναπόφευκτος, μέχρι πού ἡ Θεοτόκος ἐμφανίσθηκε στόν ὕπνο τοῦ αὐτοκράτορος καί τόν προέτρεψε νά πιεῖ νερό ἀπό τήν πηγή της. Ἡ ἐκκλησία πού ἐνηγέρθη πρός τιμήν ...
περισσότερα...

Ἡ Ἁγία Φωτεινὴ «ἔξω τῆς θύρας τῶν Βλαχερνῶν»

Ημ. Εορτής: 20 Αυγούστου
Μᾶλλον πρόκειται περὶ ἐγκαινίων ναοῦ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς στὴν τοποθεσία αὐτή. Δὲν ἔχουμε περισσότερες πληροφορίες.
περισσότερα...  • banner

  • banner

  • banner