ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


10 ΙΟΥΛΙΟΥ

Οἱ Ἅγιοι 45 Μάρτυρες ἐν Νικόπολῃ μετά τῶν προκρίτων Ἀντωνίου, Δανιήλ, Λεντίου, Μαυρικίου, Ἀλεξάνδρου, Ἀνικήτου, Σισινίου, Μενέου καί Βελεράδου

Οἱ Ἅγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες κατάγονταν ἀπό τή Νικόπολη τῆς Ἀρμενίας καί ἄθλησαν στά χρόνια τοῦ αὐτοκράτορος Λικινίου (308 – 323 μ.Χ.). Κατά τόν διωγμό πού κινήθηκε κατά τῶν Χριστιανῶν ἀπό τόν αὐτοκράτορα, ὁ ἡγεμόνας τῆς Νικοπόλεως Λυσίας διέταξε τήν ἀναζήτηση καί τήν σύλληψη ὅλων τῶν Χριστιανῶν πού διαβιοῦσαν στήν περιοχή του. Ἔτσι συνελήφθησαν σαράντα πέντε Χριστιανοί, μεταξύ τῶν ὁποίων συγκαταλέγονταν καί οἱ διάσημοι γιά τήν καταγωγή καί τήν παιδεία τους Λεόντιος, Μαυρίκιος, Δανιήλ καί Ἀ ...
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Ἰανουάριος, Φήλιξ, Φίλιππος, Σιλβανός, Ἀλέξανδρος, Βιτάλιος καί Μαρτιάλιος, υἱοί τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Εὐτυχίας οἱ Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι αὐτοί Μάρτυρες κατάγονταν ἀπό ἐπιφανῆ οἰκογένεια τῆς Ρὠμης καί ἦσαν υἱοί τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Εὐτυχίας († 23 Νοεμβρίου). Μαρτύρησαν τό ἔτος 150 μ.Χ. ἐπί αὐτοκράτορος Ἀντωνίνου (138 – 161 μ.Χ.).
περισσότερα...

Οἱ Ἁγίες Ρουφίνη καί Σεκούνδη οἱ Μάρτυρες

Ἡ Ἁγία Μάρτυς Ρουφίνη, καταγόταν ἀπό ἐπιφανῆ οἰκογένεια τῆς Ρώμης. Κατά τόν διωγμό τῶν Χριστιανῶν ἐπί αύτοκρατόρωνΟὐαλεριανοῦ (253 – 259 μ.Χ.) καί Γαλλιηνοῦ (259 – 268 μ.Χ.) κατέφυγε στήν Ἐτρουρία μετά τῆς ἀδελφῆς της Σεκούνδης, ὅπου συνελήφθη καί ὑπέστη μετ’ αὐτῆς τόν διά ξίφους θάνατο. Τά ἱερά λείψανα αὐτῶν φυλάσσονται στή βασιλική τοῦ Λατερανοῦ, στήν Ρώμη.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἀπολλώνιος ὁ Μάρτυρας ὁ ἐκ Σαρδέων

Ὁ Ἅγιος Ἀπολλώνιος ἔζησε κατά τόν 3ο αἰῶνα μ.Χ. Καταγόταν ἀπό τήν πόλη τῶν Σαρδέων στήν περιοχή τῆς Λυδίας.Ὁδηγήθηκε στόν ἄρχοντα τοῦ Ίκονιου Περίνιο καί ὁμολόγησε τήν πίστη του στόν Ἰησοῦ Χριστό. Προσπάθησαν νά τόν ἀναγκάσουν νά ὁρκισθεῖ «εἰς τήν τύχην τοῦ βασιλέως», ἀλλά ὁ Ἅγιος ἀποκρίθηκε  ὅτι «εἶναι ἁμαρτία νά ὁρκίζεται κάποιος Χριστιανός σέ θνητό, καί μάλιστα σέ θνητό πού δέν ἀναγνωρίζει τόν Ποιητή καί Δημιουργό τοῦ παντός». Ἀκούγοντας τά λόγια αὐτά ὁ ἄρχοντας Περίνιος κρέμασε τόν ...
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Βιάνωρ καί Σιλουανός οἱ Μάρτυρες οἱ ἐν Πισιδίᾳ

