ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


12 ΙΟΥΛΙΟΥ

Οἱ Ἅγιοι Πρόκλος καὶ Ἱλάριος οἱ Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι μάρτυρες Πρόκλος καὶ Ἱλάριος, ἔζησαν τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα τῶν Ρωμαίων Τραϊνοῦ καὶ τοῦ ἡγεμόνα Μαξίμ&om ...
περισσότερα...

Ἡ Ἁγία Βερονίκη

Ἡ Ἁγία Βερονίκη, ἔζησε καὶ ἔδρασε γιὰ τὴν χριστιανικὴ πίστη στὴν πόλη Πανεάδα. Ἀξιώθηκε μάλιστα νὰ συναντήσει τὸν ἴδιο τὸν Χριστό, ὁ ὁποῖος τὴν θεράπευσε ἀπὸ τὴν βασανιστικὴ αἱμορραγία ποὺ εἶχε. Γιὰ νὰ τιμήσει καὶ νὰ εὐχαριστήσει λοιπὸν τὸν Κύριο, ἔκανε ἕναν ἀνδριάντα τοῦ Χριστοῦ γιὰ νὰ τὸν τιμοῦν καὶ προσκυνοῦν οἱ πιστοί. Μετὰ ἔγινε μέλος τῆς πρώτης Ἐκκλησίας καὶ ἀπεβίωσε σὲ βαθιὰ γεράματα.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Σεραπίων ὁ νέος

Ὁ Ἅγιος Σεραπίων ἔζησε στὰ χρόνια του βασιλιὰ Σεβήρου (103 μ.Χ.) καὶ ἦταν ἄνδρας θεοσεβὴς καὶ ἀγαθὸς στὴν προα ...
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Ἀνδρέας ὁ Στρατηλάτης, Ἡράκλειος, Φαῦστος, Μηνᾶς καὶ ἡ συνοδεία τους

Μάρτυρες, χωρὶς νὰ γνωρίζουμε κανένα βιογραφικό τους στοιχεῖο.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Μάμας πέραν ἐν τῷ Σίγματι

Ἴσως πρόκειται γιὰ τὸν ἴδιο Μάρτυρα, ποὺ ἡ μνήμη τοῦ γίνεται τὴν 2α Σεπτεμβρίου.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Μιχαὴλ ὁ Μαλεῖνος, πνευματικὸς πατέρας τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτη

Ἔζησε στὰ χρόνια τῶν βασιλέων Κωνσταντίνου Ζ’ καὶ μέχρι τῶν χρόνων τοῦ Βασιλείου Β’ τοῦ Βουλγαροκτόνου. & ...
περισσότερα...

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Γεωργίου Ἐπισκόπου Ἄσσου Μυτιλήνης

Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος τοῦ Νόβγκοροντ (Ρῶσος)

Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

Ὁ Ὅσιος πατήρ Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης γεννήθηκε ἀπό εὐλαβεῖς γονεῖς, τόν Πρόδρομο καί τήν Εὐλαμπία Ἐνζεπίδη, στά Φάρασα τῆς Καππαδοκίας στίς 25 Ἰουλίου τοῦ 1924 μ.Χ., λίγες μέρες πρίν ἀπό τή φυγή τῶν Φαρασιωτῶν ἀπό τήν πατρώα γῆ γιά τήν Ἑλλάδα. Στή βάπτισή του, ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης (βλέπε 10 Νοεμβρίου), ὁ πλήρης ἡμερῶν καί ἁγιότητος βίου κοσμούμενος ἱερέας τῶν Φαράσων, τόν ὀνόμασε Ἀρσένιο, «γιά νά τόν ἀφήσει καλόγερο στό πόδι του», ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε. Στήν Ἑλλάδα, ἡ οἰκο ...
περισσότερα...  • banner

  • banner

  • banner