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Βιάνωρ καί Σιλουανός ἄθλησαν στήν Εὐφρατησία τῆς Συρίας καί οἱ δύο, κατά τόν 4ο αἰῶνα μ.Χ., ἐνῶ ὁ Ὅσιος Βιάνωρ καταγόταν ἀπό τήν Πισιδία. Παρακινούμενος ἀπό θεῖο ζῆλο ὁ Βιάνωρ ἐκήρυττε χωρίς φόβο τόν θεῖο λόγο, προσελκύοντας τούς εἰδωλολάτρες πρός τόν Χριστιανισμό. Γιά νά ἀποφύγει τήν ὀργή καί τήν δίωξη τῶν ἀντιφρονούντων μετέβη στήν Εύφρατησία τῆς Συρίας, ὅπου ἐξακολούθησε τό ἀποστολικό του ἔργο. Γιά τήν θεοφιλῆ του αὐτή δράση συνελήφθη, ὁδηγήθηκε ἐνώπιον τοῦ ἡγεμόνος τῆς Ἰ ...
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Ἰανουάριος, Μαρῖνος, Φήλιξ, Ναβώριος καί Φήλιξ οἱ Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἰανουάριος, Μαρῖνος, Φήλιξ, Ναβώριος καί Φήλιξ μαρτύρησαν στήν Ἀφρική. Δέν ἔχουμε λεπτομέρειες γιά τόν βίο καί τό μαρτύριο τῶν Ἁγίων.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἱέραξ ὁ Μάρτυρας

Δέν ἔχουμε λεπτομέρειες γιά τόν βίο καί τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου.
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι μύριοι Ὁσιομάρτυρες

Ἡ στρατιά αὐτή τῶν Ὁσιομαρτύρων ὑπῆρξε θύμα τῆς διαμάχης μεταξύ τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Θεοφίλου (385 – 412 μ.Χ.) καί τοῦ πρεσβυτέρου Ἁγίου Ἰσιδώρου († 4 Φεβρουαρίου). Χαρακτήρας ὑπερβολικά ὀργίλος, εὔκολος στήν μνησικακία, εὐεπίφορος στήν ἐκδίκηση, ὁ Θεόφιλος εἶχε ἐξοργισθεῖ ἐναντίον τοῦ Ἰσιδώρου, ὁ ὁποῖος, ὡς διευθυντής τοῦ πτωχοκομείου Ἀλεξανδρείας, ἀντιδροῦσε στίς ἀντιχριστιανικές ἐνέργειες αὐτοῦ, ἀρνούμενος νά παραδίδει τίς δωρεές ὑπέρ τῶν φτωχῶν καί νά τίς διαθέτει κατά τήν ἀπόλυτη ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Πλακίδας ὁ Μάρτυρας

Ὁ Ἅγιος Πλακίδας ὑπῆρξε ἱδρυτής μονῆς στήν περιοχή τῆς Ἑλβετίας κατά τόν 6ο αἰῶνα καί ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο ἀπό τούς εἰδωλολάτρες περί τό 600 μ.Χ.
περισσότερα...

Ἡ Ὁσία Ἀμαλία ἡ ἐν Βραβάνδῃ

Ἡ Ὁσία Ἀμαλία ἔζησε τόν 7ο αἰῶνα μ.Χ. καί ἦταν συγγενής τοῦ Ἁγίου Πεπίνου († 21 Φεβρουαρίου). Πρίν ἐγκαταλείψει τά ἐγκόσμια καί ἀποσυρθεῖ, γιά νά μονάσει, νυμφεύθηκε καί ἀνέθρεψε τά παιδιά της Γουδούλα († 8 Ἰανουαρίου, πολιοῦχος Βρυξελλῶν), Ἐμεβέρτιο († 15 Ἰανουαρίου), Ραϋνάλδο († 16 Ἰουλίου) μέ παιδεία καί νουθεσία Κυρίου. Γι’ αὐτό χαριτώθηκαν ὡς Ἅγιοι. Ἀσκήτεψε στήν γυναικεία μονή τοῦ Maubeuge καί κοιμήθηκε μέ εἰρήνη τό ἔτος 640 μ.Χ.
περισσότερα...

Σύναξις Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν τοῖς Βεάτου

Δέν ἔχουμε λεπτομέρειες γιά τό γεγονός.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἀντώνιος ὁ Ἐσφιγμενίτης

Ὁ Ὅσιος Ἀντώνιος τοῦ Κιέβου, γεννήθηκε ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς στήν πόλη Λιοῦμπετς τῆς Ρωσσίας, τῆς ἐπαρχίας Τσέρνικωφ, τό 983 μ.Χ. Τό κατά κόσμον ὄνομά του ἦταν Ἀντίπας. Ἀπό νεαρά ἡλικία αἰσθάνθηκε μέσα του τόν πόθο γιά τήν μοναστική κλίση καί τόν ἡσυχαστικό βίο. Γιά τό λόγο αὐτό ταξιδεύει στήν Κωνσταντινούπολη, στόν Ἅγιον Ὄρος, ὅπου θαυμάζει τήν ζωή Ἁγίων Ἀσκητῶν καί Γερόντων. Ἐγκαταστάθηκε, λοιπόν, στήν Μονή Εσφιγμένου καί ἐκεῖ συνδέθηκε μέ τόν ἡγούμενο Θεόκτιστο, ἐκκλησιαστικό ἄνδρα μέ μεγάλη ...
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Σιλουανός ὁ ἐν τῇ Λαύρᾳ τοῦ Κιέβου ἀσκήσας

Ὁ Ὅσιος Σιλουανός ἔζησε κατά τόν 14ο αἰῶνα μ.Χ. Ἀσκήτεψε θεοφιλῶς στήν Λαύρα τοῦ Κιέβου καί ἐνταφιάσθηκε στό σπήλαιο τοῦ Ὁσίου Θεοδοσίου.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Δαμασκηνός ὁ νέος Ἱερομάρτυρας

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Δαμασκηνός ἦταν ἱερέας στήν Ἀντιόχεια καί μαρτύρησε ἀπό τούς Δρούζους, τό ἔτος 1860.
περισσότερα...

Οἱ Ὅσιοι Παρθένιος καί Εὐμένιος οἱ ἐν Κουδουμᾷ Κρήτης

Οἱ Ὅσιοι Πατέρες μας Παρθένιος καί Εὐμένιος, ἀπό τά Πιτσίδια Πυργιωτίσσης, ἦταν καρποί μιᾶς εὐλογημένης συζυγίας τοῦ Χαρίτωνος καί τῆς Μαρίας Χαριτάκη, αὐτάδελφοι πού ἀπό τήν μικρή τους ἡλικία ἀποκαλύφθηκε ἡ μοναχική τους κλίση μετά διάφορα θαυμαστά γεγονότα πού ἔζησαν. Ὁ Παρθένιος, κατά κόσμον Νικόλαος, γεννήθηκε τό 1829 καί ὁ ἀδελφός του Εὐμένιος, κατά κόσμον Ἐμμανουήλ, τό 1846. Καί οἱ δύο ἀνατράφηκαν μέ παιδεία καί νουθεσία Κυρίου, χάρη στήν μεγάλη εὐσέβεια τῶν γονέων τους. Ἀπό τήν παιδικ ...
περισσότερα...

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ἐπισκόπου Ἄσσου

Ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τήν ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου στίς 4 Μαρτίου καί τό γεγονός τῆς Μετακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων αὐτοῦ τήν Α’ Κυριακή μετά τίς 10 Νοεμβρίου.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Μυρτιωτίσσης τῆς «Ἐλπίδος τῶν ἀπηλπισμένων», ἐν Ἀκαρνανίᾳ

Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιωτίσσης, τῆς «Ἐλπίδος τῶν ἀπηλπισμένων», φυλάσσεται μέ εὐλάβεια στήν ἱερά μονή Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μυρτιᾶς τῆς Αἰτωλοακαρνανίας. Πιθανότατα εἶναι ἔργο τοῦ Ξένου Διγενῆ, ἐκ Μορέως, ὁ ὁποῖος τό ἔτος 1491 ἁγιογράφησε τό μικρό ἐκκλησάκι τῆς μονῆς.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Κόνεβ Ρωσσίας

Ἡ ἱερά εἰκόνα τῆς Θεομήτορος μεταφέρθηκε στήν πόλη Κόνεβ τῆς Ρωσσίας ἀπό τόν Ὅσιο Ἀρσένιο († 12 Ἰουνίου), ὁ ὁποῖος τήν ἔφερε ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος, τό ἔτος 1393. Τήν εἰκόνα τοῦ τήν χάρισε ἕνας ἡγούμενος Ἁγιορείτικης μονῆς, ὁ ὁποῖος τοῦ προανήγγειλε ὅτι θα ἦταν ὁ ἱδρυτής μονῆς καί πνευματικός ὁδηγός πολλῶν Χριστιανῶν. Ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό τῆς εἰκόνος εἶναι ὅτι ὁ Χριστός κρατάει στο ἀριστερό χέρι ἕνα περιστέρι. Ἡ εἰκόνα σήμερα φυλάσσεται στή νέα Μονή Βαλαάμ στή Φιλανδία
περισσότερα...

Σύναξις πάντων τῶν Ὁσίων καί Θεοφόρων Πατέρων τῶν ἐν τῇ ἱερᾷ Μεγίστη Λαύρα τοῦ Βατοπεδίου καί ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς, ἀσκήσει καί ἀθλήσει διαλαμψάντων

Οἱ τιμώμενοι Βατοπεδινοί Ἅγιοι εἶναι οἱ: -        Ὅσιος Σάββας ὁ Βηματάρης καί διάκονος, προσμονάριος τῆς Βηματαρίσσης -  Ὅσιοι Νικόλαος Καθηγούμενος, Αθανάσιος καί Ἀντώνιος αὐτάδελφοι ἐξ Ἀνδριανουπόλεως, κτήτορες τῆς Μονῆς -    Ἅγιος Σάββας Ἀρχιεπίσκοπος Σερβίας καί ὁ κατά σάρκα πατήρ αὐτοῦ Συμεών Νεμάνια, βασιλεύς τῆς Σερβίας, οἱ μετέπειτα κτήτορες τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου -  Ὁσιομάρτυς Εὐθύμιος, ἡγούμενος τῆς Μονῆς, μετά δώδεκα ἐκ τῶν ...
περισσότερα...  • banner

  • banner

  • banner